W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Handel zagraniczny Polski w okresie styczeń-luty 2019 roku - komentarz MPiT do danych GUS

15.04.2019

Dobra koniunktura naszej gospodarki znalazła odzwierciedlenie w wynikach wymiany handlowej. Po dwóch miesiącach br. eksport towarów z Polski wzrósł o 6 proc. do ok. 37 mld EUR, a import o 9 proc. do ok. 39,1 mld EUR. W ujęciu nominalnym były to wzrosty odpowiednio o blisko 2,1 mld EUR oraz 3,2 mld EUR. Wyprzedzenie importowe wynikające m.in. z utrzymującego się silnego popytu konsumpcyjnego przełożyło się na ponad 2-krotne pogłębienie deficytu obrotów, do prawie 2,2 mld EUR.

Na szarym tle napis Dane gospodarcze. Po lewej stronie wykres kołowy.

Obroty towarowe w Unią Europejską

Inaczej niż w całym 2018 r., wolniej niż przeciętnie zwiększył się wywóz do krajów UE, tj. o 5 proc., do 30 mld EUR. Wśród krajów unijnych najbardziej w ujęciu wartościowym zwiększyła się sprzedaż do Niemiec (o ok. 425 mln EUR, tj. o 4,3 proc.), Wielkiej Brytanii (o 200 mln EUR, tj. o 8,9 proc.), Niderlandów (o ok. 175 mln EUR, tj. o 10,8 proc.) oraz Francji (o prawie 170 mln EUR, tj. o 8,2 proc.). Po stronie importu z UE notowano natomiast niewielki wzrost (na poziomie o 1,8 proc., do prawie 21,7 mld EUR), co zaowocowało dalszym zwiększeniem nadwyżki obrotów – o ponad 1 mld EUR, tj. do 8,3 mld EUR.

Obroty towarowe z krajami pozaunijnymi

Dynamicznie w pierwszych dwóch miesiącach br. rósł eksport na pozaunijne rynki rozwinięte gospodarczo, tj. o prawie 15 proc. do blisko 2,5 mld EUR. W tej grupie krajów wyraźnie rosła sprzedaż do USA (o 17 proc., tj. o ok. 160 mln EUR), Kanady (o ponad 40 proc., tj. o 76,5 mln EUR), Norwegii (o 14 proc., tj. o ok. 45 mln EUR) oraz RPA (o 21,5 proc., tj. o 20 mln EUR). Jeszcze szybciej w omawianym okresie rósł import z tej grupy krajów, tj. o ponad 40 proc. (do blisko 3,4 mld EUR), w tym najbardziej z Norwegii (ponad 2-krotnie, tj. o ok. 0,4 mld EUR). Wyraźne wyprzedzenie importowe przełożyło się na pogłębienie deficytu obrotów towarami z tą grupą rynków do ok. 880 mln EUR.

Nadal dynamicznie rósł eksport do krajów WNP (tj. o 11 proc., do prawie 2,1 mld EUR), w tym do Rosji o ok. 10 proc. (o ok. 95 mln EUR), na Ukrainę o 8,7 proc. (o ok. 55 mln EUR) oraz na Białoruś o ok. 12,5 proc. (o 24,5 mln EUR). Notowane na początku roku spadki cen ropy naftowej przełożyły się na wyhamowanie importu z tej grupy krajów (do 5,6 proc., tj. ok. 3,7 mld EUR), a deficyt obrotów towarowych został utrzymany na poziomie sprzed roku (ok. 1,6 mld EUR).  

Na początku br. nieznaczne ożywienie notowano w przypadku eksportu na pozostałe rynki słabiej rozwinięte (spoza WNP). Eksport do tej grupy krajów wzrósł o 5,3 proc. do 2,4 mld EUR. Należy tu jednak mieć na uwadze, że w dużej części wynikało to z niskiej bazy odniesienia. Gwałtowne przyspieszenie wywozu w tej grupie rynków notowano do Chin (o ok. 45 proc., tj. o ok. 110 mln EUR), Republiki Korei (o ok. 65 proc., tj. o 46 mln EUR), Singapuru (2,6-krotnie, tj. o 44 mln EUR), Algierii (2,3-krotnie, tj. o ok. 40 mln EUR) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ponad 60 proc., tj. o ok. 40 mln EUR).
 

Przekrój towarowy

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu najbardziej w ujęciu nominalnym w okresie dwóch miesięcy br. zwiększył się eksport: maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (o ok. 375 mln EUR, tj. o ponad 10 proc.), kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o ok. 365 mln EUR, tj. 7,7 proc.), miedzi i wyrobów z miedzi (o ok. 170 mln EUR, tj. o ponad 40 proc.) oraz pojazdów i ich części i akcesoriów (o ponad 140 mln EUR, tj. o 3,5 proc.).

Po stronie importu natomiast wyraźnie zwiększenie notowano w przypadku: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części i akcesoriów (o 550 mln EUR, tj. o ok. 12,5 proc.), maszyn i urządzeń elektrycznych i ich części i akcesoriów (o ok. 490 mln EUR, tj. o ok. 12,5 proc.), paliw mineralnych (ok. 485 mln EUR, tj. o 17 proc.), pojazdów nieszynowych i ich części i akcesoriów (o ok. 305 mln EUR, tj. o ok. 8,5 proc.) oraz statków powietrznych, kosmicznych i ich części (o ok. 170 mln EUR, tj. blisko 2,4-krotnie).
 

Materiały

infografika​_handel​_zagraniczny​_polski​_i-ii​_2019
Infografika​_Handel​_zagraniczny​_Polski​_I-II​_2019.pdf 0.18MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.04.2019 12:20 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Pierwsza publikacja:
15.04.2019 12:20 Monika Waćkowska-Kabaczyńska