W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komentarz minister Jadwigi Emilewicz do danych GUS nt. wzrostu PKB w III kw. 2019 r.

29.11.2019

PKB w III kwartale tego roku wzrosło o 3,9 r/r, zgodnie z prognozami MR. Konsumpcja nadal pozostaje głównym czynnikiem wzrostu. Polska gospodarka rozwija się stabilnie pomimo zawirowań w gospodarce światowej. W całym 2019 r. spodziewamy się wzrostu PKB na poziomie 4,2%.

Grafika przedstawia napis: PKB, analizy MR na czerwonym tle oraz zdjęcie rozsypanych stuzłotowych banknotów

Wg szacunków MR w ujęciu narastającym, tj. w okresie styczeń-wrzesień br., wzrost gospodarczy Polski ukształtował się na poziomie ok. 4,4 proc. r/r. Głównym motorem naszego wzrostu pozostaje popyt krajowy. Dominującą rolę pełni tu w dalszym ciągu konsumpcja, której wzrost w III kw. br. wyniósł 4,0 proc. r/r. Pozytywnie na dynamikę tego komponentu PKB wpływa bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz transfery społeczne wspierane dodatkowo ograniczeniem obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT.  

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w III kw. 2019 r. odnotowano wyhamowanie dynamiki inwestycji. Wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 4,7 proc. i tym samym w mniejszym stopniu niż w dwóch poprzedzających kwartałach, wspierał realny przyrost PKB. Dane o wynikach inwestycyjnych w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw (wzrost o 16% w skali roku) oraz obecna faza cyklu napływu środków unijnych sugerują prawdopodobne stopniowe spowalnianie aktywności inwestycyjnej w sektorze publicznym. Tym samym nasz bazowy scenariusz zakłada, że to sektor prywatny przejmie w kolejnych kwartałach rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki.

Pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro oraz globalnych napięć handlowych, popyt zagraniczny wykazał się w III kw. br. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+0,8 pkt. proc.). Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa wykazały się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając swoją pozycję konkurencyjną.
W naszej ocenie dynamika aktywności polskiej gospodarki widoczna w III kw. 2019 r. utrzyma się również w ostatnim kwartale roku. Sprzyjać jej będzie solidny popyt krajowy, przy stabilizacji sytuacji w najbliższym otoczeniu zewnętrznym. Prognozowane przez nas na IV kwartał 3,9-proc. tempo wzrostu gospodarczego pozwoli na osiągnięcie w całym 2019 r. wzrostu PKB na poziomie 4,2 proc.