W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komitet audytu

Celem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Ministra Rozwoju w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach w dziale.

Skład Komitetu Audytu

Komitet Audytu dla działów administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka; turystyka został powołany zarządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 marca 2020 r.  

W skład Komitetu wchodzą:

 • Pan Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – przewodniczący;
 • Pan Robert Bartold – członek niezależny;
 • Pan Kamil Mroczka – członek niezależny;
 • Pan Tomasz Trautsolt – członek niezależny;
 • Pan Marek Redźko, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju – członek zależny;
 • Pani Dorota Rosińska, Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Rozwoju – członek zależny.

Zadania Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu, zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy w szczególności:

 • sygnalizowanie istotnych ryzyk;
 • sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień;
 • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;
 • przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;
 • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;
 • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;
 • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego.

Materiały

Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu gospodarka w roku 2018
SprawozdanieKA​_za​_2018​_rok.pdf 0.59MB
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu gospodarka w roku 2019
SprawozdanieKA​_za​_2019​_rok.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.04.2019 16:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Słupecka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komitet audytu 2.0 10.04.2020 14:21 Agata Kubel-Grabau
Komitet audytu 1.0 03.04.2019 16:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP