W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje OZE

Do zadań Zespołu należy:

 1. identyfikacja barier i obciążeń regulacyjnych oraz faktycznych w zakresie funkcjonowania operatorów systemów przesyłowych i innych podmiotów, utrudniających prosumencką aktywność gospodarstw domowych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorców lub jednostek samorządu terytorialnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych eliminujących stwierdzone bariery i obciążenia oraz wspierających rozwój prosumenckich odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych implementujących do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82).

W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący Zespołu - Minister Rozwoju,

Członkowie Zespołu:

 1. Minister Aktywów Państwowych,
 2. Minister Finansów,
 3. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
 4. Minister Klimatu,
 5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 7. Minister Spraw Zagranicznych,
 8. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
 10. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
 11. Sekretarz – Pracownik Ministerstwa Rozwoju.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju:

Przemysław Hofman

tel. (22) 411 92 40

E-mail:sekretariatDGN@mr.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.04.2019 09:27 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Drelich-Sikorska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje OZE 2.0 19.02.2020 16:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje OZE 1.0 02.04.2019 09:27 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP