W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV W

17.04.2019

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

Oferty należy składać droga mailową na adres robert.seruga@mpit.gov.pl do dn. 25 kwietnia 2019 r.

Informacje dla oferentów dotyczące zamówienia objętego zapytaniem:

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.
 2. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączanego formularza ofertowego.
 3. Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrana ofertę.
 6. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
 7. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 8. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 9. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.
 10. Ministerstwo przy wyborze oferty będzie kierowało się całkowitą łączną ceną brutto oferty. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 11. Ministerstwo zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.
 12. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się najniższą – najkorzystniejszą łączną ceną brutto.

Osoby do kontaktu: Robert Seruga, e-mail: robert.seruga@mpit.gov.pl, tel.: 22 262 98 54 lub Aleksandra Tuziak, e-mail: aleksandra.tuziak@mpit.gov.pl, tel.: 22 262 98 79

Materiały

Załącznik nr 1 Oferta wykonawcy
Zał​_nr​_1​_Oferta​_wykonawcy.doc 0.04MB
Załącznik nr 2 OPZ
Zał​_nr​_2​_OPZ.pdf 0.07MB
Załącznik nr 3 Wzór protokołu odbioru
Zał​_nr​_3​_Wzór​_Protokołu​_odbioru.pdf 0.26MB
Załącznik nr 4 Oświadczenie
Zał​_nr​_4​_Oświadczenie.pdf 0.14MB
IPU
IPU.pdf 0.23MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.04.2019 12:18 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Seruga
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu CCTV W 1.0 17.04.2019 12:18 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP