W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media"

21.03.2019

[Aktualizacja z dnia 09.05.2019 r.] Nie wpłynęła żadna oferta.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt: "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań social media",  zwanego dalej „szkoleniem” dla maksymalnie 13 pracowników Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”,  w tym zapewnienie noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej/konferencyjnej i transportu.

Sposób przekazania dokumentów

Oferty, zawierające komplet dokumentów zgodnie z SOPZ, należy przesyłać w wersji elektronicznej do 26 marca 2019 r. do godziny 23:59;
na adres e-mail: Monika.Przadka@mpit.gov.pl
z tematem wiadomości „Oferta na przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia dla Departamentu Komunikacji”.

Terminy

  1. Termin wykonywania – 11-12 kwietnia 2019 roku.

  2. W ofercie proszę wskazać termin obowiązywania przesłanej oferty. 

  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Osoba do kontaktu

Monika Prządka, Departament Komunikacji, nr. tel. 22 2629254, adres e-mail: Monika.Przadka@mpit.gov.pl

Materiały

sopz
DK​_Szczegółowy​_Opis​_Przedmiotu​_Zamówienia​_szkolenie​_fotograficzne​_21032019.doc 0.11MB
wzór umowy
DK​_wzór​_umowy​_o​_organizację​_szkolenia​_21032019.doc 0.10MB
formularz ofertowy
DK​_Załącznik​_1​_do​_OPZ​_szkolenie​_foto​_Formularz​_ofertowy​_21032019.xls 0.04MB
wykaz usług
DK​_Załącznik​_2​_do​_OPZ​_Wykaz​_usług​_21032019.xls 0.03MB
wykaz trenerów
DK​_Załącznik​_3​_do​_OPZ​_Wykaz​_trenerów​_21032019.xls 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.03.2019 15:27 Monika Prządka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Prządka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media" 1.1 09.05.2019 17:52 Monika Prządka
Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media" 1.0 21.03.2019 15:27 Monika Prządka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP