W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

24.04.2019

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688) minister przyjmie, w drodze zarządzenia roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Jednocześnie organ administracji rządowej, zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy nie później niż do 30 kwietnia każdego roku ogłasza sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Współpraca Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z organizacjami pozarządowymi pozwala na zaangażowanie społeczeństwa w realizację zadań publicznych oraz na otwartość Ministerstwa na opinie i potrzeby obywateli. Organizacje pozarządowe mogą nawiązać bezpośrednią współpracę z różnymi departamentami Ministerstwa w celu realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń lub poszukiwania źródeł finansowania.
 

Materiały

Zarządzenie​_MPiT​_Partnerstwo​_w​_sferze​_realizacji​_zadań​_publicznychpdf​_
dnp​_Zarządzenie​_MPiT​_Partnerstwo​_w​_sferze​_realizacji​_zadań​_publicznychpdf​_DzU20190509.pdf 1.18MB
Sprawozdanie ministra przedsiębiorczości i technologii z wykonania planu działalności za rok 2018
dnp​_Sprawozdanie​_z​_realizacji​_Programu​_współpracy​_​_partnerskiej​_MPiT​_z​_interesariuszami​_za​_2018​_r​_20190424.pdf 0.24MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2019 14:47 Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Topyło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.1 09.05.2019 11:12 Martyna Krawczonek
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1.0 29.04.2019 14:47 Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP