W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż pionowy flag państwowych na elewacji budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

21.03.2019

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert. CPV 35821000-5- Flagi

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na "Wykonanie projektu i na jego podstawie realizacja dostawy i montażu urządzeń do zawieszania dwóch flag państwowych w przestrzeni międzyokiennej na elewacji przy wejściu głównym do MPiT".

Budynek położony w strefie ochrony konserwatorskiej obszaru Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Do przedmiotu zamówienia należy:

Faza projektowa:

 • sporządzenie projektu budowlanego urządzeń flagowych, które będą umieszczone na elewacji budynku położonego przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie;
 • uzyskanie wszelkich map i uzgodnień niezbędnych do uzyskania stosownego zezwolenia na wykonanie montażu urządzeń do zawieszania flag;
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego (inwestora) stosownego zezwolenia na wykonanie montażu urządzeń do zawieszani flag.

Faza wykonawcza:

 • dostawa urządzeń do montażu flag ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami;

 • montaż;

 • zapewnienie nadzoru nad realizacją prac;

 • wykonanie wszystkich niezbędnych prac zakończone umieszczeniem flag państwowych na masztach;

 • przeszkolenie pracowników MPiT w zakresie wymaganych konserwacji i obsługi masztu.

Wszystkie osoby niezbędne do realizacji zarówno fazy projektowej, jak i wykonawczej (tj. projektant, kierownik robót) mają posiadać uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Wymagania związane z wykonaniem

Urządzenia do montażu flag tzw. maszt flagowy: kompozytowy, z wyciągarką i zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem, głowica obrotowa, zakończenie masztu, obejmy, obciążnik. Maszt powinien być w kolorze szarym/grafitowym/ białym. Okres gwarancji na maszt flagowy co najmniej 5 lat.

Kryterium oceny ofert – Cena 100%

Dokładne miejsce montażu masztu flagowego na etapie projektowania ma być uzgodnione z Zamawiającym.

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

Miejsce i termin realizacji

Termin wykonania zamówienia:

 • Faza projektowa - projekt budowlany z uzgodnieniami – 15 dni od daty podpisania umowy/otrzymania zlecenia, do złożenia kompletnego projektu budowlanego w celu uzyskania stosownego pozwolenia na wykonanie prac montażowych.
 • Faza wykonawcza – 10 dni roboczych od daty uzyskania stosownego zezwolenia na wykonanie prac montażowych.


Uwagi

Godziny pracy urzędu:

 • Od poniedziałku do piątku - od 08:15 do 16:15.

Składanie ofert

Ofertę należy:

 • złożyć osobiście,
 • faksem lub
 • e-mailem na formularzu cenowym

w terminie do dnia  2 kwietnia 2019 r.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego.

 • na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Biuro Administracyjne
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Kancelaria ogólna - w dni robocze od poniedziałku do piątku

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Zamawiający zastrzega – przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa Wykonawcy w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno-uzgodnieniowym w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.
Informujemy ponadto, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia:

 • Zamówienie będzie realizowane przy założeniu, że roboty głośne, generujące uciążliwe zapachy lub zapylenie mogą być prowadzone od godz. 17:00 do godz. 7:00 rano dnia następnego oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy Ministerstwa;

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

 • Ireneusz Melon – Biuro Administracyjne, Wydział Inwestycji i Remontów, nr telefonu 22 262 99 28, adres e-mail: ireneusz.melon@mpit.gov.pl
 • W razie nieobecności: Sławomir Borowski – Biuro Administracyjne, nr telefonu 22 262 92 16, adres e-mail: slawomir.borowski@mpit.gov.pl

Załączniki

Materiały

Formularz ofertowy
Formularz​_ofertowy​_flagi.doc 0.04MB
Wizualizacja - flagi
Wizualizacja​_flagi.pdf 0.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.03.2019 09:17 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż pionowy flag państwowych na elewacji budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.1 28.03.2019 15:43 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż pionowy flag państwowych na elewacji budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.0 21.03.2019 09:17 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP