W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zezwolenia na obrót uzbrojeniem

Zezwolenie na obrót uzbrojeniem można uzyskać po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 953 z późn. zm.).

Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego lub może złożyć oświadczenie o korzystaniu z zezwolenia generalnego.

Zezwolenia indywidualne i globalne

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia może wystąpić:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.

Z wnioskiem może wystąpić osoba zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne lub korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania uzbrojeniem (WSK).

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wnioskodawca składa wniosek wraz z następującymi załącznikami:

  • oświadczenie o posiadaniu koncesji (MSWiA) lub innych zezwoleń uprawniających do posiadania towaru o znaczeniu strategicznym lub prowadzenia działalności związanej z wnioskowanym obrotem, jeżeli posiadanie takich koncesji lub zezwoleń jest wymagane na podstawie przepisów innych ustaw, wraz z dokładnymi cechami identyfikacyjnymi tych dokumentów,
  • projekt umowy lub umowę dotyczącą obrotu, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe,
  • kopię certyfikatu WSK,
  • certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika w przypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnego,
  • zgodę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 10 ustawy.

WAŻNA INFORMACJA!

Do dokumentu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać na adres: 

Ministerstwo Rozwoju
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Wydział Kontroli Eksportu
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Ile będziesz czekać na wydanie zezwolenia?

Zezwolenia są wydawane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że wniosek jest wypełniony poprawnie, a wszystkie wymagane załączniki zostały przekazane w komplecie.

Opłaty

Brak opłat za wydanie zezwolenia.

Więcej szczegółowych informacji

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania określonych dokumentów związanych z obrotem z zagranicą uzbrojeniem dostępne są na następujących stronach internetowych:

Dane kontaktowe:

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Wydział Kontroli Eksportu

Tadeusz Ignasiak 

e-mail: Tadeusz.Ignasiak@mpit.gov.pl

Zezwolenia generalne

Prowadzenie obrotu na podstawie krajowego zezwolenia generalnego wymaga złożenia oświadczenia o terminie jego rozpoczęcia. Oświadczenie należy złożyć organowi kontroli obrotu co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem obrotu.

Materiały

Rejestr ZG-PL-U-1
DOT​_Rejestr​_ZG-PL-U-1​_18112019r.pdf 0.17MB
Rejestr ZG-PL-U-2
DOT​_Rejestr​_ZG-PL-U-2​_01082019r.pdf 0.08MB
Rejestr ZG-PL-U-3
DOT​_Rejestr​_ZG-PL-U-3​_18112019r.pdf 0.14MB
Rejestr ZG-PL-U-4
DOT​_Rejestr​_ZG-PL-U-4​_18112019r.pdf 0.09MB
Rejestr ZG-PL-U-5
DOT​_Rejestr​_ZG-PL-U-5​_18112019r.pdf 0.09MB
Rejestr ZG-PL-U-6
DOT​_Rejestr​_ZG-PL-U-6​_18112019r.pdf 0.09MB
Rejestr ZG-PL-U-7
DOT​_Rejestr​_ZG-PL-U-7​_01082019r.pdf 0.08MB
Wniosek​_MR
Wniosek​_MR.doc 0.18MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.12.2019 15:36 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Pierwsza publikacja:
01.08.2019 16:09 Monika Waćkowska-Kabaczyńska