W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja

Projekt dostarcza systemowe rozwiązania zwiększające dostępność i jakość danych publicznych oraz ich ponowne wykorzystywanie. Za pomocą API otwieramy 6 rejestrów o dużym potencjale gospodarczym i społecznym. Rozbudowany portal dane.gov.pl ułatwia wyszukiwanie, analizę i wykorzystywanie danych. Opracowaliśmy standardy otwartości danych w wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa, technicznym i API. Standardy są upowszechniane w ramach szkoleń dla administracji.

Napis: Beneficjent projektu

Status projektu:

W realizacji

 • opracowaliśmy standardy otwartości danych
 • przygotowaliśmy „Otwieranie danych. Podręcznik dobrych praktyk”
 • zorganizowaliśmy: II Hackathon - Nowa strona danych (27-28 października 2018 r.) oraz III Hackathon #OtwarteDane (15 – 22 czerwca 2019 r.)
 • udostępniliśmy API do baz: NFZ - Informator o terminach leczenia, Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna, Statystyki NFZ - Świadczenia, GUS – Bank Danych Lokalnych (BDL), MF - BeSTi@ oraz MC – Centralna Ewidencja Pojazdów
 • pracujemy nad API do Umowy NFZ
 • trwa rozbudowa portalu dane.gov.pl 
 • realizujemy cykl szkoleń dla administracji
 • planujemy kampanię internetową

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

 

Współpracują: 
• Ministerstwo Finansów,
• Główny Urząd Statystyczny
• Narodowy Fundusz Zdrowia

Projekt a dokumenty strategiczne

Cele projektu są spójne z szeregiem dokumentów strategicznych, w których podkreśla się rolę otwartych danych. Należą do nich w szczególności:

1) Strategia Sprawne Państwo 2020 - cel 1 - Otwarty Rząd, działanie 1.1. Otwarcie zasobów sektora publicznego, Warszawa, 12.02.2013
2) Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” – cel 2 - Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, działanie 2.6.4. Otwarcie dostępu do informacji publicznej dla przedsiębiorstw i obywateli, Warszawa, 15.01.2013,
3) Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – kierunek interwencji Otwarty Rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w jego ramach: umożliwienie ponownego wykorzystywania publicznych zasobów informacyjnych, Warszawa, 27.09.2016
4) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – obszar E-państwo, kierunki interwencji: Budowa i rozwój e-administracji - orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe oraz Budowa społeczeństwa informacyjnego, warszawa, 14.02.2017 

Cel projektu

Poprawa dostępności i jakości danych publicznych oraz zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystywania

Oczekiwane rezultaty

 • poprawa jakości otwartych danych publicznych dzięki wypracowaniu i upowszechnieniu standardów otwartości danych publicznych w wymiarach: regulacji prawnych, bezpieczeństwa i technicznych;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dysponentów danych w zakresie otwierania i wykorzystywania danych publicznych;
 • otwarcie przez API (Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji) sześciu rejestrów publicznych, które przechowują lub udostępniają dane publiczne o dużym potencjale gospodarczym i społecznym
 • ułatwienie wyszukiwania danych publicznych i ich ponownego wykorzystywania na portalu dane.gov.pl dzięki dostosowaniu go do potrzeb różnych grup odbiorców i rozbudowie funkcjonalności: konwertowania danych do formatów o wyższym stopniu otwartości, wyszukiwania i korzystania z danych oraz ich podglądu i wstępnej analizy, a także poprawie użyteczności systemu i łatwości obsługi;
 • upowszechnienie informacji o potencjale danych gromadzonych przez administrację publiczną oraz korzyściach wynikających z otwierania danych.

Finanse

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 • Budżet państwa

Wartość projektu: 23 570 025,35 PLN

Środki Unii Europejskiej: 19 947 312,45 PLN

Współfinansowanie z budżetu państwa: 3 622 712,90 PLN

Harmonogram finansowania

Rok

2017

2018

Budżet (wartość w PLN)

1 783 728,14

 8 536 338,50

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzania do realizacji oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w resorcie cyfryzacji.

 

 

Materiały

Opis założeń projketu Otwarte dane - dostep, standard, edukacja
opis​_zalozen​_projketu​_otwarte​_dane​_-​_dostep​_standard​_edukacja.odt 0.52MB
OTWARTE DANE DOSTĘP STANDARD EDUKACJA - prezentacja
otwarte​_dane​_dostep​_standard​_edukacja.pdf 7.31MB

Zdjęcia (1)