Rejestr umów/zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2016r.

2016-12-30

Lp. 

Nr umowy/
zamówienia

Data
zawarcia
Kontrahent Przedmiot 
Termin realizacji
od dnia do dnia
Wartość Współfinan- -sowanie
ze
środków
UE
1 49/CORPOFLOTA/MAC/PN/13 2013-08-20 Corpo Flota Sp. z o.o. / zmiana na
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
NIP: 1181808573
Odpłatny najem 5 samochodów osobowych oraz świadczenie usług serwisowych 2013-08-20 2017-06-30 840 000,00 zł nie
2 2013/5/MAiC 2013-10-28 ENEA S.A.
NIP: 7770020640
Dostawa energii elektrycznej 2013-10-28 2017-09-30 422 685,88 zł nie
3 50/BDG/2013 2013-10-29 APCOA PARKING POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 5260307689
Wynajęcie pięciu miejsc parkingowych na parkingu SVICTORIA 2013-10-29 nieokreślony 450,00 miesięcznie za jedno miejsce nie
4 102/WoltersKluwer/MAC/PN/13 2013-11-27 Wolters Kluwer SA
NIP: 5830018931
Dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej  2014-01-01 2016-12-31 475 035,84 zł nie
5 1/CORPOFLOTA/MAC/PN/14 2014-02-06 Corpo Flota Sp. z o.o. / zmiana na
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
NIP: 1181808573
Wynajem długoterminowy samochodów osobowych 2014-02-06 2017-06-30 250 000,00 zł nie
6 6/BDG/2014 2014-04-09 JSK Internet Jacek Baranowski
NIP: 1131933276
Usługi nadzoru autorskiego nad syst. SMS-Web Administrator Gold  2014-04-09 2016-04-09 10 455,00 zł nie
7 28/PAP/MAC/PN/2014 2014-05-21 Polska Agencja Prasowa S.A.
NIP: 5260250742
Korzystanie z codziennego internetowego serwisu informacyjnego 2014-05-21 2016-05-21 295 200,00 zł nie
8 14/BDG/2014 2014-05-30 Mobile Management Sp. z o.o.
NIP: 7010256911
Dostarczenie i wdrożenie oraz uruchomienie wraz z usługą wsparcia technicznego przez okres 2 lat dla systemu do kompleksowego zarządzania zasobami tel. kom. 2014-05-30 2016-05-30 43 123,80 zł nie
9 41/ENSALTA/MAC/PN/14 2014-07-14 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP 2014-07-14 2016-09-01 555 252,00 zł nie
10 00001/025667/p/2014 2014-07-17 Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A.
NIP: 5250001090
Świadczenie usług certyfikacyjnych 2014-07-17 2016-07-17 18 731,67 zł nie
11 22/BDG/2014 2014-07-30 Consorcio Sp. z o.o.
NIP: 5130212909
Dzierżawa prywatnej sprzętowej chmury obliczeniowej na okres 24 miesięcy  2014-07-30 2016-07-30 114 153,84 zł nie
12 19/LOT/MAC/PN/14 2014-08-26 Polskie Linie Lotnicze „LOT S.A.”
NIP: 5220002334
Zakup biletów lotniczych 2014-08-26 2016-08-26 1 994 076,21 zł EFRR POIG 2007-2013
EFS POKL 2007-2013
13 70/ENSALTA/MAC/PN/14 2014-11-12 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Usługa wdrożenia centralnego systemu wydruku na okres 24 miesięcy 2014-11-12 2016-12-01 651 636,00 zł nie
14 230651/005/2/14 2014-12-03 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
NIP: 5250005662
Dostawa wody oraz odbiór ścieków na lata 2015-2016 2015-01-01 2016-12-31 90 720,00 zł nie
15 88/Dalkia/MAC/WR/14 2014-12-11 Dalkia Warszawa S.A. / zmiana na
Veolia Energia Warszawa
NIP: 5250005656
Umowa kompleksowa dostarczania ciepła do budynku wraz z zapewnieniem ciepłej wody użytkowej 2015-01-01 2016-12-31 618 000,00 zł nie
16 85/BASMA/MAC/14 2014-12-29 Konsorcjum: Agencja Ochrony Osób i Mienia BASMA SECURITY Adam Mianecki i Marek Wyszkowski Sp. z o.o.
NIP: 5272323837
Cerber Security Sp. z o.o.
NIP: 5262535029
Usługa ochrony osób i mienia 2014-12-29 2016-11-30 595 595,12 zł nie
17 50/BDG/14 2014-12-31 AUTO-BLAK Sp. z o.o.
NIP: 1230950444
Wykonanie napraw i przegladów technicznych samochodów 2015-01-01 2016-12-31 60 000,00 zł nie
18 1/DSI/2015  2015-01-29 Fundacja ePaństwo
NIP: 1231216692
Usługa wdrożenia platformy CKAN na potrzeby systemu CRIP oraz usługi hostingu, utrzymania i konserwacji tego systemu 2015-01-29 2016-12-31 113 600,00 zł nie
19 5/BDG/2015 2015-03-27 UPC Polska Sp. z o.o.
NIP: 5262461791
Świadczenie usługi telewizji kablowej 2015-03-27 2017-03-27 33 600,00 zł nie
20 11/BDG/2015 2015-05-06 Archi-Projekt Szymon Herman
NIP: 7311061042
Wykonanie dokumentacji przedmiaru, kosztorysu oraz specyfikacji wraz z nadzorem autorskim dla zadania polegającego na remoncie zachodniego skrzydła budynku (siedziby MAC) 2015-05-06 do dnia odbioru remontu zachodniego skrzydła budynku (kwiecień 2016) 41 328,00 zł nie
21 7/BDG/2015 2015-05-11 F.U.H „Insekt” Mariusz Szeloch
NIP: 6631061994
Świadczenie usług deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji 2015-05-13 2016-05-13 4 772,40 zł nie
22 21/BDG/2015 2015-06-18 Sylwester Zieliński NETANEX
NIP: 5212036732
Wykonanie dokumentacji projektowej, związanej z remontem zachodniego skrzydła budynku (siedziby MC) 2015-06-18 2017-12-31 10 578,00 zł nie
23 23/BDG/15 2015-07-08 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Usługa oddania do użytkowania UPS 2015-07-08 2016-07-08 17 712,00 zł nie
24 25/BDG/15 2015-07-20 Polityka INFO Sp. z o.o.
NIP: 7010211883
Zakup usług dostępu do analiz bazy wiedzy - Polityka Insight 2015-07-20 2016-07-20 39 852,00 zł nie
25 - 2015-07-21 Polkomtel Sp. z o.o.
NIP: 5271037727
Świadczenie usług telekomunikacyjnych mobilnego transferu danych 2015-07-21 2016-08-01 649,44 zł nie
26 26/BDG/15 2015-08-19 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Świadczenie usług dostępu do sieci Internet w budynku biurowym (siedziby MC) 2015-08-19 2017-09-30 40 422,40 zł nie
27 - 2015-08-26 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w mobilnej sieci 2015-08-26 2016-08-26 708,48 zł nie
28 31/BDG/2015 2015-08-28 Kupniewski Krzysztof Kupniewski
NIP: 9510053299
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Remont zachodniego skrzydła (siedziby MC)" 2015-08-28 do odbioru prac
objętych umową 20/JANSAN/MAC/PN/15
88 560,00 zł nie
29 20/JANSAN/MAC/PN/15 2015-08-28 Zakład Remontowo-Budowlany "JANSAN" Jerzy Janusz
NIP: 5220050557
Remont zachodniego skrzydła budynku (siedziby MC) 2015-08-28 219 dni od przekazania terenu robót
(kwiecień 2016)
6 608 225,34 zł nie
30 2015/2/MAiC 2015-09-14 Konsorcjum:
1. Why Not USA sp. z o.o.
spółka komandytowa
NIP: 8133380514
2. Why Not Fly sp. z o.o.
NIP: 8133577984
Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów lotniczych, kolejowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie, rezerwacja i zakup miejsc hotelowych oraz pośredniczenie w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów 2016-08-26 2017-09-14 852 500,00 zł nie
31 32/UNIZETO TECHNOLOGIES/MAC/PN/15 2015-09-16 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
NIP: 8520006444
Sukcesywna usługa certyfikacyjna SSL 2015-09-16 2016-09-16 55 719,00 zł nie
32  2015 /5/cz.1/MAIC 2015-10-26 PKN ORLEN S.A.
NIP: 7440001454
Zakup dla samochodów służbowych paliw w obrocie bezgotówkowym w systemie elektronicznych kart flotowych na terenie Polski oraz na terenie UE 2016-01-01 2019-12-31 680 000,00 zł nie
33 37/BDG/2015 2015-10-27 UPC Polska Sp. z o.o.
NIP: 5262461791
Świadczenie usług zapasowego dostępu do sieci Internet w budynku biurowym (siedziby MC) 2015-10-27 2017-10-31 29 520,00 zł nie
34  2015 / 6 2015-11-10 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
NIP: 5260038806
Ubezpieczenie pojazdów 2015-12-01 2017-12-31 4 379,30 zł nie
35  2015 / 7 2015-11-26 Orange Polska S.A.
NIP: 5260250995
Świadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą modemów z kartami SIM  2015-12-30 2017-06-30 369 000,00 zł nie
36 41/UNIZETO TECHNOLOGIES/MAC/PN/15 2015-12-09 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.
NIP: 8520006444
Świadczenie usług certyfikacyjnych na potrzeby systemu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oraz świadczenie usług wsparcia 2015-12-09 2016-12-31 193 210,00 zł nie
37 2/FORTECH/MAC/2015 2015-12-14 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe FORTECH sp. z o.o.
NIP: 6770050971
Usługi serwisowe i konserwacyjne systemów logistycznych: Ft-PŁACE, Ft-KADRY, Ft-FK i Ft-ST 2016-01-01 2016-12-31 67 896,00 zł nie
38  2015 / 8 2015-12-14 Konsorcjum:
1. PZU S.A.
NIP: 5260251049
2. TUiR WARTA S.A.
NIP: 5210420047
Usługi kompleksowego ubezpieczenia w  zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilenj, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i awarii, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 2016-01-01 2018-12-31 15 769,04 zł nie
39 ND-D/1228/2015 2015-12-15 RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
NIP: 5252386094
Usługa dystrybucji energii elektrycznej 2016-01-01 2017-12-31 840 000,00 zł nie
40 1/BM/MC/2015 2015-12-17 DIREKTPOINT Maciej Jonakowski
Wojciech Rojek Spółka Jawna
NIP: 5213633424
Świadczenie usługi opieki techninczej w obsłudze serwisu mc.gov.pl 2015-12-21 2016-12-20 30 996,00 zł nie
41 40/BDG/15 2015-12-18 FALCK Medycyna Sp. z o.o.
NIP: 5272435938
Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy 2016-01-01 2016-12-31 27 170,00 zł nie
42 44/BDG/15 2015-12-21 G.L.M Sp. z o.o.
NIP: 9511632556
Prenumerata prasy krajowej i zagranicznej na 2016 rok w wersji papierowej  2016-01-01 2016-12-31 65 633,23 zł EFS POWER /
FS POPT
2014-2020
43 48/BDG/2015 2015-12-23 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2016-01-01 2016-03-31 61 000,00 zł nie
44 54-1/AGNUS/MAC/PN/15 2015-12-29 Agnieszka Szustak AGNUS
NIP: 6482049509 
Usługi codziennego i okresowego sprzątania i utrzymania czystości wraz z dostawą artykułów toaletowych i środków czystości w budynku biurowym (siedziby MC) 2016-01-01 2016-12-31 383 760,00 zł FS POPT
2014-2020
45 54-2/INTERSERVICE/MAC/PN/15 2015-12-29 Agencja Usługowo-Handlowa "INTERSERVICE" s.c.
(Bogusław Kultys i Joanna Wieteska)
NIP: 5210408282
Sprzątanie okresowe: usługi oczyszczania dachu budynku biurowego (siedziby MC) 2016-01-01 2016-12-31 27 000,00 zł nie
46 Aneks nr CUW/534/2015 do umowy nr CUW/455/2013 2015-12-29 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Udostępnienie stanowisk do parkowania pojazdów służbowych 2016-01-01 2016-12-31 8 856,00 zł nie
47 DP/1/12/2015 2015-12-29 ABC PRO Sp. z o.o.
NIP: 9522069024
Zakup licencji Edytora Aktów Prawnych XML o nazwie Legislator Magic oraz modułu e-Publikacja i e-Redakcja 2016-01-01 2018-12-31 42 435,00 zł nie
48 42/BDG/2015 2015-12-30 Bazarnik Sp. z o.o.
NIP: 5252482857
Wykonanie wizytówek, pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych MC w roku 2016 2016-01-01 2016-12-31 16 690,00 zł nie
49 5/BM/MC/15 2015-12-30 Jakub Szymczuk Wykonanie zdjęć na stronę podmiotową MC 2015-12-30 2016-01-11 4 100,00 zł nie
50 45/BDG/2015 2015-12-31 KOMA Konstanty Marat
NIP: 8360001460
Świadczenie usług cateringowych 2016-01-01 2016-12-31 65 130,00 zł nie
51 41/BDG/2015 2015-12-31 Hurtownia Spoż. Sikorscy s.c.
NIP: 5261047428
Dostawa napojów i artykułów spożywczych  2016-01-01 2016-12-31 61 594,00 zł nie
52 Aneks nr 1 CUW/596/2015 do umowy nr CUW/16/2015 2015-12-31 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Świadczenie usług mycia samochodów 2016-01-01 2016-12-31 10 000,00 zł nie
53 46/BDG/2015 2015-12-31 Wojciech Kałuża
NIP: 5212671339
Kompleksowa konserwacja i naprawy instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku (siedziba MC) 2016-01-01 2016-12-31 45 756,00 zł nie
54 47/BDG/2015 2015-12-31 Wojciech Czerwiński Kompleksowa konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej w 2016 roku w budynku (siedziba MC) 2016-01-01 2016-12-31 40 800,00 zł nie
55 38/KPMG/MAC/PN/15 2016-01-07 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
NIP: 5272548878
Wykonanie analizy dotyczącej przeglądu ram regulacyjnych w obszarze telekomunikacji 2016-01-07 2016-06-30 502 000,00 zł nie
56 56/IT.EVENT/MAC/16 2016-01-07 IT.EVENT Sp. z o.o.
NIP: 7010211021
Organizacja jednodniowej, ogólnopolskiej konferencji, podsumowującej budowę regionalnych sieci szerokopasmowych oraz realizację Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2016-01-07 2016-01-28 135 300,00 zł nie
57 1/BM/MC/16 2016-01-12 Summa Linguae S.A.
NIP: 9452165721
Usługi tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych oraz weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych pisemnych na potrzeby MC w 2016 r. 2016-01-12 2016-12-31 80 000,00 zł nie
58 FL/2475/01/2016 2015-12-31 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu płatności mobilnych za parkowanie 2016-01-01 2016-01-31 55,35 zł nie
59 1/49804/WAR/2016 2016-01-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowania w usłudze mobiParking za m-c grudzień 2015 r. 2015-12-01 2015-12-31 2 864,98 zł nie
60 FV00449/N1501/10040000/G/01/16 2016-01-08 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Opłata pocztowa za przesyłkę 2016-01-08 2016-01-08 14,90 zł nie
61 - 2016-01-08 Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście
NIP: 5272312791
Opłata do wniosku o złożenie depozytu 2016-01-08 2016-01-08 100,00 zł nie
62 FVG01349/12/2015 2015-12-21 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2015-12-22 2016-12-21 184,50 zł nie
63 - 2016-01-15 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Abonament  RTV za 2016 2016-01-01 2016-12-31 7 510,10 zł nie
64 81/2016 2016-01-20 BiURO eM Marzena Kasprowicz-Konieczka
NIP: 9670102322
Zakup okładek 2016-01-20 2016-01-20 664,82 zł nie
65 2016/01/1/0059/EKS 2016-01-12 e-kiosk S.A.
NIP: 8951827513
Prenumerata prasy elektronicznej (e-wydanie Rzeczpospolitej) 2016-01-01 2016-01-01 990,00 zł nie
66 - 2016-01-15 Urząd Miasta Łodzi
NIP: 7250028902
Podatek od nieruchomości 2016-01-01 2016-12-31 4 074,00 zł nie
67 22/2016 2016-01-15 Rządowe Centrum Legislacji
NIP: 5262386150
Opłata za aplikację legislacyjną edycji 2015/2016 - 2016-12-31 24 592,00 zł nie
68 1/1/2016 2016-01-04 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i serwis Systemu Rejestrów Państwowych 2015-12-01 2015-12-31 914 883,25 zł nie
69 - 2015-12-30 Artur Woźnicki
Mariusz Madejczyk
Paweł Swaczyna
Piotr Waglowski
Założenia do opracowania dokumentu realizującego cele strategiczne Strategii Sprawne Państwo 2020 określającego działania w obszarze informatyzacji państwa 2015-12-30 2016-01-05 4 107,00 zł nie
70 FV-15172/G0400/15/SFAKE/P/12/15 2016-01-07 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Opłata pocztowa za przesyłkę 2016-01-07 2016-01-07 132,84 zł nie
71 00001/038393/p/2016 2016-01-14 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
NIP: 5250001090
Świadczenie usług certyfikacyjnych  2016-01-14 2018-01-14 15 559,50 zł nie
72 27/16 2016-01-15 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 2015-11-01 2015-11-30 2 618,04 zł nie
73 FVG00167/01/2016 2016-01-18 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2016-01-17 2017-01-16 184,50 zł nie
74 0015/2016 2016-01-21 AMIS Tomasz Mikołajewski
NIP: 5213621697
Aktualizacja nazw komórek organizacyjnych na tablicy głównej 2016-01-21 2016-01-21 282,90 zł nie
75  7/16 2016-01-21 Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE Obsługa transportowa delegacji MC 2015-12-10 2015-12-11 124,44 € nie
76 - 2016-01-28 Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Śródmieście
NIP: 5262654610
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-02-01 2017-01-31 30 600,00 zł tak
77 S/2016/367 2016-01-28 TINTA dla plastyków sp. z o.o. sp. k.
NIP: 5223022449
Rama AML 21x30 aluminiowa 2016-01-28 2016-01-28 38,00 zł nie
78 18/1/2016 2016-01-31 Imperium szkoleniowe Targosiński Kamil
NIP: 7171780215
Szkolenie "Analiza danych w MS Excel" 2016-01-29 2016-01-29 540,00 zł nie
79 FA/00001/02/2016 2016-02-03 P.W. MEGA Roman Grzyb
NIP: 7731192696
Zakup drzwi stalowych wraz z montażem  2016-02-03 2016-02-03 2 999,99 zł nie
80 FV/206/2016 2016-02-04 APEXnet sp. z o.o. sp. k.
NIP: 7010371279
Szkolenie "Sprawozdawczość oraz planowanie zamówień publicznych" 2016-02-04 2016-02-04 495,00 zł nie
81 2-1/Press-Service/MC/PN/16 2016-02-04 Press-Service Monitoring Mediów Sp. z o.o. NIP: 7790016297 Codzienny monitoring prasy i mediów elektronicznych (radia i telewizji) 2016-02-04 2017-02-03 34 951,68 zł nie
82 2-2/Press-Service/MC/PN/16 2016-02-04 Press-Service Monitoring Mediów Sp. z o.o. NIP: 7790016297 Codzienny monitoring  mediów elektronicznych (internetu) 2016-02-04 2017-02-03 23 291,28 zł nie
83 - 2016-02-05 Jakub Bińkowski Wykonanie opracowania fragmentów raportu dotyczącego wyników 7 osi POIG 2007-2013 EFRR 2016-02-05 2016-02-15 5 000,00 zł nie
84 PROF/95/2016 2016-02-08 ClickMaster Polska Robert Rachwał
NIP: 6772261181
Udział w konferencji Mobile Trends (Kraków) 2016-02-17 2016-02-17 442,80 zł nie
85 PROF/101/2016 2016-02-08 ClickMaster Polska Robert Rachwał
NIP: 6772261181
Udział w konferencji Mobile Trends (Kraków) 2016-02-17 2016-02-17 442,80 zł nie
86 3/BM/MC/15 2016-02-09 Przedsiębiorstwo Państwowe
PORTY LOTNICZE
NIP: 5250000239
Umożliwienie korzystania ze Strefy VIP Line na terenie Lotniska Chopina w Warszawie 2016-01-01 2016-12-31 20 172,00 zł nie
87 F-85/02/16 2016-02-10 WORD Software
NIP: 5213621697
Oprogramowanie eDek wraz z roczną subskrypcją 2016-02-10 2017-02-09 490,77 zł nie
88 FVG/00746/01/16/Sp 2016-01-29 AMAD Sp. z o.o.
NIP: 1181932126
Zakup pudełek archiwizacyjnych 2016-01-29 2016-01-29 1 550,29 zł nie
89 16/2/2016 2016-01-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i eksploatacja systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne wraz z serwisem i oprogramowaniem 2016-01-01 2016-01-31 67 496,25 zł nie
90 292614 2016-01-31 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5213621697
Serwis i dzierżawa mat wejściowych 2016-01-01 2016-01-31 605,21 zł nie
91 18/2/2016 2016-01-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i serwis Systemu Rejestrów Państwowych 2016-01-01 2016-01-31 2 326 472,43 zł nie
92 PZP/Wyroby 0025/02/16/FVS 2016-02-03 Drukarnia Nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe
NIP: 525010189
Wykonanie usług introligatorskich (obwoluty na dokumenty, okładki z tłoczeniem) 2016-02-03 2016-02-03 2 263,20 zł nie
93 1/DeP/2016 2016-02-04 Ernst&Young Sp. z o.o.
Business Advisory Sp. k.
NIP: 5252314195
Świadczenie usług analityczno - doradczych w zakresie dokumentu "Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych"  2016-02-04 2016-02-25 73 800,00 zł nie
94 611600267 2016-02-08 Mennica Polska S.A.
NIP: 5270023255
Metalowa pieczęć urzędowa z orłem 2016-02-08 2016-02-08 426,20 zł nie
95 - 2016-02-11 MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.
NIP: 7010088170
Szkolenie "Efektywna Asystentka - profesjonalny partner w biznesie" 2016-02-18 2016-02-18 3 270,00 zł nie
96 1/DT/2016 2016-02-17 Michał Bednarczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
NIP: 5732273817
Sporządzenie opinii prawnej mającej na celu ustalenie możliwości udostępnienia, na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ugody zawartej w dniu 16 lipca 2013 r. pomiędzy MAC a Sferią S.A. oraz akcjonariuszami tej spółki 2016-02-17 2016-02-26 4 735,50 zł nie
97 - 2016-02-18 MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.
NIP: 7010088170
Szkolenie "Profesjonalny Sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji" 2016-02-23 2016-02-23 2 080,00 zł nie
98 00654/02/16 2016-02-18 SAS Sp. z o.o.
NIP: 5272523714
Zakup środków higieny osobistej i ochrony indywidualnej (BHP) 2016-02-18 2016-02-18 2 781,57 zł nie
99 16008033 2016-02-19 Ripe Network Coordination Centre
VAT No: NL806268220B01
Opłata członkowska w organizacji RIPE NCC za rok 2016 2016-01-01 2016-12-31 1 210,22 €

nie

100 0433/J/2016 2016-01-29 L2 Language Consulting Sp. z o.o.
NIP: 5213005596
Szkolenie z j. angielskiego z native speakerem 2016-01-05 2016-01-29 426,40 zł nie
101 281/16 2016-02-11 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 2015-12-01 2015-12-31 2 817,37 zł nie
102 40681504 2016-02-23 Saturn Planet Sp. z o.o.
NIP: 113-24-90-697
Zakup aparatów cyfrowych 2016-02-23 2016-02-23 1 595,00 zł nie
103 000601/DIF/FWP 2016-02-23 Difin S.A.
NIP: 5260207048
Zakup książek 2016-02-23 2016-02-23 959,91 zł nie
104 2/SF/2016 2016-02-25 Agencja Reklamowa Satis Factory Iwona Michalak
NIP: 5211197806
Zakup torebek papierowych 2016-02-25 2016-02-25 3 525,18 zł nie
105 19/32/S/2016 2016-02-26 INTEGRIO S.C.
NIP: 6783032490
Szkolenie "Służba przygotowawcza w służbie cywilnej" 2016-02-24 2016-02-26 636,00 zł nie
106 2016/02/22 2016-02-29 Niebezpiecznik.pl Piotr Konieczny
NIP: 6572527467
Publikacja ogłoszenia 2016-02-29 2016-03-14 1 230,00 zł nie
107 CEPT 2015-32 2016-02-29 European Communications Office Opłata członkowska w organizacji ECO za rok 2016 2016-01-01 2016-12-31 1 180,00 DKK nie
108 EC2016/2/3572 2016-02-29 Grupa Pracuj S.A.
NIP: 5222540366
Publikacja ogłoszenia 2016-02-29 2016-03-14 525,21 zł nie
109 0065/2016 2016-03-01 AMIS Tomasz Mikołajewski
NIP: 5213621697
Aktualizacja informacji na tablicy głównej 2016-03-01 2016-03-01 500,00 zł nie
110 1/4.8/DEP/2016 2016-03-01 Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp. k.
NIP: 5262579191
Sporządzenie opinii prawnej zawierającej rekomendację w zakresie sposobu sfinansowania zmian rozwojowych Systemu Rejestrów Państwowych 2016-03-01 2016-03-09 47 970,00 zł nie
111 4/MRSYSTEM/MC/PN/16 2016-03-01 MR SYSTEM Marek Lipowski
NIP: 5661620653
Rozbudowa systemu zabezpieczenia w części adaptowanej budynku biurowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 - w tym telewizji przemysłowej, kontroli dostępu oraz systemu alarmowego 2016-03-01 2016-04-04 137 172,49 zł nie
112 32/2016 2016-03-02 Magdalena Szymańska VIP SERVICE
NIP: 5213621697
Zespół roboczy ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji - usługa cateringowa 2016-03-02 2016-03-02 1 050,00 zł tak
113 FNS-234117/2016/03/00082 2016-03-04 Komputronik S.A.
NIP: 9720902729
Zakup podstawek pod monitory 2016-03-04 2016-03-04 703,50 zł nie
114 2/BDG/2016 2016-03-14 TrustOne Tomasz Figura
NIP: 9570068784
Audyt systemów informatycznych w Ministerstwie Cyfryzacji 2016-03-14 2016-04-18 47 970,00 zł nie
115 22/16 2016-02-29 Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE Obsługa delegacji MC 2016-01-25 2016-01-26 305,93 € nie
116 34/3/2016 2016-02-29 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i eksploatacja systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne wraz z serwisem i oprogramowaniem 2016-02-01 2016-02-29 67 496,25 zł nie
117 295608 2016-02-29 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5213621697
Serwis i dzierżawa mat wejściowych 2016-02-01 2016-02-29 1 513,02 zł nie
118 30/3/2016 2016-02-29 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i serwis Systemu Rejestrów Państwowych 2016-02-01 2016-02-29 2 326 472,43 zł nie
119 0788/J/2016 2016-02-29 L2 Language Consulting Sp. z o.o.
NIP: 5213005596
Szkolenie z j. angielskiego z native speakerem 2016-02-01 2016-02-29 426,40 zł nie
120 5/JANSAN/MAC/WR/15 2016-03-03 Zakład Remontowo-Budowlany "JANSAN" Jerzy Janusz
NIP: 5220050557
Wykonanie robót budowlanych stanowiących prace uzupełniające do Umowy nr 20/JANSAN/MAC/PN/15 z dnia 28.08.2015 r. „Remont zachodniego skrzydła budynku stanowiącego siedzibę Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji położonego w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 wraz z dostawą” 2016-03-03 2016-03-31 42 100,00 zł nie
121 56/2016 2016-03-04 POLIGLOTA Sp. z o.o.
NIP: 5270050950
Szkolenie z j. angielskiego 2016-03-04 2016-03-04 504,00 zł nie
122 322/22/2016 2016-03-15 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
NIP: 5260209840
Udział w VII Forum Koordynatorów Czynności Kancelaryjnych 2016-03-15 2016-03-15 940,00 zł nie
123 9/BM/MC/16 2016-03-21 MEDIA-PROFIT Maciej Samsonowicz
NIP: 5832544167
Zrealizowanie filmów informacyjnych, dotyczących działań w zakresie cyberbezpieczeństwa przy składaniu wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" 2016-03-21 2016-03-23 4 000,00 zł nie
124 1/Zakład Instalacji Elektrycznych/MC/PN/16 2016-03-24 Robert Baran Zakład Instalacji Elektrycznych
NIP: 7141288797
Roboty polegające na wykonaniu instalacji przyłączenia nowej instalacji elektrycznej do istniejących złączy kablowych wraz z modernizacją rozdzielni i układu pomiarowego oraz możliwością doposażenia w SZR w budynku położonym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 2016-03-24 2016-05-23 346 860,00 zł nie
125 3/GROMEL/MC/PN/16 2016-03-24 "GROMEL" P.P.U.H. Alicja Prucha
NIP: 9161295229
Roboty polegające na wykonaniu instalacji odgromowej w budynku położonym
w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 stanowiącym siedzibę Ministerstwa Cyfryzacji
2016-03-24 2016-07-02 77 797,75 zł nie
126 3/BDG/2016 2016-03-24 CEZARY PRESNER Zakład Robót Elektrycznych i Teletechnicznych projektowanie, wykonawstwo, pomiary, nadzory
NIP: 5261054747
Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej, nad zadaniem inwestycyjnym pn.: roboty polegające na wykonaniu instalacji odgromowej w budynku położonym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 stanowiącym siedzibę Ministerstwa Cyfryzacji 2016-03-24 2016-12-31 19 605,00 zł nie
127 4/BDG/2016 2016-03-24 CEZARY PRESNER Zakład Robót Elektrycznych i Teletechnicznych projektowanie, wykonawstwo, pomiary, nadzory
NIP: 5261054747
Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, nad zadaniem inwestycyjnym pn.: wykonanie instalacji przyłączenia nowej instalacji elektrycznej do istniejących złączy kablowych wraz z modernizacją rozdzielni i układu pomiarowego oraz możliwością doposażenia w SZR w budynku położonym w Warszawie przy ul. Królewskiej 27 2016-03-24 2016-12-31 14 605,00 zł nie
128 3/DT/2016 2016-03-24 Millward Brown S.A.
NIP: 5260303763
Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania społecznego dotyczącego przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej oraz opracowanie wyników z badania i przekazanie ich w formie pisemnego raportu 2016-03-24 2016-04-22 22 755,00 zł nie
129 17/BM/MC/16 2016-03-25 Migam „RKPK” Sp. z o.o. s.k.a.
NIP: 9512387159
Świadczenie usługi tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Migam (migam.org) oraz obsługa rozmów telefonicznych w języku migowym (infolinia) 2016-04-01 2017-03-31 3 200,00 zł nie
130 5/BDG/2016 2016-03-30 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2016-04-01 2016-06-30 61 000,00 zł nie
131 6500001442 2016-03-31 International Telecommunication Union (ITU) Opłata członkowska w ITU za rok 2016 2016-01-01 2016-12-31 318 000,00 CHF nie
132 FL/2402/02/2016 2016-01-31 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu płatności mobilnych za parkowanie 2016-02-01 2016-02-29 55,35 zł nie
133 2/49804/WAR/2016 2016-02-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowania w usłudze mobiParking za m-c styczeń 2016 r. 2016-01-01 2016-01-31 2 568,69 zł nie
134 44/2016 2016-02-24 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Utrzymanie domeny internetowej bip.gov.pl 2016-01-24 2017-01-23 184,50 zł nie
135 FL/2350/03/2016 2016-02-29 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu płatności mobilnych za parkowanie 2016-03-01 2016-03-31 55,35 zł nie
136 3/49804/WAR/2016 2016-03-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowania w usłudze mobiParking za m-c luty 2016 r. 2016-02-01 2016-02-29 2 441,79 zł nie
137 393/16 2016-03-07 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 2016-01-01 2016-01-31 2 638,97 zł nie
138 FVG00458/03/2016 2016-03-21 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2016-03-19 2017-03-18 184,50 zł nie
139 FVG00460/03/2016 2016-03-21 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2016-03-19 2017-03-18 184,50 zł nie
140 1690/03/2016 2016-03-22 AMECO M.Chłostecki, J.Dębkowski, T.Kądziela Sp.j.
NIP: 5272441672
Zakup krzesła 2016-03-22 2016-03-22 301,32 zł nie
141 - 2016-03-25 Google Inc.
TAX ID: 770493581
Wykupienie możliwości korzystania z komercyjnej wyszukiwarki internetowej Google Site Search 2016-03-25 2017-03-24 7 840,60 zł nie
142 04/03/2016 2016-03-25 TRIKON Elżbieta Suder
NIP: 6811277595
Zakup ogranicznika do wygrodzenia strafy bezpiecznej 2016-03-25 2016-03-25 467,40 zł nie
143 FVG00487/03/2016 2016-03-26 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2016-03-27 2017-03-26 184,50 zł nie
144 FVG00489/03/2016 2016-03-26 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2016-03-27 2017-03-26 184,50 zł nie
145 110/3/2016 2016-03-29 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Zwiększenie zakresu informacyjnego danych w Systemie Obsługi Zapytań oraz optymalizacja procesu 2016-03-23 2016-03-23 23 616,00 zł nie
146 1/P/DE/2016
2/U/COI/MC/2016
2016-03-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Systemów:
1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej;
2) Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej;
3) Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej;
4) Publikatora Aktów Prawnych.
2016-04-04 2019-04-04 45 300 000,00 zł nie
147 ABa/167/03/16 2016-03-31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2016-01-01 2016-03-31 350,00 zł nie
148 FA/248/2016/03 2016-03-31 PH PIM Paweł Iwanowski
NIP: 9510060394
Akcesoria elektryczne do uruchomienia centrum COWT w siedzibie Ministerstwa 2016-03-31 2016-03-31 3 246,09 zł nie
149 4/49804/TOR/2016 2016-04-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowania w usłudze mobiParking za m-c marzec 2016 r. 2016-03-01 2016-03-31 1,20 zł nie
150 4/49804/WAR/2016 2016-04-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowania w usłudze mobiParking za m-c marzec 2016 r. 2016-03-01 2016-03-31 3 113,92 zł nie
151 6/BDG/2016  2016-04-04 Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz
NIP: 9541254509
Świadczenie usług szkoleniowych pn. Akademia menadżera dla pracowników Ministerstwa Cyfryzacji na stanowiskach kierowniczych 2016-04-04 2016-10-31 35 360,00 zł nie
152 74/2016 2016-04-04 POLIGLOTA Sp. z o.o.
NIP: 5270050950
Szkolenie z j. angielskiego 2016-03-28 2016-03-28 504,00 zł nie
153 18/BM/MC/16 2016-04-07 MEDIA-PROFIT
Maciej Samsonowicz
NIP: 5832544167 
Zrealizowanie filmu informacyjnego dotyczącego realizacji części on-line składania wniosków o wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" 2016-04-07 2016-04-11 3 198,00 zł nie
154 162/PROF/2016 2016-04-14 Aquila Hotele Sp. z o.o.
NIP: 5262774679
Wynajem sali konferencyjnej 2016-04-18 2016-04-19 2 789,64 zł nie
155 FC160599 2015-12-10 European Telecommunications Standards Institute
NIP: FR14348623562
Opłata członkowska w ETSI za rok 2016 2016-01-01 2016-12-31 93 576,00 € nie
156 298707 2016-03-31 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5213621697
Serwis i dzierżawa mat wejściowych 206-03-01 2016-03-31 1 048,61 zł nie
157 3/4/2016 2016-03-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i eksploatacja systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne wraz z serwisem i oprogramowaniem 2016-03-01 2016-03-31 67 496,25 zł nie
158 2/4/2016 2016-03-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i serwis Systemu Rejestrów Państwowych 2016-03-01 2016-03-31 2 326 472,43 zł nie
159 - 2016-04-01 BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer Sp.j.
NIP: 7010209596
Wykonanie audytu prawnego umów zawartych przez Centrum Cyfrowej Administracji, w związku z likwidacją państwowej jednostki budżetowej pn. Centrum Cyfrowej Administracji w celu identyfikacji jej oddziaływania na prawa i obowiązki wynikające z weryfikowanych umów 2016-04-01 2016-04-08 6 150,00 zł nie
160 74/2016 2016-04-04 POLIGLOTA Sp. z o.o.
NIP: 5270050950
Szkolenie z j. angielskiego 2016-03-28 2016-03-28 504,00 zł nie
161 F00466/04/16 2016-04-05 COMEX S.A.
NIP: 5840203825
Przegląd konserwacyjny zasilacza UPS 2016-04-05 2016-04-05 2 091,00 zł nie
162 18/BM/MC/16 2016-04-07 MEDIA-PROFIT
Maciej Samsonowicz
NIP: 5832544167 
Zrealizowanie filmu informacyjnego dotyczącego realizacji części on-line składania wniosków o wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" 2016-04-07 2016-04-11 3 198,00 zł nie
163 PRO/317382/2016 2016-04-08 home.pl S.A.
NIP: 8522103252
Utrzymanie domeny internetowej umiejetnoscicyfrowe.pl 2016-04-29 2017-04-28 121,77 zł nie
164 11289/0674/16 2016-04-10 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
NIP: 7740001454
Mycie samochodu służbowego 2016-04-10 2016-04-10 16,99 zł nie
165 FS/CC/16/1701 2016-04-12 Cortland Sp. z o.o.
NIP: 7780043683
Zakup przejściówki na łącze cyfrowe 2016-04-12 2016-04-12 229,00 zł nie
166 FA/296/2016/04 2016-04-13 PH PIM Paweł Iwanowski
NIP: 9510060394
Zakup worków do niszczarki 2016-04-13 2016-04-13 934,80 zł nie
167 FL/2350/04/2016 2016-04-13 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Opłata za mobiParking flota 2016-04-01 2016-04-01 92,25 zł nie
168 F/000672/16 2016-04-14 ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki
NIP: 5260006367
Zakup szaf metalowych z zamkami 2016-04-14 2016-04-14 4 199,22 zł nie
169 160/11/SK/2016 2016-04-14 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
NIP: 5260209840
Udział w XXVI Forum Informatyki w Administracji 2016-04-13 2016-04-14 1 107,00 zł nie
170 162/PROF/2016 2016-04-14 Aquila Hotele Sp. z o.o.
NIP: 5262774679
Wynajem sali konferencyjnej 2016-04-18 2016-04-19 2 789,64 zł nie
171 2216/M00/04/2016 2016-04-15 KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 5210127034
Zakup wzmacniacza pętli indukcyjnej z okablowaniem głośnikowym 2016-04-15 2016-04-15 3 672,78 zł nie
172 9/BDG/2016 2016-04-18 UNICARD S.A.
NIP: 6760077394
Rozbudowa Elektronicznego Systemu Ewidencji Kluczy w budynku (siedzibie MC)  2016-04-18 2016-05-09 5 193,06 zł nie
173 30/04/2016/FV 2016-04-19 NOVA SKILLS Sp. z o.o.
NIP: 5272701334
Szkolenie "Nowelizacja zasad techniki prawodawczej - skutki praktyczne dla opracowywania projektów aktów normatywnych" 2016-03-21 2016-03-21 1 100,00 zł nie
174 8/BDG/2016 2016-04-19 MAXDEKOR s.c. Zbigniew Kłyciński, Zofia Kłycińska, Paweł Kłyciński
NIP: 5360010115
Dostawa i montaż firan, zasłon i karniszy w zachodniej części budynku (siedziby MC) 2016-04-19 2016-05-10 51 880,33 zł nie
175 10/BDG/2016 2016-04-21 MATRON Marek Marton
NIP: 8251757673
Usługa przeprowadzki stanowisk pracy w budynku (siedzibie MC)  2016-04-21 2016-09-30 25 000,00 zł nie
176 11/BDG/2016 2016-04-22 BUILDING SERVICE Krzysztof Jakowiecki
NIP: 5211008024
Przeprowadzenie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego budynku (siedziby MC) 2016-04-22 2016-05-31 2 091,00 zł nie
177 12/BDG/2016 2016-04-29 BASMA SECURITY Sp. z o.o.
NIP: 5272323837
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku (siedzibie MC)  2016-05-16 2016-11-30 135 300,00 zł nie
178 0995/J/2016 2016-03-31 L2 Language Consulting Sp. z o.o.
NIP: 5213005596
Szkolenie z j. angielskiego z native speakerem 2016-03-01 2016-03-31 853,60 zł nie
179 FVG00572/04/2016 2016-04-18 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Wpis nazwy w domenie GOV.PL 2016-04-15 2017-04-14 184,50 zł nie
180 0134/04/2106
0141/04/2016
2016-04-19 LIRA DOM
Tadeusz Lipnik Piotr Raszkiewicz
NIP: 1180099821
Zakup plis łazienkowych i rolet materiałowych do sal konferencyjnych w zachodnim skrzydle budynku (siedzibie MC) 2016-04-19 2016-04-20 6 700,00 zł nie
181 1046/2016 2016-04-22 ASAN Andrzej Kozubek
NIP: 8941905909
Zakup podnóżków ergonomicznych 2016-04-22 2016-04-22 516,53 zł nie
182 82/2016 2016-04-25 DEKO LINE Marcin Rolski
NIP: 5272182006
Zakup i montaż mlecznej oraz lustrzanej folii okiennej w łazienkach w zachodnim skrzydle budynku (siedzibie MC) 2016-04-25 2016-04-25 14 145,00 zł nie
183 F/307/2016/42530
F/307/2016/42532
F/188/2016/29523
2016-04-26 IKEA Retail Sp. z o.o.
NIP: 5270103385
Zakup materiałów sanitarnych, zegarów ściennych i koszy na śmieci 2016-04-26 2016-04-26 1 294,14 zł nie
184 2016-30-065426 2016-04-26 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950
Zakup odbojników drzwiowych ściennych i podłogowych 2016-04-26 2016-04-26 334,60 zł nie
185 RF-1/0175/2016 2016-04-28 Szkoła Główna Służby Pożarniczej
NIP: 1180035927
Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciw Pożarowej w trybie blended learning 2016-05-16 2016-05-18 1 250,00 zł nie
186 FA/356/2016/04 2016-04-29 PH PIM Paweł Iwanowski
NIP: 9510060394
Zakup krzeseł obrotowych 2016-04-29 2016-04-29 4 671,54 zł nie
187 018726-2016-201 2016-05-03 BP Europa SE Oddział w Polsce
NIP: 9720865431
Mycie samochodu służbowego 2016-05-03 2016-05-03 32,99 zł nie
188 FAS/263/2016 2016-05-06 Kwiaciarnia VICTORIA
Elżbieta Wiak, Krystyna Nować
NIP: 5260057614
Zakup kwiatów ciętych 2016-05-06 2016-05-06 150,00 zł nie
189 7/BDG/2016 2016-05-09  Pro-Mebel Bohdan Denysenko
NIP: 1130545626
Dostawa i montaż mebli do zachodniej część budynku (siedziby MC) 2016-05-09 2016-06-18 66 100,00 zł nie
190 4/5/2016 2016-04-18 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Budowa i wdrożenie Systemu Wymiany Certyfikatów (SPOC) - II etap 2015-10-26 2016-04-11 1 571 940,00 zł nie
191 631/16 2016-04-21 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 2016-02-01 2016-02-29 2 562,23 zł nie
192 FV 226/2016 2016-04-22 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Szkolenie "Ochrona danych osobowych" 2016-04-21 2016-04-22 890,00 zł nie
193 301503 2016-04-30 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5213621697
Serwis i dzierżawa mat wejściowych 2016-04-01 2016-04-30 796,06 zł nie
194 2/5/2016 2016-04-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i eksploatacja systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne wraz z serwisem i oprogramowaniem 2016-04-01 2016-04-30 67 496,25 zł nie
195 1/5/2016 2016-04-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i serwis Systemu Rejestrów Państwowych 2016-04-01 2016-04-30 2 326 472,43 zł nie
196 134974 2016-04-30 Aquila Hotele Sp. z o.o.
NIP: 5262774679
Wynajem sali konferencyjnej 2016-04-18 2016-04-19 3 801,01 zł nie
197 F/0001/05/16 2016-05-05 PRODART Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Zakup tabliczek informacyjnych 2016-05-05 2016-05-05 5 749,94 zł nie
198 F/0002/05/16 2016-05-05 PRODART Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Wykonanie tabliczek numeracji drzwi 2016-05-05 2016-05-05 1 871,57 zł nie
199 19/05/2016/tele 2016-05-05 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu z przeznaczeniem na serwerownię i łączem internetowym oraz koszty energii elektrycznej 2016-04-01 2016-04-30 43 365,72 zł nie
200 v/1/2016 2016-05-07 4 ŻYWIOŁY Falenty Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy
NIP:1230738922
Usługa hotelowa 2016-05-05 2016-05-07 500,00 zł nie
201 FS/017/05/2016/M1 2016-05-10 DONIMET Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 7970009235
Zakup gałek do dzrzwi antywłamaniowych 2016-05-10 2016-05-10 147,66 zł nie
202 GPR 0005 2016-05-10 TELZAS Sp. z o.o.
NIP: 6730006343
Zakup siłowni prądu stałego wraz z bateriami 2016-05-10 2016-05-10 8 733,00 zł nie
203 FAS/272/2016 2016-05-11 Kwiaciarnia VICTORIA
Elżbieta Wiak, Krystyna Nować
NIP: 5260057614
Zakup kwiatów ciętych 2016-05-11 2016-05-11 150,00 zł nie
204 FA/392/2016/04 2016-05-12 PH PIM Paweł Iwanowski
NIP: 9510060394
Zakup farby i akcesoriów malarskich 2016-05-12 2016-05-12 1 229,93 zł nie
205 1/DIT/2016 2016-05-13 Perceptus Sp. z o.o.
NIP: 9291808578
Zakup subskrypcji 829 licencji pozwalających na aktualizację bazy wirusów i oprogramowania przez okres 24 miesięcy dla posiadanego systemu antywirusowego ESET 2016-05-13 2016-05-20 69 385,90 zł nie
206 000062/2016/V 2016-05-16 Oficyna Wydawnicza "IMPULS"
Wojciech Śliwerski
NIP: 6791012088
Zakup książek 2016-05-16 2016-05-16 780,00 zł nie
207 3/Z/DI/2016 2016-05-16 Technologie Informacyjne Michał Tabor
NIP: 1130348297
Świadczenie usług analityczno - doradczych w zakresie "Modelu krajowego schematu identyfikacji elektronicznej (eID) w Polsce z uwzględnieniem budowy państwowego brokera eID i wykorzystaniem usług zaufania"  2016-05-16 2016-06-30 105 071,52 zł nie
208 1/DSI/2016 2016-05-16 Katarzyna Śląska Opracowanie komentarza dot. stosowania przez biblioteki publiczne i naukowe przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego na potrzeby planowanego przez MC wydania podręcznika dot. prawa ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego 2016-05-16 2016-06-13 5 495,00 zł nie
209 2/DSI/2016 2016-05-16 Ewelina Badura Opracowanie komentarza dot. stosowania przez muzea państwowe i samorządowe przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego na potrzeby planowanego przez MC wydania podręcznika dot. prawa ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego 2016-05-16 2016-06-13 5 495,00 zł nie
210 3/DSI/2016 2016-05-16 Henryk Niestrój Opracowanie komentarza dot. stosowania przez archiwa tworzące państwową sieć archiwalną oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność archiwlaną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego na potrzeby planowanego przez MC wydania podręcznika dot. prawa ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego 2016-05-16 2016-06-13 5 495,00 zł nie
211 FV A/000390/05/2016 2016-05-16 PRESSCOM Sp. z o.o.
NIP: 8971688084
Szkolenie "Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego" 2016-05-16 2016-05-16 440,00 zł nie
212 4/DSI/2016 2016-05-17 Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
NIP: 5250009393
Opracowanie części podręcznika dot. stosowania przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz przygotowanie w tym zakresie wzorów pism urzędowych 2016-05-17 2016-06-13 55 350,00 zł nie
213 6/POCZTA POLSKA/MC/PN/16    2016-05-17 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych (CEPiK) 2016-05-17 2018-05-16 870 689,00 zł nie
214 01875/05/16 2016-05-18 SAS Sp. z o.o.
NIP: 5272523714
Zakup apteczek pierwszej pomocy i znaków bezpieczeństwa (BHP) 2016-05-18 2016-05-18 707,82 zł nie
215 23/BM/MC/16 2016-05-18 Gratisownia.pl
Katarzyna Dolniak
NIP: 6312329285
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 5 czerwca 2016 r. 2016-05-18 2016-05-24 5 698,98 zł nie
216 468/2016 2016-05-19 D.H.R. Kontakt Sp. z o.o.
NIP: 7692099678
Zakup słodyczy z logo MC na Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 5 czerwca 2016 r. 2016-05-19 2016-05-19 429,90 zł nie
217 557/05/05/2016 2016-05-19 RSC AUTO ID Distribution Wojciech Pajda
NIP: 5242116677
Zakup taśm barwiących oraz kart samoprzylepnych do identyfikatorów 2016-05-19 2016-05-19 1 183,26 zł nie
218 16-FVS/0165 2016-05-19 Fotolab24 Paweł Frejlich
NIP: 5222090609
Wykonanie odbitek fotograficznych 2016-05-19 2016-05-19 181,70 zł nie
219 668/46/2016 2016-05-19 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
NIP: 5260209840
Udział w XXIII seminarium w cyklu Składowanie i Archiwizacja Dokumentów. Metody i Narządzia Informatycznego Wspomagania w Tradycyjnym Archiwum Zakładowym 2016-05-19 2016-05-19 590,40 zł nie
220 01935/05/16 2016-05-24 SAS Sp. z o.o.
NIP: 5272523714
Zakup znaków bezpieczeństwa, instrukcji przeciwpożarowych i gaśnic (BHP) 2016-05-24 2016-05-24 3 178,12 zł nie
221 25/BM/MC/2016 2016-05-25 "FUSE BOX" Ewa Michalska
NIP: 9491427438
Dowóz, przygotowanie, wykonanie i instalacja, demontaż stoiska Ministerstwa Cyfryzacji z oprzyrządowaniem na potrzeby Dnia Dziecka w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 5 czerwca 2016 r. 2016-05-25 2016-06-05 7 300,05 zł nie
222 13/BDG/2016 2016-05-30 Polska Wytwórnia
Papierów Wartościowych S.A.
NIP: 5250001090
Wykonanie kryptograficznych kart hybrydowych dla MC  2016-05-30 2016-06-25 22 053,90 zł nie
223 7/OPEN EDUCATION GROUP/MC/PN/16 2016-05-31 OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o.
NIP: 9661811272
Przeprowadzenie indywidulanych kursów języka angielskiego i francuskiego dla pracowników Ministerstwa Cyfryzacji w 2016 roku 2016-05-31 2016-12-16 47 520,60 zł tak
224 5/49804/WAR/2016 2016-05-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowania w usłudze mobiParking za m-c kwiecień 2016 r. 2016-04-01 2016-04-30 3 204,86 zł nie
225 18/05/2016/tele 2016-05-05 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmisja danych w technologii MPLS w m-cu kwietniu 2016 r. 2016-04-01 2016-04-30 736,77 zł nie
226 FL/2794/05/2016 2016-05-06 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu płatności mobilnych za parkowanie 2016-04-01 2016-04-30 55,35 zł nie
227 c109/05/2016 2016-05-11 Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz
NIP: 9541254509
Sesja coachingowa 2016-03-23 2016-03-23 399,00 zł nie
228 741/16 2016-05-13 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 2016-03-01 2016-03-31 2 621,38 zł nie
229 14/5/2016 2016-05-17 Imperium szkoleniowe Targosiński Kamil
NIP: 7171780215
Szkolenie "MS Excel jako narzędzie wykorzystywane do przetwarzania danych" 2016-05-16 2016-05-17 3 100,00 zł nie
230 2/2016/DEP 2016-05-17 Obserwatorium.biz Sp. z o.o.
NIP: 7792428710
Przeprowadzenie audytu projektu integracji systemu CEPiK 2.0 z systemami dziedzinowymi 2016-05-17 2016-06-21 110 700,00 zł nie
231 90101052 2016-05-18 BSI Group Polska Sp. z o.o.
NIP: 1070006422
Szkolenie "Auditor wiodacy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001" 2016-05-09 2016-05-13 2 691,00 zł nie
232 0539/05/2016 2016-05-18 DIGESTA Sp. z o.o.
NIP: 5252115107
Świadczenie usług restauracyjnych w związku z spotkaniem przedstawicieli CECSP 2016-05-18 2016-05-18 3 861,00 zł nie
233 182/2016 2016-05-18 LSLABS Maciej Tomaka
NIP: 9271758535
Dostęp do bazy orzecznictwa zamówień publicznych 2016-05-29 2017-05-28 1 230,00 zł nie
234 F/000909/16 2016-05-18 ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki
NIP: 5260006367
Zakup socjalnej dwuskrzydłowej szafki BHP wraz z montażem 2016-05-19 2016-05-19 1 206,63 zł nie
235 2410015167 2016-05-20 RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
NIP: 5252386094
Założenie plomb na urządzeniach pomiarowych 2016-05-19 2116-05-19 117,30 zł nie
236 2410015170 2016-05-20 RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
NIP: 5252386094
Założenie plomb na urządzeniach pomiarowych 2016-05-19 2116-05-19 42,88 zł nie
237 29/5/2016 2016-05-20 Imperium szkoleniowe Targosiński Kamil
NIP: 7171780215
Szkolenie "MS PowerPoint" 2016-05-19 2016-05-20 3 100,00 zł nie
238 2/32/T/2016 2016-05-20 INTEGRIO S.C.
NIP: 6783032490
Szkolenie "Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów" 2016-05-20 2016-05-20 325,00 zł nie
239 59/32/S/2016 2016-05-20 INTEGRIO S.C.
NIP: 6783032490
Szkolenie "Służba przygotowawcza w służbie cywilnej" 2016-04-13 2016-04-15 636,00 zł nie
240 FV/W/0164/5/2016 2016-05-24 POL-SZKŁÓ Sp. j.
NIP: 5251641845
Zakup wyposażenia do sal konferencyjnych 2016-05-24 2016-05-24 5 282,85 zł nie
241 FA/451/2016/05 2016-05-31 PH PIM Paweł Iwanowski
NIP: 9510060394
Zakup wizytowników w formacie A4 2016-05-31 2016-05-31 432,96 zł nie
242 1516097863 2016-05-31 Wolters Kluwer S.A.
NIP: 5830018931
Udział w X Konferencji Zamówień publicznych 2016-05-16 2016-05-16 1 797,00 zł nie
243 490/16 2016-05-31 Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy "MER" Piotr Pietras
NIP: 1180508969
Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy 2016-05-19 2016-05-20 2 300,00 zł nie
244 FL/845/06/2016 2016-06-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu płatności mobilnych za parkowanie 2016-05-01 2016-05-31 55,35 zł nie
245 6/49804/WAR/2016 2016-06-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowania w usłudze mobiParking za m-c maj 2016 r. 2016-05-01 2016-05-31 3 001,52 zł nie
246 FAV/145705 2016-06-01 EURO-NET Sp. z o.o.
NIP: 5270005984
Zakup aparatu cyfrowego 2016-06-01 2016-06-01 749,00 zł nie
247 1800/2016 2016-06-03 SAP Katarzyna Bartosik-Wójcik
NIP: 5213294258
Zakup gaśnic (BHP) 2016-06-03 2016-06-03 2 004,00 zł nie
248 14/BDG/2016 2016-06-03 AQUICK s.c. Marek Tokarski, Marek Zarański, Tomasz Tetwejer
NIP: 5242511439
Dostawa wody źródlanej dla pracowników MC 2016-06-06 2016-09-30 12 998,64 zł nie
249 8/ITS/MC/WR/16  2016-06-03 Instytut Transportu Samochodowego
NIP: 5250008382
Usługa zintegrowania systemu teleinformatycznego elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP z systemem teleinformatycznym, w którym jest prowadzona centralna ewidencja pojazdów 2016-06-03 2016-12-31 936 250,00 zł nie
250 33/2016 2016-06-06 MARSU-SZKŁO Marek Suszczyński
NIP: 5251478859
Zakup szyb zespolonych wraz z montażem 2016-06-06 2016-06-06 3 690,00 zł nie
251 4/P/DE/2016 2016-06-06 PBS Sp. z o.o.
NIP: 5850205642
Wykonanie badania E-administracja w oczach internautów 2016 r. 2016-06-06 2016-08-08 57 481,59 zł nie
252 - 2016-06-07 ECDDP Sp. z o.o.
NIP: 7290011121
Sporządzenie opinii dot. dopuszczalności zorganizowania pomiędzy instytutami badawczymi, nadzorowanymi przez MC, systemu cash-pooling  2016-06-07 2016-06-16 8 900,00 zł nie
253 161/2016 2016-06-08 POLIGLOTA Sp. z o.o.
NIP: 5270050950
Szkolenie z j. angielskiego 2016-06-01 2016-06-01 840,00 zł nie
254 1/2016/MC 2016-06-13 MARUTA WACHTA Sp. j.
NIP: 6760111300
Wykonanie podręcznika wzorcowych klauzul w umowach IT oraz przeprowadzenie 3 dwudniowych szkoleń w zakresie problematyki umów IT dla pracowników administracji publicznej 2016-06-13 2016-12-31 142 680,00 zł nie
255 4/6/2016 2016-05-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i serwis Systemu Rejestrów Państwowych 2016-05-01 2016-05-30 2 329 754,07 zł nie
256 397/B/FIN 2016-05-31 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznych ePUAP 2016-04-01 2016-04-31 5 854,10 zł nie
257 3/6/2016 2016-05-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i eksploatacje systemów informatycznych  2016-05-01 2016-05-31 67 496,25 zł nie
258 2/6/2016 2016-05-31 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Asysta podczas realizacji międzynarodowych testów integracyjnych 2016-04-19 2016-05-31 12 300,00 zł nie
259 12/06/2016/tele 2016-06-03 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu z przeznaczeniem na serwerownie systemu ePUAP i łącza internetowego 2016-05-01 2016-05-31 44 365,05 zł nie
260 081/16 2016-06-07 A.L.T Sp. z o.o.
NIP: 5272452339
Usługa transportowa- przewóz osób 2016-06-06 2016-06-07 756,00 zł nie
261 1233/BF/2016 2016-06-07 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznych ePUAP 2016-04-01 2016-04-01 4 200,50 zł nie
262 FS/111/2016 2016-06-07 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu 2016-04-01 2016-04-30 30,55 zł nie
263 1269/BF/2016 2016-06-10 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznych ePUAP 2016-05-01 2016-05-31 5 478,91 zł nie
264 1003000846408 2016-06-12 Shell Polska Sp. z o.o.
NIP: 5261009190
Mycie samochodu służbowego 2016-06-12 2016-06-12 22,99 zł nie
265 F/0021/06/16 2016-06-13 PRODART Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Dostawa tabliczki i naklejki informacyjnej  2016-06-13 2016-06-13 1 150,00 zł nie
266 77/16 2016-06-13 Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE Obsługa delegacji MC 2016-05-24 2016-05-25 832,64 € nie
267 226/06/2016 2016-06-14 Serwis Ogumienia Handel Artykułami Samochodowymi Przewóz Towarów Ireneusz Strzeszewski
NIP: 1180105289
Sezonowa wymiana opon i naprawa 2016-06-14 2016-06-14 400,00 zł nie
268 F/0098/06/2016 2016-06-14 Firma Handlowo Usługowa Pro-Plast Ryszard Błaszczyk
NIP: 5691055821
Akcesoria toaletowe 2016-06-14 2016-06-14 573,00 zł nie
269 0118/06/2016 2016-06-14 AQUICK s.c. Marek Tokarski, Marek Zarański, Tomasz Tetwejer
NIP: 5242511439
Kubki jednorazowe 2016-06-14 2016-06-14 38,75 zł nie
270 10/2/6/2016 2016-06-16 Polskie Towarzystwo Informatyczne
NIP:5220002038
Opłata za udział w konferencji "Informatyka w edukacji"  2016-06-28 2016-06-30 250,00 zł tak
271 - 2016-06-17 Basecamp 30 Racine Suite 200 Chigago, IL 60607USA Narzędzie do komunikacji internetowej dla Zespołu Ekspertów KRMC 2016-06-17 2017-06-17 1434,63 zł wydatek opłacony za pomocą służbowej karty płatniczej nie
272 37/06/2016 2016-06-20 Agencja Reklamowa TiPromo
NIP: 7262089401
Smycze z nadrukiem oraz holdery do kart identyfikacyjnych  2016-06-20 2016-06-20 2 841,30 zł nie
273 - 2016-06-22 Miasto Stołeczne Warszawa
NIP: 5252248481
Usługa parkingowa 2916-06-22 2916-06-22 7,00 zł nie
274 - 2016-06-22 Miasto Stołeczne Warszawa
NIP: 5252248481
Usługa parkingowa 2916-06-22 2916-06-22 4,00 zł nie
275 0 473001328 2016-06-27 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
NIP: 7740001454
Zakup kart przedpłacowych umożliwiających mycie pojazdów służbowych 2016-06-22 2018-06-21 1 767,00 zł nie
276 9/DEP/2016 2016-06-29 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługa rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych, rozwoju i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej i komputerowej Zamawiającego, rozwoju e-usług 2016-06-29 2020-06-29 27 293 269,50 zł nie
277 1/DIT/U/COI/2016 2016-06-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (ZIR) 2016-07-01 2019-06-30 39 668 809,95 zł nie
278 2/DIT/U/COI/2016 2016-06-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Usługi zapewniające poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie SRP, komponentów powiązanych z SRP, CEWiUDP, PIA 2016-07-01 2019-06-30 74 163 899,87 zł nie
279 1602103027 2016-05-29 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
NIP: 5220001895
Szkolenie "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy - zasady równego traktowania" 2016-04-30 2016-04-30 2 950,00 zł nie
280 13/06/2016/tele 2016-06-03 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmisja danych w technologii MPLS w m-cu maju 2016 r. 2016-05-01 2016-05-31 736,77 zł nie
281 FVG00733/06/2016 2016-06-13 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2016-06-14 2017-06-13 184,50 zł nie
282 43/06/2016 2016-06-13 Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.J.
NIP: 1132690108
Szkolenie "Etyka i antykorupcja" 2016-05-11 2016-05-11 2 250,00 zł nie
283 846/16 2016-06-14 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 2016-04-01 2016-04-30 2 582,47 zł nie
284 F/0029/06/16 2016-06-23 PRODART Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Wykonanie tabliczki grawerowanej 2016-06-23 2016-06-23 500,00 zł nie
285 146/230/2016 2016-06-27 Akademia Górniczo-Hutnicza
NIP: 6750001923
Udział w konferencji naukowej KKRRiT 2016-06-27 2016-06-29 1 800,00 zł nie
286 2016-14-141233 2016-06-28 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950
Zakup części zapasowych do klimatyzatora 2016-04-28 2016-04-28 63,30 zł nie
287 473/B/FIN 2016-06-28 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznego ePUAP 2016-05-01 2016-05-31 4 664,14 zł nie
288 FS/132/2016 2016-06-28 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu 2016-05-01 2016-05-31 33,83 zł nie
289 ABa/349/06/16 2016-06-30 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2016-04-01 2016-06-30 350,00 zł nie
290 FV/562/2016 2016-06-30 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Szkolenie "Vademecum Służby Cywilnej" 2016-06-30 2016-06-30 5 400,00 zł nie
291 FV A/000925/06/2016 2016-06-30 PRESSCOM Sp. z o.o.
NIP: 8971688084
Szkolenie "Budowa, zabezpieczenie i monitorowanie sieci teleinformatycznej w urzędzie" 2016-06-30 2016-06-30 880,00 zł nie
292 306654 2016-06-30 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5213621697
Serwis i dzierżawa mat wejściowych 2016-06-01 2016-06-30 636,84 zł nie
293 FV 133/06/2016 2016-06-30 Masterlift Sp. z o.o.
NIP: 5211003914
Konserwacja dźwigów osobowych w budynku (siedzibie CCA) 2016-06-30 2016-06-30 843,01 zł nie
294 FV/0030/07/2016 2016-07-01 BASMA SECURITY Sp. z o.o.
NIP: 5272323837
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku (siedzibie CCA)  2016-06-01 2016-06-30 26 132,40 zł nie
295 2/DKFE/UD/2016 2016-07-01 Wojciech Górnik Przygotowanie opinii dot. opisu założeń projektu informatycznego pn. „Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON - Etap I” 2016-07-01 2016-07-11 2 000,00 zł tak
296 1/7/2016 2016-07-01 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i serwis Systemu Rejestrów Państwowych 2016-06-01 2016-06-30 2 329 754,07 zł nie
297 0150/07/16/FVS 2016-07-04 Solis Iwona Gombińska
NIP: 5571375658
Zakup środków czyszczących 2016-07-04 2016-07-04 10 798,00 zł nie
298 - 2016-07-05 Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Śródmieście
NIP: 5262654610
Opłata za przerejestrowanie pojazdów 2016-07-05 2016-07-05 232,00 zł nie
299 4/7/2016 2016-07-05 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Asysta podczas realizacji międzynarodowych testów integracyjnych 2016-06-30 2016-06-30 12 300,00 zł nie
300 5/7/2016 2016-07-05 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i eksploatacja systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne wraz z serwisem i oprogramowaniem 2016-06-01 2016-06-30 67 496,25 zł nie
301 FV/21/2016/07 2016-07-05 Edu & More Sp. z o.o.
NIP: 5252472988
Szkolenie "Poprawność językowa tekstów urzędowych" 2016-06-30 2016-06-30 1 800,00 zł nie
302 F/307/2016/70559 2016-07-05 IKEA Retail Sp. z o.o.
NIP: 5270103385
Zakup wyposażenia do pokoju rodzica z dzieckiem 2016-07-05 2016-07-05 1 381,77 zł nie
303 1094NCR/2016 2016-07-05 Instytut Łączności PIB
NIP: 5250009312
Opracowanie koncepcji organizacji łączności - realizacja III etapu zgodnie z umową 11/DUZSKŻiZK/2015 2016-07-05 2016-07-05 63 960,00 zł nie
304 16/BDG/2016 2016-07-06 Adam Szczepaniak Usługa wsparcia technicznego w czynnościach związanych z planowaniem oraz realizacją inwestycji i remontów realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji 2016-07-06 2016-12-31 23 800,00 zł nie
305 2/DIT/2016 2016-07-06 A.P.N. PROMISE S.A.
NIP: 5210088682
Wdrożenie oprogramowania do zarządzania środowiskiem serwerowym 2016-07-06 2016-07-30 150 972,73 zł nie
306 28/BM/MC/2016 2016-07-07 SentiOne Sp. z o.o.
NIP: 5252520285
Zapewnienie dostępu do systemu SentiOne umożliwiającego poznanie opinii internautów na temat wybranych marek, produktów lub tematów w Internecie oraz ich monitorowanie 2016-07-08 2017-07-07 5 904,00 zł nie
307 5/Z/DE/2016 2016-07-07 Arkadiusz Jarkiewicz Świadczenie usług polegających na wsparciu w odbiorze składników majątkowych, przejęciu zarchiwizowanej dokumentacji oraz spraw niezakończonych związanych z likwidacją Centrum Cyfrowej Administracji  2016-07-07 2016-07-31 16 000,00 zł nie
308 FV/000077/16 2016-07-07 Fundacja WIDZIALNI
NIP: 9492129789
Szkolenie z języka migowego 2016-06-09 2016-06-23 438,75 zł nie
309 16/07/2016 2016-07-07 Mariusz Januzik KM STUDIO
NIP: 7642166438
Zakup wyposażenia do pokoju rodzica z dzieckiem 2016-07-07 2016-07-07 316,00 zł nie
310 1182/16 2016-07-07 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 2016-05-01 2016-05-31 2 679,80 zł nie
311 13/BM/MC/16 2016-07-08 BAJTKOM Paweł Szymański
NIP: 5242418349
Świadczenie usługi opieki technicznej w obsłudze serwisu mc.gov.pl 2016-07-08 2017-03-31 12 177,00 zł nie
312 2016/F53/00007 2016-07-08 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługi świadczone przez Dział Obsługi Edytorskiej 2016-06-30 2016-06-30 1 298,88 zł nie
313 4073/N/2016 2016-07-08 Ksiegarnia Iuris Prudentia
NIP: 7121011394
Zakup książek 2016-07-08 2016-07-08 2 307,99 zł tak
314 1/KIGEiT/MC/BA/2016/2016 2016-07-11 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
NIP: 5260029121
Opinia o charakterze społeczno-gospodarczym pt. „Innowacyjna Cyfryzacja” wskazująca i uzasadniająca priorytetowe kierunki działań w obszarze cyfryzacji na rzecz jej innowacyjnego rozwoju 2016-07-11 2016-08-25 116 850,00 zł nie
315 13/07/2016 2016-07-11 Laboratorium EE Sp. z o.o.
NIP: 5252593479
Warsztaty "Dane publiczne w służbie obywateli" 2016-07-11 2016-07-11 10 701,00 zł nie
316 1884/2016 2016-07-11 ASAN Andrzej Kozubek
NIP: 8941905909
Zakup podpórek siatkowych pod plecy (BHP) 2016-07-11 2016-07-11 649,95 zł nie
317 c121/07/2016 2016-07-11 Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu Adam Stolarzewicz
NIP: 9541254509
Szkolenie z psychologii biznesu 2016-06-09 2016-06-24 1 197,00 zł nie
318 1192/2016 2016-07-11 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów przesyłek pocztowych CCA 2016-05-01 2016-05-31 89,05 zł nie
319 FVG00841/07/2016 2016-07-11 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenie GOV.PL 2016-07-05 2017-07-04 184,50 zł nie
320 2879/MG/2016 2016-07-12 Comfortkey Krzysztof Styś
NIP: 5321353360
Zakup zamka do drzwi 2016-07-12 2016-07-12 169,00 zł nie
321 512/2016 2016-07-13 CORSOFT Andrzej Korzeniewski
NIP: 9521760511
Zakup licencji Adobe Creative Cloud i Acrobat Pro DC 2016-07-13 2016-07-13 9 712,08 zł nie
322 2016-14-155063 2016-07-14 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950
Zakup dywanu do pokoju rodzica z dzieckiem 2016-07-14 2016-07-14 180,88 zł nie
323 9/07/2016 2016-07-14 HARDMET Marian Łogwiński
NIP: 9510062335
Zakup i montaż certyfikowanych drzwi metalowych do pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku (siedzibie MC) 2016-07-14 2016-07-14 4 022,10 zł nie
324 1633/ZTM/UM/18100716 2016-07-15 Miasto Stołeczne Warszawa
NIP: 5252248481
Zakup biletów jednorazowych przesiadkowych 2016-07-15 2016-07-15 3 520,00 zł nie
325 FV/2016/07/63 2016-07-19 JUTOM Tomasz Ciok
NIP: 5651318071
Zakup znaków bezpieczeństwa i przegląd gaśnic (BHP) 2016-07-19 2016-07-19 991,38 zł nie
326 19/BDG/2016 2016-07-25 Archi-Projekt Szymon Herman
NIP: 7311061042
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji i dachu budynku położonego w Warszawie przy ul. Królewskiej 27  2016-07-25 2018-12-31 63 960,00 zł nie
327 184/07/2016/tele 30.06.2016 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmisja danych w technologii MPLS w m-cu czerwcu 2016 r. 01.06.2016 30.06.2016 736,77 zł nie
328 2016/F65P/00145 06.07.2016 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa przeprowadzenia postępowania centralnego na sukcesywne zakupy artykułów biurowych, papieru i akcesoriów informatycznych 06.07.2016 06.07.2016 149,06 zł nie
329 2016/6/papier/MC 06.07.2016 OSAA Sp. z o.o.
NIP: 9671134407
Sprzedaż i sukcesywne dostarczanie papieru 06.07.2016 06.07.2018 19 875,00 zł nie
330 23107/0684/16 11.07.2016 PKN ORLEN S.A.
NIP: 7440001454
Zakup oleju napędowego 11.07.2016 11.07.2016 256,02 zł nie
331 2016/7/tablety/MC 14.07.2016 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
NIP: 9291857884
Dostawa 3 tabletów 14.07.2016 23.08.2016 3 225,06 zł nie
332 26/7/2016 22.07.2016 Imperium szkoleniowe Targosiński Kamil
NIP: 7171780215
Szkolenie "MS Excel" i "MS PowerPoint" 19.07.2016 22.07.2016 6 200,00 zł nie
333 165936/16 22.07.2016 Kamery.pl
NIP: 7621427595
Zakup uchwytów TV 22.07.2016 22.07.2016 412,05 zł nie
334 7D/e-P/2016 27.07.2016 The Boston Consulting Group Sp. z o.o.
NIP: 5261746623
Opracowanie koncepcji zawierającej model zarządzania portfelem publicznych projektów informatycznych w Ministerstwie Cyfryzacji 27.07.2016 19.08.2016 153 750,00 zł nie
335 5/DSI/2016 29.07.2016 Wolters Kluwer S.A.
NIP: 5830018931
Wydanie e-podręcznika dot. prawa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wraz ze wzorami pism urzędowych 29.07.2016 05.10.2016 14 157,30 zł nie
336 10/DEP/2016 29.07.2016 Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
NIP: 6311026111
Świadczenie usług o charakterze eksperckim z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w pracach nad przygotowaniem „Koncepcji wdrożenia dowodów osobistych z warstwą elektroniczną” 29.07.2016 31.08.2016 13 224,96 zł nie
337 18/BDG/2016 29.07.2016 MAG INSTAL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 5222879426
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej węzła i instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w budynku (siedzibie MC) oraz nadzór autorski 29.07.2016 25.11.2016 37 515,00 zł nie
338 1606142T22F/M 2016-06-30 NETIA S.A.
NIP: 5260205575
Świadczenie usług wysyłania krótkich widomości tekstowych (SMS) na potrzeby systemu ePUAP 2016-05-01 2016-05-31 18 288,41 zł nie
339 87795 2016-06-29 PowToon                                                                    Zakup na rok możliwości pełnego użytkowania (na licencji) programu PowToon - opłacono za pomocą służbowej karty płatniczej 2016-06-29 2017-06-29 1 764,51 zł nie
340 FL/898/07/2016 2016-07-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Opłata abonamentowa za mobiParking flota 2016-06-01 2016-06-30 79,95 zł nie
341 11/07/2016 2016-07-01 Property Services Tomasz Kupczyk
NIP: 9512192823
Utrzymanie czystości w budynku biurowym przy ul. Syreny 23  2016-06-01 2016-06-30 10 354,00 zł nie
342 7/49804/GDA/2016 2016-07-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za miesiąc czerwiec 2016 r. 2016-06-01 2016-06-30 3,21 zł nie
343 7/49804/WAR/2016 2016-07-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za miesiąc czerwiec 2016 r. 2016-06-01 2016-06-30 3 397,36 zł nie
344 7/49804/TOR/2016 2016-07-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za miesiąc czerwiec 2016 r. 2016-06-01 2016-06-30 2,95 zł nie
345 185/07/2016/tele 2016-07-05 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu (w tym koszty energii elektrycznej) z przeznaczeniem na serwerownię systemu ePUAP i łącza internetowego 2016-06-01 2016-06-30 42 320,17 zł nie
346 00207-06-16-CP 2016-07-06 Comarch Polska S.A.                                             NIP: 6751387586 Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Draco i Sopel  2016-04-01 2016-06-30 37 207,50 zł nie
347 00208-06-16-CP 2016-07-06 Comarch Polska S.A.                                             NIP: 6751387586 Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania IBM 2016-04-01 2016-06-30 586 833,00 zł nie
348 5904849798/22/0 2016-07-06 NETIA S.A.
NIP: 5260205575
Opłata za usługi abonamentu i połączeń za czerwiec 2016 roku (dotyczy CCA) 2016-06-01 2016-06-30 3 451,53 zł nie
349 35252/2016/OEE 2016-07-12 Corrente Sp z o.o.                                            NIP: 1182067989 Opłata za energię elektryczną CCA 2016-06-01 2016-06-30 7 579,90 zł nie
350 FS/152/2016 2016-07-14 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu na terenie serwerowni (dotyczy ePUAP) 2016-06-01 2016-06-30 33,83 zł nie
351 1556/BF/2016 2016-07-19 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznego "ePUAP" 2016-06-01 2016-06-30 5 478,91 zł nie
352 541/B/FIN 2016-07-22 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów energii elektrycznej związanych z utrzymaniem urządzeń systemu teleinformatycznego "ePUAP" 2016-06-01 2016-06-30 5 382,83 zł nie
353 FVS/XNJS/000049/07/2016/3 2016-07-27 KONSMETAL S.A.                                                    NIP: 5252453413 Usługa serwisowa - awaryjne otwarcie zablokowanej szafy pancernej w budynku zajmowanym przez CCA 2016-07-22 2016-07-22 405,90 zł nie
354 11/07/2016 2016-07-27 MR SYSTEM Marek Lipowski
NIP: 5661620653
Wykonanie reinstalacji systemu kontroli dostępu w drzwiach wejściowych do Kancelarii Tajnej na podstawie zamówienia nr 68/BDG/2016 2016-07-15 2016-07-15 738,00 zł nie
355 INV00147207 2016-07-29 SPARKOL Zakup na rok możliwości pełnego użytkowania (na licencji) programu Videoscribe w miesiącach 06.2016 - 06.2017 - opłacono za pomocą służbowej karty płatniczej 2016-06-29 2017-06-28 742,85 zł nie
356 1607003772 2016-07-31 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz                               NIP: 1180094315 opłata za usługę najmu dwóch kontenerów przeznaczonych do niszczenia dokumentacji niearchiwalnej pochodzącej z likwidacji CCA   2016-07-01 2016-07-31 369,00 zł nie
357 8/49804/WAR/2016 2016-08-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za miesiąc czerwiec 2016 r. 2016-07-01 2016-07-31 2 679,85 zł nie
358 1530/VIR/2016 2016-08-01 Virtuaoperator sp z o.o.                                         NIP: 7621929500 Stały dostęp do internetu na potrzeby systemu ePUAP - etap II Umowy nr 2015/CPI/121/Virtuaoperator  2016-07-01 2016-07-31 913,67 zł nie
359 2016/F53/00008 2016-08-01 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługi świadczone przez Dział Obsługi Edytorskiej - stenogram z posiedzenia KRMC 2016-07-04 2016-07-04 595,32 zł nie
360 1608000024 2016-08-01 BYŚ Wojciech Byśkiniewicz                               NIP: 1180094315 opłata za wynajem konternera przeznaczonego do uporządkowania pomieszczeń po zlikiwidowanym CCA 2016-08-01 2016-08-01 453,60 zł nie
361 FL/909/08/2016 2016-08-03 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Opłata abonamentowa za mobiParking flota 2016-07-01 2016-07-31 73,80 zł nie
362 5/8/2016 2016-08-03 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2016-07-01 2016-07-31 67 496,25 zł nie
363 7/8/2016 2016-08-04 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za asystę podczas realizacji międzynarodowych testów integracyjnych 2016-07-01 2016-07-31 12 300,00 zł nie
364 RCL-IV-114/2016 2016-08-04 Rządowe Centrum Legislacji udział w aplikacji legislacyjnej edycji 2016/2017 pracowników Ministerstwa  2016-08-04 2017-01-27 19 498,90 nie
365 5/DIT/2016 2016-08-09 Ensalta Sp.z o.o usługa serwisowa wraz z zapewnieniem i wymianą części zamiennych na serwery i macierze 2016-08-09 2017-08-08 86 100,00 zł nie
366 1598/VIR/2016 2016-08-10 Virtuaoperator sp z o.o.                                         NIP: 7621929500 Stały dostęp do internetu na potrzeby systemu ePUAP - etap II Umowy nr 2015/CPI/121/Virtuaoperator  2016-04-01 2016-06-30 2 741,01 zł nie
367 9/DATA TECHNO PARK/PN/16 2016-08-11 Data Techno Park Sp. z o.o. świadczenie usług doradczych i szkoleniowych w zakresie wsparcia wnioskodawców i beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-2020  2016-08-11 2016-12-14 48 216,00 zł tak
368 6/DSI/2016 2016-08-12 Fundacja ePaństwo opracowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej fCRIP) dostępnego pod adresem danepubliczne.gov.pI oraz modyfikacja niektórych z już istniejących 2016-08-12 2016-09-02 6 150,00 zł nie
369 4/DIT/U/VIRTUAOPERATOR/2016 2016-08-12 Virtuaoperator Sp. Z o.o. świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Systemu ePUAP w budynku przy ul. 17 Stycznia 23 w Warszawie 2016-08-13 2016-11-12 2 741,01 zł nie
370 11/DEP/2016 09.08.2016 Kluczniak Kamil, Hanzlik Lucjan, Kutyłowski Mirosław usługi o charakterze eksperckim z zakresu bezpieczeństwa warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz sposobu implementacji jego warstwy elektronicznej 2016-08-09 2016-08-31 15 000,00 zł nie
371 FV00134/N1501/17400000/0/07/16 2016-07-15 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Opłata pocztowa za przesyłkę 2016-07-15 2016-07-15 6,40 zł nie
372 4797/PAR/2016 2016-07-07 Glosel Sp. z o. o. Sp. k.
NIP: 5423151157
Zakup e-booka w formie pdf - Ustawa o instytutach badawczych z komentarzem. 2016-07-07 2016-07-07 42,26 zł nie
373 VAT/U/16/07/0167 2016-07-18 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o. o.
NIP: 6310102123
Opłata za serwis i konserwację systemu finansowo-księgowego dla CCA w Likwidacji 2016-06-16 2016-07-15 7 312,35 zł nie
374 2016-F65P/00196 2016-07-21 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługi świadczone przez Centrum Usług Wspólnych za przeprowadzenie postępowania centralnego na dostawę komputerów 2016-07-21 2016-07-21 32,25 zł nie
375 347/07/16/FVS-WAW 2016-07-28 KONSMETAL ALIANS Sp. z o. o.                                                    NIP: 5271176328 Zakup szaf metalowych do przechowywania dokumentów o klauzuli TAJNE i ŚCIŚLE TAJNE 2016-07-28 2016-07-28 8 892,90 zł nie
376 200/2016 2016-08-01 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2016-01-01 2016-05-31 284 584,77 zł nie
377 1074/C/2016/17 2016-08-04 Corpo Flota Sp. z o.o. / zmiana na
Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
NIP: 1181808573
Opłata komunikacyjna za wykonanie wtórnika tablicy rejestracyjnej 2016-08-04 2016-08-04 92,25 zł nie
378 2110/2016 2016-08-08 ASAN Andrzej Kozubek
NIP: 8941905909
Realizacja przepisów dotyczących BHP, tj. zakup podpórek siatkowych pod plecy, podnóżków ergonomicznych, podkładek pod mysz, podstawek pod monitory 2016-08-08 2016-08-08 1 125,84 zł nie
379 7/DSI/2016 2016-08-17 Laboratorium EE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
NIP 5252593479
analiza możliwości podłączenia danych pochodzących z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SllS) do portalu danepubliczne.goy.pl 2016-08-17 2016-08-31 14 760,00 zł nie
380 CUW/247/2016 2016-08-19 Centrum Usług Wspólnych udostępnienie 3 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w budynku garaży samochodów osobowych 2016-08-19 2016-012-31 3 321,00 zł nie
381 8/DSI/2016 2016-08-19 Laboratorium EE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
NIP 5252593479
przygotowanie i obsługa pod względem organizacyjnym i technicznym wydarzenia pod nazwą: "Hackathon danych publicznych", dla 100 uczestników, który odbędzie się w dniach 24-25 września 2016 w Bibliotece Narodowej w Warszawie 2016-08-19 2016-10-03 120 540,00 zł nie
382 FV/6/05/2016 2016-05-16 Krzak Adam Mańk
NIP: 5361894151
Usługa nasadzenia roślinnością donic znajdujących się przed budynkiem Ministerstwa 2016-05-16 2016-05-16 2 160,00 zł nie
383 12/7/2016 2016-07-21 Pentacomp Sysytemy Informatyczne S.A.
NIP: 1181242640
Instrukcja integratora PZ/DT (wydatek związany z funkcjonowaniem systemu ePUAP) 2016-07-21 2016-07-21 34 243,20 zł nie
384 2016-F53/00010 2016-07-31 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa sporządzenia stenogramu z posiedzenia KRMC z dnia                              26 lipca 2016 r. 2016-07-26 2016-07-26 662,97 zł nie
385 70002189 2016-07-31 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2016-07-01 2016-07-31 439,63 zł nie
386 1695/BF/2016 2016-08-03 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznego ePUAP 2016-07-01 2016-07-31 5 478,91 zł nie
387 10/08/2016/tele 2016-08-04 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu z przeznaczeniem na serwerownie systemu ePUAP i łącza internetowego 2016-07-01 2016-07-31 40 800,81 zł nie
388 1428/2016 2016-08-05 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów przesyłek pocztowych nadanych za pośrednictwem poczty w czerwcu (dotyczy CCA) 2016-06-01 2016-06-30 229,30 zł nie
389 024/2016/PF 2016-08-08 Centrum Kultury Dwór Artusa
NIP: 9560011883
Opłata rejestracyjna za udział w Forum "Miasto Plus" 2016-08-08 2016-08-08 195,57 zł nie
390 Fa00102971/2016 2016-08-12 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
NIP: 5220105028
Zakup książki dot. Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych 2016-08-12 2016-08-12 675,73 zł nie
391 4/DIT/2016 2016-08-17 COMP S.A.
NIP: 5220001694
opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania Modernizacja pomieszczenia technicznego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji, zwanego PFU 2016-08-17 2016-09-16 4 920,00 zł nie
392 1/DP/2016 2016-08-17 MARUTA WACHTA Sp. J.
NIP: 6760111300
przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dotyczących sporządzania umów wdrożeniowych w IT dla pracowników urzędów administracji publicznej 2016-08-17 2016-12-15 120 000,00 zł nie
393 FV/4254/2016/M1 2016-08-18 P.P.H.U. Pirat Krystyna Bylicka-Rosińska
NIP: 1130000134
Zakup odzieży i obuwia roboczego w związku przepisami kodeksu pracy 2016-08-18 2016-08-18 873,79 zł nie
394 11/08/2016/tele 2016-08-04 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmisja danych w technologii MPLS w lipcu 2016 r. - koszt związany z utrzymaniem systemu ePUAP 2016-07-01 2016-07-31 736,77 zł nie
395 1441/16 2016-08-09 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 2016-06-01 2016-06-30 2 633,10 zł nie
396 FA00104442/2016 2016-08-19 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
NIP: 5220105028
Zakup książek - Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz 2016-08-19 2016-08-19 474,29 zł nie
397 1099/C/2016/17 2016-08-23 Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.
NIP: 1181808573
 Naprawa uszkodzenej opony w pojeździe służbowym 2016-08-04 2016-08-04 260,76 zł nie
398 2/08/2016 2016-08-26 Kancelaria Adwokacka Łukasz Kwiecień
NIP: 9591497154
Rozliczenie z tytułu usługi zastępstwa procesowego, prowadzonego w zlikwidowanej jednostce podległej (CCA) 2016-08-26 2016-08-26 1 700,00 zł nie
399 3/DKFR/UC/2016 2016-08-31 Fundacja Ośrodka KARTA
NIP: 5260305957
Przygotowanie publikacji elektronicznej pt. "Piękne umysły. Lwowska szkoła matematyczna" oraz audiobooka 2016-08-31 2016-11-29 34 400,00 zł nie
400 8/Z/DE/2016 2016-08-31 Ernst & Young
NIP: 5252314195
Świadczenie usług doradczych w obszarze prowadzenia programu „Cyfrowa Tożsamość” oraz projektu Mobilny Dowód 2016-08-31 2017-01-30 152 520,00 zł nie
401 78/BDG/2016 2016-08-05 MAXDEKOR s.c. Zbigniew Kłyciński, Zofia Kłycińska, Paweł Kłyciński
NIP: 5360010115
Pranie i prasowanie firan w budynku Ministerstwa 2016-08-05 2016-08-19 965,50 zł nie
402 FVG00999/08/2016 2016-08-22 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie domeny code.gov.pl 2016-08-16 2017-08-15 184,50 zł nie
403 FVG00998/08/2016 2016-08-22 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie domeny hackathon.gov.pl 2016-08-22 2017-08-21 184,50 zł nie
404 FVG00996/08/2016 2016-08-22 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie domeny koduj.gov.pl 2016-08-16 2017-08-15 184,50 zł nie
405 FV/2490/2016 2016-08-26 APEXnet sp. z o.o. sp. k.
NIP: 7010371279
Szkolenie "Praktyczne przygotowanie postępowania po nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych" 2016-08-22 2016-08-26 2 142,00 zł nie
406 2325/2016 2016-09-01 ASAN Andrzej Kozubek
NIP: 8941905909
Zakup podstawek pod monitory - zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy 2016-09-01 2016-09-01 520,00 zł nie
407 9/49804/WAR/2016 2016-09-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za sierpień 2016 r. 2016-06-01 2016-06-31 3 160,16 zł nie
408 FL/922/2016/09 2016-09-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Opłata abonamentowa za mobiParking flota 2016-08-01 2016-08-31 73,80 zł nie
409 FPF/6/2016 i FPF/7/2016 2016-09-02 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
NIP: 6310112245
Udział w Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2016 2016-08-26 2016-09-28 1 700,00 zł nie
410 9/P/DE/2016 2016-09-08 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Usługi eksperckiego wsparcia i doradztwa w zakresie wymagań technicznych dla realizacji identyfikacji elektornicznej i usług wparcia i doradztwa w zakresie wymagań technicznych dla realizacji identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). 2016-09-08 2017-12-31 30 000,00 zł nie
411 607/B/FIN 2016-08-18 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów energii elektrycznej związanych z utrzymaniem urządzeń systemu teleinformatycznego "ePUAP" 2016-07-01 2016-07-31 5 077,48 zł nie
412 FPF/372/2016  2016-09-09 Furini - Świat Puf i Foteli
NIP: 7341440985
zakup i dostawa foteli na potrzeby wyposażenia holu 2016-09-09 2016-09-09 768,00 zł nie
413 21/BDG/2016 2016-08-23 POLITYKA INFO Sp. z o.o.
NIP: 7010211883
Świadczenie  usług w ramach ABONAMENTU KORPORACYJNEGO POLITYKI INSIGHT: 1) interaktywny Pl Briefing;  2) dostęp poprzez stronę internetową www.politykainsight.pI do aktualizowanej na bieżąco zawartości bazy POLITYKI INSIGHT zawierającej w szczególności: analizy, raporty, dossiers, infografiki, grafoanalizy, kalendarium wydarzeń 2016-08-01 2017-07-31 13 284,00 zł nie
414 FS/174/2016 2016-08-23 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu na terenie serwerowni (dotyczy ePUAP) 2016-07-01 2016-07-31 33,83 zł nie
415 131314/H3378 2016-08-30 ORBIS S.A.
NIP: 5260250469
Parkowanie pojazdów służbowych 2016-08-22 2016-08-31 600,00 zł nie
416 70004531 2016-08-31 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2016-08-01 2016-08-31 608,95 zł nie
417 2016/F53/00011 2016-08-31 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa sporządzenia stenogramu z posiedzenia KRMC z dnia                              17 sierpnia 2016 r. 2016-08-17 2016-08-17 311,19 zł nie
418 9/DIT/2016 2016-08-31 Ensalta Sp. z o.o.
NIP: 6772337300
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w systemie VOIP 2016-09-01 2016-11-30            69 405,00 zł nie
419 769 2016-09-05 VIDELEC vine and food Dorota Szmagalska
NIP: 5252372962
Organizacja konferencji dotyczącej upowszechniania Internetu w szkołach 2016-09-01 2016-09-01 1 100,00 zł nie
420 2272582213 2016-09-09 TERG S. A.
NIP: 7671004218
Zakup czajników elektrycznych i ekspresów ciśnieniowych 2016-09-09 2016-09-30 13 913,94 zł nie
421 7/DKFE/UC/2016 2016-09-12 Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy s.j.
NIP: 6772105587
Audyt prawny projektu dokumentacji przetargowej przygotowanej postępowania w trybie przetargu ograniczonego na dokończenie budowy systemu P1 w ramach przedsięwzięcia „Dokończenie budowy systemu P1 pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, 2016-09-12 realizacja umowy podzielona na etapy 63 960,00 zł nie
422 6/DKFE/UZ/2016 2016-09-12 Wiśnioch Piotr Usługi związane z promocją i wsparciem nauki programowania oraz organizowaniem przez Ministra Cyfryzacji obchodów Code Week i godziny kodowania 2016-09-12 2017-01-12 8 260,00 zł nie
423 5/DKFE/UC/2016 2016-09-14 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Przeprowadzanie audytów, wykonywanie analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji, w zakresie wsparcia wnioskodawców i beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-2020 w ramach zapisów Porozumienia Trójstronnego.” 2016-09-14 2016-12-14 236 160,00 zł nie
424 24/BDG/2016 2016-09-15 Rzepka Tadeusz R&R Termotechnika Utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych oraz sprawowanie stałego nadzoru nad ich prawidlowym i bezpiecznym działaniem 2016-09-15 2019-03-30 29 667,60 zł  
425 23/BDG/2016 2016-09-16 Time Solutions Sp z o.o.
NIP: 8943003832
Dostawa i wdrożenie oprogramowania do efektywnego korzystania z narzędzi informatycznych 2016-09-16 2017-09-23  23 400,75 zł nie
426 FV/1702/2016
FV/1703/2016
2016-09-09 Interlabel, Mariusz Cichoszewski
NIP: 5832578930
Zakup dwóch drukarek do etykiet Bixolon SLP-TX400 i dwóch skanerów Fujitsu fi-7160 wraz z taśmą woskową i etykietami samoprzylepnymi 2016-08-30 2016-09-27 11 426,70 zł nie
427 FS/16090134 2016-09-09 Tech-Media Sp. Z o.o.
NIP: 5252557029
Wykonanie i dostawa lampek książkowych READ 2016-09-01 2016-09-09 6 396,00 zł nie
428 0099/AQ/09/2016 2016-09-09 AQUICK s.c. Marek Tokarski, Marek Zarański, Tomasz Tetwejer
NIP: 5242511439
Zakup kubków jednorazowych do dystrybutorów wody 2016-09-05 2016-09-09 23,25 zł nie
429 86/BDG/2016 2016-09-06 Drukarnia Nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe
NIP: 525010189
zakup druków na potrzeby kancelarii tajnej 2016-08-24 2016-09-06 1 476,00 zł nie
430 8/DIT/2016 2016-09-12 IT Systems and Solutions Sp. z o.o.
NIP: 527-260-57-318
wsparcie w zakresie aktualizacji subskrypcji bazy sygnatur, atualnienia i konfiguracji posiadanego oprogramowania AntySpam na okres 24 miesięcy 2016-09-17 2018-09-16 22 140,00 zł nie
431 1/DBiF/2016 2016-09-26 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
NIP: 631-010-21-23
wdrożenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i na infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego systemu finansowo — księgowego, wraz z migracją danych i przeprowadzeniem szkoleń z obsługi Systemu. 2016-09-26 2017-01-01 153 750,00 zł nie
432 156-IF16 2016-09-15 BTA Travel Agency
PIB 02410966
Participation at the Regional Development Forum for Europe 2016-09-25 2016-10-01 € 257,00 nie
433 5/DIT/2016 2016-08-31 RSI Sp. z o.o.
NIP: 642-24-62-884
Wsparcie w zakresie aktualizacji subskrypcji bazy sygnatur, uaktualnienia i konfiguracji posiadanego oprogramowania AntySpam 2016-08-31 2018-08-31 29 999,70 zł nie
434 4/DT/2016 2016-09-14 AUDYTEL S.A.
NIP: 779-21-69-697
Przygotowanie dokumentu pn. ‚„Analiza rynku telekomunikacyjnego w obszarze inwestycji MŚP w sieci szerokopasmowe” 2016-09-14 2016-10-28 60 000,00 zł tak
435 5/DKFE/UD/2016 2016-09-21 Fundacja "Centrum Cyfrowe"
NIP: 525-263-30-78
Przygotowaniu standardu dotyczącego optymalnego sposobu i zakresu prowadzenia szkoleń i zajęć animacyjnych w zakresie kompetencji cyfrowych skierowanych do grupy 65+ w działaniu 3.1 POPC 2016-09-21 2016-11-15 15 000,00 zł nie
436 13/09/2016/tele 2016-08-31 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu (w tym łącze internetowe) z przeznaczeniem na serwerownie systemu ePUAP  2016-08-01 2016-08-31 42 403,51 zł nie
437 FV 2016/09/040 2016-09-08 Evention sp. z o.o.
NIP: 5252564839
Udział w konferencji Technology Risk Management Forum 2016-09-07 2016-09-08 899,00 zł nie
438 FV/2945/2016 2016-09-15 APEXnet sp. z o.o. sp. k.
NIP: 7010371279
Szkolenie "Zamówienia in-house. Jak i kiedy stosować tryb in-house na bazie przepisów po nowelizacji 2016" 2016-09-15 2016-09-15 2 227,50 zł nie
439 NR NBP-DA-AW-AS-343-0094-2016 2016-09-15 Narodowy Bank Polski
NIP: 5250008198
obsługa i organizacja szkolenia dla pracowników administracji rządowej 2019-09-19 2016-09-20              6 024,46 zł nie
440 2/DP/2016 2016-09-15 Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa
NIP: 5272162127
pozyskanie informacji z rejestrów przedsiębiorców zagranicznych  2016-09-15 2016-09-18              1 927,07 zł nie
441 FV/2962/2016 2016-09-16 APEXnet sp. z o.o. sp. k.
NIP: 7010371279
Szkolenie dla pracowników z zakresu: " Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty" 2016-09-15 2016-09-16 1 980,00 zł nie
442 DOIN/2981/2016 2016-09-16 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
NIP: 5213199092
Szkolenie dla kierowników jednostek organizacyjnych z ochrony informacji niejawnych 2016-09-16 2016-09-16 151,00 zł nie
443 FV/3093/2016 2016-09-21 APEXnet sp. z o.o. sp. k.
NIP: 7010371279
Szkolenie "Nowalizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 w praktyce" 2016-09-20 2016-09-21 891,00 zł nie
444 26/BDG/2016 2016-09-22 ORBIS S.A.
NIP: 5260250469
najem 6 miejsc na parkingu podziemnym 2016-09-01 2016-12-31            10 800,00 zł nie
445 0016/16/SRS 2016-09-22 Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
NIP: 6342697266
Udzial w konferencji URDI 2016 - Informatyka śledcza w bezpieczeństwie IT 2016-09-21 2016-09-22 699,00 zł nie
446 3/DC/2016 2016-09-29 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosław Dąbrowskiego
NIP: 5270206300
opracowanie  wytycznych w zakresie technicznych aspektów bezpiecznego korzystania z rejestru PESEL 2016-09-29 2016-10-22            22 000,00 zł nie
447 4/DC/2016 2016-09-30 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP: 5250012946
opracowanie  raportu przedstawiającego wyniki analizy środków i warunków ochrony danych osobowych gromadzonych w PESEL i RDO 2016-09-30 2016-10-17            24 000,00 zł nie
448 9/DKFE/UD/2016 2016-09-30 Diks Krzysztof
Kisielewicz Andrzej
Loryś Krzysztof
sporządzenie koncepcji wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej w kierunku zwiększonego kształcenia wybitnych specjalistów 2016-09-30 2016-11-16 35 100,00 zł nie
449 4/DP/2016 2016-10-04 Zbigniew Okoń Kancelaria Radcy Prawnego
NIP: 9441533581
Wykonanie opinii prawnej w przedmiocie określenia charakteru prawnego oprogramowania węzła transgranicznego  2016-10-04 2016-10-11 9 471,00 zł nie
450 14/09/2016/tele 2016-08-31 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmisja danych w technologii MPLS w sierpniu 2016 r. - koszt związany z utrzymaniem systemu ePUAP 2016-08-01 2016-08-31 737,77 zł nie
451 Nota nr 01/MC/2016 2016-10-03 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie Przedpłata za udział w forum międzynarodowym ITSO 2016-10-12 2016-10-14  $              2 194,86 nie
452 FA/66/09/2016 2016-09-23 Inprogress Szkolenia Sp. z o. o.
NIP: 6772369990
Management  of Risk - szkolenie z zarządzania ryzykiem 2016-08-22 2016-08-24 2 190,00 zł nie
453 Aba/453/09/16 2016-09-30 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2016-07-01 2016-09-30 350,00 zł nie
454 1596/16 2016-09-16 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości 2016-07-01 2016-07-31 2 759,12 zł nie
455 R/192/2016 2016-09-27 Centrum Obsługi Zamówień Publicznych Sp. z o. o.
NIP: 1181949256
Udział w szkoleniu "Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 z pakietem aktów wykonawcych" 2016-09-27 2016-09-28 800,00 zł nie
456 6/DSI/2016 2016-09-30 Uniwersytet Warszawski
NIP: 5250011266
Najem powierzchni do zorganizowania konferencji "Forum Zarządzania Internetem" 2016-10-18 2016-10-18 12 177,00 zł nie
457 3/10/2016 2016-10-04 SuccessPoint Sp. z o. o.
NIP: 5242733298
Udział w szkoleniu "Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania i Planu Awaryjnego" 2016-09-15 2016-09-16 2 190,00 zł nie
458 VAT/U/16/07/0246 2016-07-29 QNT Systemy Informatyczne Sp. z o. o.
NIP: 6310102123
Opłata za serwis i konserwację systemu finansowo-księgowego zlikwidowanego CCA  2016-07-16 2016-07-31 3 656,18 zł nie
459 2016/7/laptopy/MC 2016-09-29 Konsorcjum Wykonawców:
NNT Technology Sp. z o. o.
NIP: 1132579351
i Helica Sp. z o.o.
NIP: 7010273559
dostawa laptopa (zamówienie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych) 2016-09-29 2016-11-08  4 263,18 zł nie
460 2016/7/komputery/MC 2016-09-29 Konsorcjum Wykonawców:
NNT Technology Sp. z o. o.
NIP: 1132579351
i Helica Sp. z o.o.
NIP: 7010273559
dostawa 50 szt zestawów All In One (zamówienie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych) 2016-09-29 2016-11-08  152 520,00 zł nie
461 4/10/2016 2016-10-05 HARDMET Marian Łogwiński
NIP: 9510062335
Zakup i montaż samozamykacza do drzwi Kancelarii Tajnej. 2016-10-05 2016-10-05 787,20 zł nie
462 FS/179/2016 2016-09-14 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu na terenie serwerowni (dotyczy ePUAP) 2016-08-01 2016-08-31 33,83 zł nie
463 2072/BF/2016 2016-09-15 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznego ePUAP 2016-08-01 2016-08-31 5 478,91 zł nie
464 12/09/2016 2016-09-20 WarsawBus Travel.pl Sp. z o. o.
NIP: 5342502902
Usługa transportowa- przewóz osób 2016-09-19 2016-09-20 1 458,00 zł nie
465 008/10/2016/M1 2016-10-05 Meblohurt.eu Wojciech Wasilewicz
NIP: 5212754077
Zakup kółek do foteli konferencyjnych. 2016-10-05 2016-10-05 399,75 zł nie
466 1110/16 2016-10-11 Beniamin MATATOW Kuźnia Smaków
NIP: 5241703846
Organizacja międzynarodowych warsztatów "The best practices in implementation of mobile identification (mID)" 2016-10-18 2016-10-18 1 600,00 zł nie
467 696/B/FIN 2016-09-23 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów energii elektrycznej związanych z utrzymaniem urządzeń systemu teleinformatycznego "ePUAP" 2016-08-01 2016-08-31 5 064,54 zł nie
468 70007064 2016-09-30 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2016-09-01 2016-09-30 487,16 zł nie
469 23/2016 2016-10-04 Sztuka Sakralna s.c.
NIP: 5252577233
Zakup krzyży 2016-10-04 2016-10-04 45,00 zł nie
470 P/1199/16 2016-10-05 Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa Aleksandra Stępień, Grzegorz Stępień Sp. J.
NIP: 5260107884
Zakup książki "Under Polish wings the Georgian emigration in Poland" - promocja polskiego kandydata na stanowisko Sekretarza Wykonawczego EUTELSAT IGO. 2016-10-05 2016-10-05 300,00 zł nie
471 1/10/2016 2016-10-06 Ominia Consulting Patryk Węgierkiewicz
NIP: 5252208151
Wykonanie statuetki dla laureata konkursu Sołectw@ w Sieci 2016-10-07 2016-10-07 3 000,00 zł nie
472 2016/8/MC 2016-10-11 Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o. o. 
NIP: 9291857884
dostawa serwera typ F 2016-10-11 2016-11-30 30 747,54 zł nie
473 FV/659/2016 2016-09-27 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124
Szkolenie " Zasady udostępniania, odmowy udostępniania oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego " 2016-09-26 2016-09-27 1 900,00 zł nie
474 1/09/2016 2016-09-28 Jubiler Iwan  Paulina Iwan
NIP: 8672115883
Zakup upominków do magazynku upominków. 2016-09-30 2016-09-30 4 220,00 zł nie
475 FV/UP/951/16/VW 2016-10-06 AUTO-BLAK Sp. z o.o.
NIP: 1230950444
Zakup i montaż żarników ksenonowych oraz wymiana pełnych wycieraczek 2016-10-06 2016-10-06 973,22 zł nie
476 FPF/423/2016 2016-10-17 Furini - Świat Puf i Foteli
NIP: 7341440985
zakup i dostawa foteli na potrzeby wyposażenia holu 2016-10-17 2016-10-17 384,00 zł nie
477 2016/F53/00013 2016-09-30 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa sporządzenia stenogramu z posiedzenia KRMC z dnia 9 września 2016 r. 2016-09-09 2016-09-09 365,31 zł nie
478 5/10/2016 2016-09-30 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2016-09-01 2016-09-30 67 496,25 zł nie
479 0183/09/2016 2016-09-30 BizTech Konsulting SA
NIP: 5262756894
Uczestnictwo w XXII Forum Teleinformatyki  2016-09-29 2016-09-30 664,20 zł nie
480 10/49804/WAR/2016, FL/898/2016/10 2016-10-01 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za wrzesień 2016 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 2016-09-01 2016-09-30 2 455,73 zł nie
481 F/0003/10/16, F/0004/10/16 2016-10-13 PRODART Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Wykonanie tabliczek grawerowanych 2016-10-13 2016-10-13 700,00 zł nie
482 254/2016 2016-10-06 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
zwrot kosztów związanych z wizytą w Brukseli w Centrum Personalizacji Paszportów 2016-09-31 2016-09-31 246,00 zł nie
483 5/10/2016 2016-10-10 Wykop Sp. z o. o.
NIP: 7792308851
Prezentacja o rozwiązaniach IT bazujących na danych publicznych 2016-09-24 2016-09-24 1 230,00 zł nie
484 1/DRUCiOD/2016 2016-10-14 Fundacja Flying Mind
NIP: 6762455794
udział w wydarzeniu pn. Smogathon 2016 - Bootcamp edition - promowanie idei programistycznych i kwestii związanych z ochroną środowiska przy pomocy nowoczesnych technologii cyfrowych  2016-11-26 2016-11-27 30 000,00 zł nie
485 aneks nr 1 do 42/BDG/2015 2016-10-20 Bazarnik Sp. z o.o.
NIP: 5252482857
dostawa wizytówek, w tym kolorowych, oraz pieczęci i stempli, w tym funkcyjnych i nagłówkowych 2016-10-20 2016-12-31 5 310,00 zł nie
486 1036/00000075/16, 1036/00000076/16, 1036/00000059/16, 1036/00000074/16 2016-10-11 Politechnika Warszawska
NIP: 5250005834
Opłata za studia podyplomowe pracowników 2016-10-01 2017-07-31 28 000,00 zł tak
487 23/9/2016 2016-09-23 Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
NIP: 1181242640
Instrukcja integratora PZ/DT (wydatek związany z funkcjonowaniem systemu ePUAP) 2016-09-23 2016-09-23 179 348,76 zł nie
488 pro-2016/104 2016-10-18 Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL"
NIP: 7010047053
Opłata za udział w konferencji organizowanej przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej "Czas na zmiany - europejski świat mediów" 2016-10-24 2016-10-27 3 444,00 zł nie
489 FV/3521/2016, FV/3517/2016 2016-10-19 APEXnet sp. z o.o. sp. k.
NIP: 7010371279
Szkolenie "Praktyka stosowania zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w  świetle nowelizacji" 2016-10-18 2016-10-19 2 970,00 zł nie
490 28/BDG/2016 2016-10-25 DŹWIG-PION Paweł Musiał
NIP: 1180343830
dostawa i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych 2016-10-25 2016-12-15  59 040,00 zł nie
491 5/DP/2016 2016-10-26 MARUTA WACHTA Sp. J.
NIP: 6760111300
świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie projektu e-płatności 2016-10-26 2017-04-30  147 600,00 zł nie
492 2877/2016 2016-10-18 ASAN Andrzej Kozubek
NIP: 8941905909
Zakup podstawek pod monitory,podnóżek, podpórek pod plecy - zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy 2016-10-18 2016-10-18 11 799,80 zł nie
493 1342/10/2016/tele 2016-09-30 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu (w tym łącze internetowe) z przeznaczeniem na serwerownie systemu ePUAP  2016-09-30 2016-09-30 41 955,55 zł nie
494 462731853 2016-09-30 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
NIP: 7740001454
Zakup paliwa do samochodów służbowych 2016-09-01 2016-09-30 8 084,94 zł nie
495 ANEKS NR 1 do 9/P/DE/2016 2016-10-25 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
usługi eksperckiego wsparcia i doradztwa w zakresie wymagań technicznych dla realizacji identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). 2016-10-25 2017-12-31 50 000,00 zł nie
496 F/0005/10/16 2016-10-13 PRODART Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Tabliczki przydrzwiowe personalizowane 2016-1013 2016-10-13 200,00 zł nie
497 FVAT/164/10/2016 2016-10-17 EPLOMBY.PL SP Z O.O.                                  NIP: 4980263063 Zakup i dostawa plomb do urządzeń teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne. 2016-10-17 2016-10-17 155,00 zł nie
498 60374/16/A 2016-10-18 Beniamin MATATOW Kuźnia Smaków
NIP: 5241703846
Usługa związana z organizacją międzynarodowych warsztatów "The best practices in implementation of mobile identification (mID)" 2016-10-18 2016-10-18 3 790,00 zł nie
499 11/DKFE/UC/2016 2016-10-27 Libris Polska Sp. z o.o.
NIP: 5213667156
Archiwizacja i przygotowanie dokumentacji  w celu przekazania do właściwego archiwum zakładowego 2016-10-27 2016-12-15 118 034,92 zł nie
500 FA/87/10/2016/S 2016-10-17 612  Sp. z o.o.
NIP: 5213042870
Organizacją Forum Zarządzania Internetem 2016-10-18 2016-10-18 462,00 zł nie
501 88/2016 2016-10-03 KONCEPT Agnieszka Papuć Szkolenie dla pracowników z zakesu Podateku dochodowe od osób fizycznych 2016-10-17 2016-10-17 360,00 zł nie
502 941/2016 2016-10-26 Aperto Walędziak sp jawna
NIP: 5252508574
organizacja spotkania w sprawie Systemów Teleinformatycznych w Administracji Publicznej. 2016-10-26 2016-10-26 390,00 zł nie
503 2341/BF/2016 2016-10-12 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznego ePUAP 2016-09-01 2016-09-30 5 478,91 zł nie
504 aneks nr 3 do umowy 5/BDG/2016 2016-10-25 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2016-04-01 2016-12-31 59 000,00 zł nie
505 7/U/COI/MC/2016 2016-11-01 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Świadczenie usług IT w zakresie Programowania aplikacji internetowych wjęzyku JAVA; Programowania „frontend”: HTML, CSS, JayaScript; Testowania aplikacji; Doswiadczeń użytkownikow (user experience), 2016-11-01 2017-06-30 1 847 538,72 zł nie
506 29/BDG/2016 2016-11-02 Kupniewski Krzysztof Kupniewski
NIP: 9510053299
Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli stanu technicznego budynku stanowiącego siedzibę Ministerstwa Cyfryzacji 2016-11-02 2016-11-30 1 968,00 zł nie
507 2016/F65/00239 2016-09-29 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługi świadczone przez Centrum Usług Wspólnych za przeprowadzenie postępowania centralnego na dostawę komputerów 2016-09-29 2016-09-29 1 567,83 zł nie
508 71/10/2016/FV 2016-10-25 Polska Platforma Szkoleniowa Sp. z o. o.
NIP: 5272779247
Szkolenie "Zasady techniki prawodawczej po nowelizacji a praktyka redagowania projektów ustaw i rozporządzeń" 2016-10-25 2016-10-25 2 200,00 zł nie
509 2/DRUCiOD/2016 2016-11-03 Laboratorium EE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
NIP: 5252593479
Opracowanie scenariusza warsztatów dotyczącego otwierania danych publicznych i ich ponownego wykorzystania 2016-11-03 2016-11-10 6 150,00 zł nie
510 16/10/2016 2016-09-20 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozszerzenie, rozwój profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2016-09-20 2016-09-20 699 678,12 zł nie
511 1343/10/2016/tele 2016-09-30 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmisja danych w technologii MPLS w sierpniu 2016 r. - koszt związany z utrzymaniem systemu ePUAP 2016-09-01 2016-09-30 736,77 zł nie
512 00330-09-16-CP 2016-10-10 Comarch Polska S.A.                                             NIP: 6751387586 Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Draco i Sopel  2016-07-01 2016-09-30 37 207,50 zł nie
513 DOIN/3634/2016 2016-10-27 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
NIP: 5213199092
Szkolenie dla Pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych 2016-10-27 2016-10-27 419,00 zł nie
514 TS 280/ASP/2016 2016-11-02 ADAL Sp. z o.o.
NIP: 8971810622
Zakup wyposażenia pomieszczeń 2016-11-30 2016-11-30 3 196,76 zł nie
515 34940/2016 2016-11-03 RAD-WIK Radosław Krupiński
NIP: 5342307721
Zakup baterii 2016-11-10 2016-11-10 434,70 zł nie
516 2016/10/1/0076/EKS 2016-10-11 e-kiosk S.A.
NIP: 8951827513
Prenumerata prasy elektronicznej 2016-10-11 2016-10-11 1 214,03 zł nie
517 2/DBiF/2016 2016-11-07

Paweł Cieślik

- radca prawny

Doradztwo  w zakresie regulacji wewnętrznych dot. zamówień publicznych w MC 2016-11-07 2016-12-01 14 760,00 zł nie
518 P1/11/2016, P2/11/2016 2016-11-02 Solis Iwona Gombińska
NIP: 5571375658
Zakup środków czyszczących 2016-11-02 2016-11-02 5 948,28 zł nie
519 11/DIT/2016 2016-11-03 Malibu PC
NIP: 5571375658
dostawa 28 szt laptopów oraz 2 tabletów 2016-11-03 2016-11-17 136 632,09 zł nie
520 13/DIT/2016 2016-11-04 STATIM Piotr Wypijewski
NIP: 5571375658
dostawa i montaż dotykowych tablic szkoleniowo-prezentacyjnych 2016-11-04 2016-11-18 134 405,10 zł nie
521 00329-09-16-CP 2016-09-30 Comarch Polska S.A.                                             NIP: 6751387586 Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania IBM 2016-07-01 2016-09-30 586 833,00 zł nie
522 2016/F65P/00279 2016-10-14 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Wynagrodzenie dla CUW z tytułu przeprowadzenia postępowania centralnego na dostawę skanerów, macierzy i urządzeń sieciowych 2016-10-14 2016-10-14 307,48 zł nie
523 FS/CC/16/10431 2016-10-27 Cortland Sp. z o.o.
NIP: 7780043683
Zakup komputera 2016-10-27 2016-10-27 4 674,00 zł nie
524 12/NASK/MC/PN/16 2016-11-02 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz udostępnienie urządzeń systemu telefonii VOIP i oprogramowania 2016-12-01 2018-11-30 482 356,00 zł nie
525 291/11/2016 2016-11-03 Biuro Podróży JANUS                                            NIP: 1180008600 Opłata za pośrednictwo wizowe w związku ze spotkaniem z rosyjską agencją regulującą wykorzystanie częstotliwości 2016-11-03 2016-11-03 541,00 zł nie
526 13/11/2016/ProForma                                          Faktura Pro forma FPF/477/2016                        Pro forma/188/F/372/2017 2016-11-03 VEOX Marcin Miklaszewski
NIP: 5342350467                                            Furini - Świat Puf i Foteli
NIP: 7341440985                                                  IKEA Retail Sp. z o.o.
NIP: 5270103385
Zakup wyposażenia do pomieszczeń siedziby MC 2016-11-10 2016-11-10 3 695,00 zł nie
527 FS/184/2016 2016-10-20 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu na terenie serwerowni (dotyczy ePUAP) 2016-09-01 2016-09-30 33,83 zł nie
528 FVG01193/10/2016 2016-10-24 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Wpis nazwy w domenie "aplikacja.gov.pl" 2016-10-24 2017-10-23 184,50 zł nie
529 F/0010/10/16 2016-10-31 PRODART Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Usługa przeprowadzki stanowisk pracy na terenie Warszawy  2016-10-19 2016-10-19 2 999,99 zł nie
530 FV/1030/2016                                                                2016/11/0001/PROFORMA        133/BDG/2016
134/BDG/2016 
2016-11-04 WILKING - Zbigniew Filipiak
NIP: 5210532705                                          SELSEY Polska Sp. z o. o.                                            NIP: 8943048792                                          LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 1130089950
Zakup wyposażenia do pomieszczeń siedziby MC 2016-11-18 2016-11-18 8 310,66 zł nie
531 2016/10/1/0124/EKS 2016-10-17 e-kiosk S.A.
NIP: 8951827513
Prenumerata prasy elektronicznej  2016-10-17 2016-10-17 1 395,84 zł nie
532 2/11/2016 2016-11-08 Imperium szkoleniowe Targosiński Kamil
NIP: 7171780215
Szkolenie dla pracownika MC "MS Word" 2016-11-18 2016-11-18 440,00 zł nie
533 34/BM/MC/16 2016-11-10 SIŁA OBRAZU - Jakub Szymczuk
NIP: 5252305670
Licencja na korzystanie ze zdjęć  2016-11-10 2016-11-10 864,00 zł nie
534 16/Poczta Polska/MC/US/16 2016-11-15 Poczta Polska S.A.
NIP: 5250007313
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2016-11-15 2019-05-14 725 404,50 zł nie
535 70009787 2016-10-31 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2016-10-01 2016-10-31 608,95 zł nie
536 F/0005/11/16 2016-11-03 PRODART Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Tabliczki przydrzwiowe personalizowane 2016-11-03 2016-11-03 100,00 zł nie
537 201611FW00031 2016-11-03 Studiouh.com
NIP: 5262612646
Wydruk i dostawa ulotek 2016-11-03 2016-11-03 769,98 zł nie
538 Aneks nr 1 do Umowy nr 10/BDG/2016 z dnia 21.04.2016 r. 2016-09-19 MATRON Marek Marton
NIP: 8251757673
Usługa przeprowadzki stanowisk pracy w budynku (siedzibie MC)  2016-09-19 2016-11-30 11 300,00 zł nie
539 265/2016 2016-10-24 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Użytkowanie powierzchni biurowej 2016-06-01 2016-06-30 35 326,25 zł nie
540 ED/6502/2016/WAR 2016-10-26 Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391
Szkolenie "ITIL Foundation With ITIL Foundation Certificate In IT Service Management" 2016-10-14 2016-10-26 2 370,00 zł nie
541 1856/16 2016-10-26 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2016-08-01 2016-08-31 2 806,82 zł nie
542 2016/F53/00014 2016-10-31 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa sporządzenia stenogramu z posiedzenia KRMC z dnia 17 października 2016 r. 2016-10-17 2016-10-17 243,54 zł nie
543 FPF/8/11/2016 2016-11-14 Skill Group Anna Sieczkowska
NIP: 6040087306
Szkolenie "Innowacje w HR" 2016-11-23 2016-11-23 1 200,00 zł nie
544 1116/11/2016/pro 2016-11-16 MAKAK
NIP: 5241449336
Zakup wyposażenia MC 2016-11-16 2016-11-19 131,70 zł nie
545 307/M/4589                                            124504/8106/2016 2016-11-15 IKEA Retail Sp. z o.o.
NIP: 5270103385                                            CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.
NIP: 5261009959
Zakup wyposażenia do pomieszczeń siedziby MC 2016-11-15 2016-11-15 972,90 zł nie
546 763/B/FIN 2016-10-24 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów energii elektrycznej w serwerowni Centralnego Węzła Teleinformatycznego - koszt związany z utrzymaniem urządzeń systemu teleinformatycznego "ePUAP" 2016-09-01 2016-09-30 4 856,11 zł nie
547 7/11/2016 2016-11-08 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Utrzymanie i eksploatacja systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne wraz z serwisem i oprogramowaniem 2016-10-01 2016-10-31 67 496,25 zł nie
548 FVG/00234/11/16/Sp 2016-11-08 AMAD Sp. z o.o.
NIP: 1181932126
Zakup urządzenia mierzącego wilgotność do archiwum zakładowego 2016-11-08 2016-11-08 182,04 zł nie
549 FV/30/2016/11 2016-11-08 Edu & More Sp. z o.o.
NIP: 5252472988
Szkolenie "Poprawność językowa tekstów urzędowych" 2016-10-21 2016-10-21 1 800,00 zł nie
550 2016/47/M/00093 2016-10-31 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2016-10-01 2016-10-31 794,58 zł nie
551 1285/10/2016RZE 2016-10-20 WhyNotTravel Sp. z o. o.
NIP: 8133380514
Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika MC w związku z wyjazdem służbowym do Rosji na spotkanie z rosyjską agencją regulującą wykorzystanie częstotliwości 2016-11-07 2016-11-10 21,95 zł nie
552 1073/2016/S 2016-10-20 Okręgowa Izba Radców Prawnych                   NIP:5260250943 Szkolenie "Prawo Cywilne - odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa, Zbieg roszczeń a podstawa faktyczna i prawna powództwa, NOWELIZACJE KPC              z 2015 r." 2016-10-17 2016-10-20 6 100,00 zł nie
553 Porozumienie z 17.11.2016 2016-11-17 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa                    NIP: 5213492550 Obsługa IV Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2016-12-07 2016-12-07 5 000,00 zł nie
554 369/11/2016 2016-11-07 Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
NIP: 5261737475
Szkolenie pracownika z zakresu komunikacji w działaniu oraz budowania współpracy 2016-11-25             2016-12-09 2016-11-26                   2016-12-10 731,71 zł nie
555 L45160206 2016-11-11 European Institute of Public Administration           NIP: 5213621697  Szkolenie "Recent Trends in the Case Law of the Court of Justice of the European Union" 2016-12-01 2016-12-02  €                  900,00 nie
556 4052/2016                                 2479/11/2016                                 14468/2/16                         FV/1188/2016/skl 2016-11-21 Grospol Jędruch spółka jawna
NIP: 1251374543                                          Euro Magnesy Sp. Jawna Gocza Gigauri Artur Kowalski
NIP: 5322049078                                            Firma Handlowa ESKOT Kotowicz spółka jawna
NIP: 6790088729                                            BLUE SEM Marcin Dębicki
NIP: 6721918719  
Zakup wyposażenia pomieszczeń MC 2016-11-21 2016-11-21 17 909,57 zł nie
557 3/DRUCIOD/2016 2016-11-25 Fundacja ePaństwo                                       NIP: 1231216692 Świadczenie usług hostingu, serwisowych i konserwacyjnych oprogramowania systemu Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) 2017-01-01 2017-06-30 9 600,00 zł nie
558 FA/971/2016/11 2016-11-07 PH PIM Paweł Iwanowski
NIP: 9510060394
Zakup farby i akcesoriów malarskich 2016-11-07 2016-11-07 1 229,37 zł nie
559 524/IP/11/2016 2016-11-14 Inicjatywa Praska DIAK DW-P                                      NIP: 1132156931 Wykonanie i dostawa ulotek informacyjno - promocyjnych MC 2016-11-14 2016-11-14 375,15 zł nie
560 2535/BF/2016 2016-11-07 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznego ePUAP 2016-10-01 2016-10-31 5 478,91 zł nie
561 23/11/2016 2016-11-10 4GROW Mateusz Dąbrowski
NIP: 1251115149
Szkolenie "Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne" 2016-10-17 2016-10-18 1 590,00 zł nie
562 1/33389/16 2016-11-15 Hotele Warszawskie SYRENA Sp. z o. o.
NIP: 5260300575
Organizacja warsztatów w ramacha II konkursu I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2016-11-15 2016-11-15 5 647,50 zł tak
563 FVG/00561/11/16/Sp
F/012740/16
F/012741/16
2016-11-17
2016-11-21
AMAD Sp. z o.o.
NIP: 1181932126
Gospodarstwo Ogrodnicze Berdowski Mirosław Import-Export
NIP: 5361006624 
Zakup wyposażenia do sal szkoleniowych i holu głównego MC 2016-11-17 2016-11-21 10 885,80 zł nie
564 FV 2016/WA/218560 2016-11-22 HANDLOPEX S.A.
NIP: 8130336843
Zakup opon zimowych do samochodów służbowych MC 2016-11-22 2016-11-22 3 039,99 zł nie
565 9/DT/2016 2016-11-24 Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy s.j.    NIP: 6772105587 Wykonanie analizy obowiązujących regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych krajach UE pod kątem możliwości zmian w prawie krajowym, mających na celu zwiększenie atrakcyjności stosowania tej instytucji przy inwestrycjach w sieci szerokopasmowe 2016-11-24 2016-12-23 73 800,00 zł nie
566 N12/11/2016 2016-11-17 Neodisplay s.c.
NIP: 5361920463
Wykonanie materiałów wystawienniczo - promocyjnych MC 2016-11-17 2016-11-17 558,90 zł nie
567 13/ENSALTA/MC/PN/2016 2016-11-18 Ensalta Sp.z o.o                                               NIP: 6772337300 Dostawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych (umowa na 24 m-ce) 2016-11-18 2017-11-30 532 148,16 zł nie
568 30/BDG/2016 2016-11-29 EKO-KLIMA Łukasz Lewandowski                        NIP: 5262711153 Dostawa i montaż dwóch kurtyn powietrznych z grzałkami elektrycznymi w budynku MC 2016-11-29 2016-12-13 22 958,20 zł nie
569 37/BM/MC/16 2016-11-16 MEDIA-PROFIT Maciej Samsonowicz         NIP: 5832544167 Przygotowanie informacyjnego materiału filmowego dot. cyfrowej administracji 2016-11-16 2016-11-18 6 765,00 zł nie
570 0356/11/16/FS02R 2016-11-18 Centrum Usług Logistycznych
NIP: 7010270911
Organizacja konferencji dotyczącej obszaru IT 2016-11-02 2016-11-04 9 518,40 zł nie
571 B2B/67663 2016-11-24 All Good Sp. z o. o.                                            NIP: 6711812675 Zakup środków konserwująco - czyszczących 2016-11-24 2016-11-24 5 121,47 zł nie
572 20/11/2016/tele 2016-10-31 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu (w tym łącze internetowe) z przeznaczeniem na serwerownie systemu ePUAP  2016-10-01 2016-10-31 41 752,19 zł nie
573 FS/11200/2016 2016-11-21 LATTIA Sp. J.
NIP: 1132883310
Usługa remontowa 2016-11-21 2016-11-21 6 348,00 zł nie
574 F00251/2016/CHM3 2016-11-28 Bonito.pl Sp. z o. o.
NIP: 6762400623
Zakup upominków do magazynku upominków. 2016-11-28 2016-11-28 30,35 zł nie
575 538/IP/11/2016 2016-11-23 Inicjatywa Praska DIAK DW-P                                      NIP: 1132156931 Wykonanie i dostawa broszur informacyjno - promocyjnych MC 2016-11-23 2016-11-23 2 349,30 zł nie
576 nota 22/16 2016-11-30 Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD Obsługa delegacji MC - udział w Okrągłym Stole Wysokiego Szczebla ds.. Otwartego Rządu w OECD w Paryżu 2016-12-08 2016-12-09 416,52 € nie
577 5443612 2016-12-02 Bonito.pl Sp. z o. o.
NIP: 6762400623
zakup książek 2016-12-02 2016-12-02 116,76 zł nie
578 SZK 311/12/2016 2016-12-12 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa psychologicznego sp. z o. o.                                                             NIP: 5252368015 Warsztat specjalistyczny HR - tesy psychologiczne i modele kompetencyjne w diagnozie pracowników 2016-12-12 2016-12-13 600,00 zł nie
579 1610153T22F/M                            1610154T22F/M 2016-10-31 NETIA S.A.
NIP: 5260205575
Świadczenie usług wysyłania krótkich widomości tekstowych (SMS) na potrzeby systemu ePUAP 2016-07-01 2016-08-31 47 780,05 zł nie
580 1979/16 2016-11-14 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2016-09-01 2016-09-30 2 688,61 zł nie
581 11/PocztaPolska/MC/US/16 2016-11-29 POCZTA POLSKA S.A.                                    NIP: 5250007313 Ochrona obiektu, obsługa recepcji w budynku MC 2016-12-01 2017-11-30 1 419 024,00 zł nie
582 16.B.10302 2016-12-01 Lexxion Publisher Szkolenie "State Aid for ESI Funds and Financial Instruments" 2016-11-28 2016-11-29 2 637,80 € tak
583 74/12/A 2016-12-06 Kornak &Kornak  Gołdap
NIP: 8471017636
Zakup wiązanki kwiatowej. 2016-12-06 2016-12-06 300,00 zł nie 
584 pro-forma 10/2016  2016-12-08 Po Prostu Art. Bistro sp zoo  Najem powierzchni . 2016-12-08 2016-12-08 1 500,00 zł nie
585 21/11/2016/tele 2016-10-31 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmisja danych w technologii MPLS - koszt związany z utrzymaniem systemu ePUAP 2016-10-01 2016-10-31 736,77 zł nie
586 19/11/2016 2016-11-14 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozszerzenie, rozwój profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2016-11-14 2016-11-14 604 386,00 zł nie
587 230651/006/2/16 2016-11-14 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
NIP: 5250005662
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2017-01-01 2018-12-31 120 000,00 zł nie
588 FV 2016/11/078 2016-11-23 Evention sp. z o.o.
NIP: 5252564839
Udział w konferencji Advanced Threat Summit 2016 2016-11-21 2016-11-23 1 398,00 zł nie
589 90101999 2016-11-25 BSI Group Polska Sp. z o.o.
NIP: 1070006422
Szkolenie "Auditor wiodacy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001" 2016-11-21 2016-11-25 2 541,50 zł nie
590 127/32/S/2016 2016-11-30 INTEGRIO S.C.
NIP: 6783032490
Szkolenie "Służba przygotowawcza w służbie cywilnej" 2016-11-28 2016-11-30 1 180,00 zł nie
591 12/DIT/2016 2016-12-01 APIUS TECHNIOLOGIES S.A.
NIP: 9452155088
Świadczenie  usług wsparcia technicznego i konsultingu IT 2016-12-01 2018-11-30 89 790,00 zł nie
592 P/02329/2016-11/WAC/F                              FV nr 174 2016-11-29 WSiP S.A.
NIP: 5272605292                                         Barbara Le Nart English Tutoring
NIP: 5212692614   
Kurs językowy dla pracowników MC 2016-11-29 2016-11-29 2 250,00 zł nie
593 2016/F53/00016 2016-11-30 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa sporządzenia stenogramu z posiedzenia KRMC z dnia 8 listopada 2016 r. 2016-11-08 2016-11-08 270,60 zł nie
594 6500002705 2016-07-29 International Telecommunication Union (ITU) Opłata członkowska w ITU za rok 2017 2017-01-01 2017-12-31 318 000,00 CHF nie
595 KP 2064 2016-11-22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Opłata kancelaryjna za odpis uzasadnienia orzeczenia 2016-11-22 2016-11-22 100,00 zł nie
596 FS/190/2016 2016-11-23 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu na terenie serwerowni (dotyczy ePUAP) 2016-10-01 2016-10-30 33,83 zł nie
597 1516215102 2016-11-30 Wolters Kluwer S.A.
NIP: 5830018931
Udział w XI Konferencji Zamówień publicznych 2016-11-15 2016-11-16 5 960,00 zł nie
598 Pro forma/188/F/522/2014                                 Pro forma/307/F/195/2017                                 FV03055/2016                         FV03186/2016                                                  2089/B/12/2016                                               ZK 6596/2016                                                   FS/16/12/32 2016-12-01 IKEA RETAIL Sp. z o. o.
NIP: 5270103385                                          EVITA DECOR Ewa beata Chrobak
NIP: 1230850406                                            Kwiaciarnia "ZOSIEŃKA" Zofia Wojciuk
NIP: 1230103098                                            EwTrade Ewa Marzec
NIP: 5341385481                                         DEKO Artykuły Dekoracyjne, Upominkowe i Florystyczne Tomasz Pannellier
NIP: 7412016528            
Zakup wyposażenia pomieszczeń MC 2016-12-01 2016-12-01 5 519,81 zł nie
599 2289629447 2016-12-12 Hotel G.E Kraków Sp. z o. o.
NIP: 5213155999
Udział w konferencji - Zmiany w systemie zamówień publicznych 2016-12-19 2016-12-20 190,00 zł nie
600 17B/ApiusTechnologies/MC/PN/16 2016-12-14 Apius Technologies S. A.
NIP: 9452155088
Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń firewall 2016-12-14 2016-12-28 190 650,00 zł nie
601 20/ApiusTechnologies/MC/PN/16 2016-12-14 Apius Technologies S. A.
NIP: 9452155088
Dostawa licencji wraz z rozbudową systemu "Security Information and Event Management - SIEM" 2016-12-14 2017-11-20 191 880,00 zł nie
602 FVG01331/11/2016                       FVG01332/11/2016          FVG01293/11/2016 2016-11-28

Naukowa i Akademicka
Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157

Odnowienie wpisu nazwy w domenach: cyfryzacja.gov.pl, mc.gov.pl i cca.gov.pl 2016-10-26 2017-11-22 553,50 zł nie
603 Pro forma/188/F/590/2017   76/MKW/12/2016 2016-12-15 IKEA Retail Sp. z o.o.
NIP:5270103385                                           PAULISTKI Wydawnictwo-Księgarnia
NIP: 5252489204
Zakup wyposażenia pomieszczeń MC 2016-12-15 2016-12-15 3 108,10 zł nie
604 833/B/FIN 2016-11-23 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów energii elektrycznej w serwerowni Centralnego Węzła Teleinformatycznego - koszt związany z utrzymaniem urządzeń systemu teleinformatycznego "ePUAP" 2016-10-01 2016-10-31 4 864,60 zł nie
605 2016/47/M/00103 2016-11-30 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa mycia pojazdów służbowych MC 2016-11-01 2016-11-30 940,95 zł nie
606 FVG/00189/12/16/Sp 2016-12-06 AMAD Sp. z o.o.
NIP: 1181932126
Zakup artykułów biurowych 2016-12-06 2016-12-06 26 493,34 zł nie
607 54/12/2016 2016-12-07 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2016-11-01 2016-11-30 67 496,25 zł nie
608 10/12/2016                                       17A/APIUS TECHNOLOGIES/MC/PN/16 2016-12-14 SuccessPoint Sp. z o. o.
NIP: 5242733298                                          Apius Technologies S. A.
NIP: 9452155088
Usługi szkoleniowe 2016-12-12 2016-12-24 23 972,00 zł nie
609 3/DBiF/2016 2016-12-19 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe FORTECH sp. z o.o.
NIP: 6770050971
Utrzymanie, konserwacja, wsparcie techniczne sytemów komputerowych Ft-Płace, Ft-Kadry, Ft-Fk/Finanowo-ksiegowy/, Ft-ST srodki trwałe 2017-01-01 2017-04-30 22 632,00 zł nie
610 FP00148034/2016                                       ZS-W1B1/2196/16 2016-12-20 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o. o.
NIP: 5220105028                                   Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr                 Sp. z o.o.
NIP: 5840305419
Zakup książek - Ustawa o finansach publicznych oraz zakup kalendarzy na 2017 rok 2016-12-20 2016-12-20 741,20 zł nie
611 32/BDG/2016 2016-12-20 POCZTA POLSKA S.A.                                    NIP: 5250007313 Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 2016-12-20 2019-06-19 14 751,00 zł nie
612 ECO 17-32 2016-08-31 European Communications Office Opłata członkowska w organizacji ECO za rok 2017 2017-01-01 2017-12-31 64 466,00 DKK nie
613 CEPT2016-17-32 2016-10-31 European Communications Office Składka na Biuro Europejskiej Konfederacji Poczty i Telekomunikacji 2017-01-01 2017-12-31 1 061,00 DKK nie
614 FA/1006/2016                                    20/12/2016                                          582/2016                                       FV/2016/12/30                                   147/12/2016                           F/ZW/00308/16 2016-12-09 Grupa SET Sp. z o. o.
NIP: 7542937209                                         Whitefox sp. z o. o.
NIP: 5862283777                                          Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
NIP: 8521299460                                       AVENHANSEN Sp. z o. o.
NIP: 6772295062                                      Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
NIP: 9541254509                                     Compendium-Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
NIP: 6762171482   
Usługi szkoleniowe 2016-09-16 2016-12-16 30 734,00 zł nie
615 143/2016 2016-12-16 Sprzedaż Kwiatów i art. Przemysłowych Jerzy Krupa
NIP: 5290000369
Zakup art. Przemysłowych 2016-12-16 2016-12-16 1 430,00 zł nie
616 FV/16/01020 2016-12-20 Oficyna Wydawnicza UNIMEX                      Renata Zubrzycka
NIP: 8940027140
Zakup książek z zakresu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego 2016-12-20 2016-12-20 220,50 zł nie
617 FVG01360/12/2016                       FVG01343/12/2016          FVG01361/12/2016 2016-12-05 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
NIP: 5210117157
Odnowienie wpisu nazwy w domenach: profilzaufany.gov.pl, mac.gov.pl i pz.gov.pl 2016-11-30 2017-11-30 553,50 zł nie
618 315/2016                                           320/2016 2016-12-06 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Użytkowanie powierzchni biurowej 2016-06-30 2016-10-31 16 293,47 zł nie
619 FA/1092/2016/12                FA/1093/2016/12 2016-12-14 PH PIM Paweł Iwanowski
NIP: 9510060394
Zakup farby, akcesoriów malarskich oraz oleju do niszczarek 2016-12-14 2016-12-14 2 413,47 zł nie
620 Aba/656/12/16 2016-12-15 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NIP: 5261281638
Udostępnienie Międzyresortowego Punktu Wymiany Korespondencji 2016-10-01 2016-12-31 350,00 zł nie
621 18/DIP/2016 2016-12-23 SAD Sp. z o.o.
NIP: 5540232136
dostawa urządzeń  i oprogramowania  2016-12-23 2016-12-30 42 734,00 zł nie
622 19/DIP/2016 2016-12-23 Malibu PC
NIP: 5272262484
dostawa aparatów telefonicznych wraz z etui  2016-12-23 2016-12-30 44 702,00 zł nie
623 3-7162 2016-12-23 Veolia Energia Warszawa S..A.
NIP: 5250005656
sprzedaż energii cieplnej, dystrybucja lub przesłanie ciepła 2017-01-01 2018-12-31 688 800,00 zł nie
624 FA/9/12/2016/11CONF 2016-12-05 PMI Poland Chapter
NIP: 5252278973
Koszt udziału w konferencji 11th International PMI Poland Chapter Congress 2016-11-20 2016-11-28 8 400,00 zł nie
625 90102149 2016-12-16 BSI Group Polska Sp. z o.o.
NIP: 1070006422
Szkolenie "Auditor wiodacy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001" 2016-12-12 2016-12-16 2 541,50 zł nie
626 11/12/2016                             ED/8271/2016/WAR                    Fv/000126/16                                11/12/2016                                                    29-2017-001 2016-12-21 Invictus Sp. o. o.
NIP: 7122437552                                            Altkom Akademia S.A.
NIP: 1180008391                                       Fundacja Widzialni
NIP: 9492129789                                      SuccessPoint Sp. z o.o.
NIP: 5242733298                                          Radisson Blu Sobieski Hotel Warszawa
NIP: 5260303361
Usługi szkoleniowe 2016-12-20 2016-12-21 17 134,99 zł nie
627 F/0041/12/16                            F/0040/12/16                              F/0042/12/16 2016-12-20 PRODART Jolanta Wiczuk
NIP: 5241452054
Zakup kalendarzy, tabliczek przydrzwiowych, pendrive 2016-12-20 2016-12-20 18 160,82 zł nie
628 F/002394/16 2016-12-16 ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki
NIP: 5260006367
Zakup szaf BHP 2016-12-16 2016-12-16 1 328,40 zł nie
629 1836/12/2016/tele 2016-11-30 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Najem lokalu (w tym łącze internetowe) z przeznaczeniem na serwerownie systemu ePUAP  2016-11-01 2016-11-30 37 883,35 zł nie
630 12/12/2016 2016-12-19 MR SYSTEM Marek Lipowski
NIP: 5661620653
Modernizacja systemu monitoringu przy wejściu do siedziby MC 2016-12-19 2016-12-19 2 865,90 zł nie
631 F/0011216/16 2016-12-15 M&M Centre Marcin Błachnio
NIP: 7440001454
Zakup środków przemysłowych 2016-12-15 2016-12-15 9 365,77 zł nie
632 FVG/00753/12/16/Sp                        48/12/2016                                02263643857                                 02284218042 2016-12-20 AMAD Sp. z o.o.
NIP: 1181932126                                            Max Harter S.C. karol Piekutowski, Grzegorz Dokurno
NIP: 5223005497                                           TERG S.A.
NIP: 7671004218 
Zakup wyposażenia MC 2016-12-20 2016-12-20 17 322,28 zł nie
633 479/12/12/2016 2016-12-15 RSC AUTO ID Distribution Wojciech Pajda
NIP: 5242116677
Zakup taśm barwiących oraz kart samoprzylepnych do identyfikatorów 2016-12-15 2016-12-15 1 500,60 zł nie
634 2847/BF/2016 2016-12-12 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów utrzymania urządzeń systemu teleinformatycznego ePUAP 2016-11-01 2016-11-30 5 478,91 zł nie
635 9/12/2016 2016-12-19 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
NIP: 5213492550
Koszt obsługi IV Krajowego Forum Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2016-12-07 2016-12-07 4 857,20 zł nie
636 81/XII/16 2016-12-22 Cathrin
NIP: 1132154367
Wydruk publikacji "Piękne umysły. Lwowska szkoła matematyczna" 2016-12-22 2016-12-22 2 201,70 zł nie
637 504/12/2016 2016-12-21 Serwis Ogumienia Ireneusz Strzeszewski
NIP: 1180105289
Sezonowa wymiana opon i naprawa 2016-12-21 2016-12-21 800,00 zł nie
638 637/12/2016                                    588/2016                                                            FS-1533/2016/SZKL 2016-12-22 Akademia Bezpieczenej Jazdy Sp. z o. o.
NIP: 5251996258                                    Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
NIP: 8521299460                                      Comarch S.A.
NIP: 6770065406
Usługi szkoleniowe 2016-12-17 2016-12-17 19 881,00 zł nie
639 FS/201/2016 2016-12-14 Komenda Główna Straży Granicznej 
NIP: 5212921032
Refundacja kosztów dostępu do Internetu na terenie serwerowni (dotyczy ePUAP) 2016-11-01 2016-11-30 33,83 zł nie
640 FU16001667 2016-12-13 UPC Polska Sp. z o.o.
NIP: 5262461791
Usługa telekomunikacyjna 2016-12-13 2016-12-13 3 000,00 zł nie
641 S/2016/5543 2016-12-02 TINTA dla plastyków sp. z o. o. sp. k.
NIP: 5223022449
Zakup upominków do magazynku upominków 2016-12-02 2016-12-21 11 337,40 zł nie
642 2139/16 2016-12-09 Komenda Główna Policji
NIP: 5213172762
Refundacja kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby funkcjonowania systemów informatycznych 2016-10-01 2016-10-31 2 710,20 zł nie
643 PZP/Wyroby 0028/02/16/FVS 2016-12-13 Drukarnia Nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe
NIP: 525010189
Wykonanie usług introligatorskich 2016-12-13 2016-12-13 13 087,20 zł nie
644 70012480 2016-12-30 Rentokil Initial Sp. z o.o.
NIP: 5252208151
Dostawa i wymiana mat wejściowych w budynku Ministerstwa 2016-11-01 2016-11-30 830,48 zł nie
645 1837/12/2016/tele 2016-11-30 ATM S.A.
NIP: 1130059989
Transmija danych w technologii MPLS w m-cu listopadzie 2016 r. 2016-11-01 2016-11-30 736,77 zł nie
646 73/12/2016 2016-12-13 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Opłata za usługę utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych świadczących usługi certyfikacyjne  2016-12-01 2016-12-31 67 496,25 zł nie
647 219/12/2016 2016-12-22 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Rozszerzenie, rozwój profilu i wdrożenie serwisu informacyjnego "Portal obywatel.gov.pl" 2016-12-22 2016-12-22 316 909,50 zł nie
648 Umowa 5/DUiRS/2016 2016-12-23 Centralny Ośrodek Informatyki
NIP: 7252036863
Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu założeń projektu krajowego węzła identyfikacji elektronicznej oraz przygotowanie dokumentacji integratorskiej dla krajowego węzła identyfikacji elektronicznej 2016-12-28 2017-01-31 180 000,00 zł nie
649 Umowa o świadczenie specjalistycznych usług z zakresu IT 2016-12-23 Poczta Plska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.                                 NIP: 5252533454 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu IT 2017-01-02 2017-06-02 141 450,00 zł nie
650 17/DIP/2016 2016-12-14 KONTEL Sp. z o.o. Sp. k.
NIP: 5210127034
Dostawa bezprzewodowego systemu dyskusyjnego i systemu informacyjnego do sal konferencyjnych 2016-12-14 2016-12-28            153 586,96 zł nie
651 CIS-3017607/2016                                    FS 1051/2016                         Fa2016/00062183                       267/12/16/FVS/N 2016-12-21 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o. o.
NIP: 5261992256                                  Wrzeszcz Business Group grzegorz Wrzeszcz
NIP: 8361711347                                        INFOR PL SA
NIP: 1180093066                                        Księgarnia Naukowa
NIP: 7010414095
Zakup książek specjalistycznych 2016-12-21 2016-12-21 3 611,55 zł nie
652 11/49804/WAR/2016, FL/878/2016/11   12/49804/WAR/2016, FL/867/2016/12  2016-11-02 SKYCASH POLAND S.A.
NIP: 9571005969
Parkowanie w usłudze mobiParking za październik i listopad 2016 r. oraz opłata abonamentowa za mobiParking flota 2016-10-01 2016-11-30 2 130,93 zł nie
653 1362/2016                            FAO/5551/2016                     F/ZW/00353/16 2016-12-20 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
NIP: 5250006124                                          MDDP sp. z o. o.
NIP: 7010088170                                         Compendium - Centrum Edukacyjne                    Sp. z o. o.
NIP: 6762171482
Usługi szkoleniowe 2016-11-28 2017-03-03 13 680,00 zł nie
654 182/16 2016-12-22 Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE Obsługa delegacji MC 2016-09-21 2016-09-21 41,73 € nie
655 3/12/2016 2016-12-22 ScreenTEXT Łukasz Dutka
NIP: 7343308907
Usługa transkrypcji i przygotowanie napisów do nagrań z konferencji Forum Zarządzania Internetem 2016-12-22 2016-12-22 5 018,40 zł nie
656 0746/12/2016 2016-12-22 LIRA DOM
Tadeusz Lipnik Piotr Raszkiewicz
NIP: 1180099821
Zakup wyposażenia budynku MC 2016-12-22 2016-12-22 1 702,32 zł nie
657 FV/UP/1262/16/VW 2016-12-23 AUTO-BLAK Sp. z o.o.
NIP: 1230950444
Wykonanie napraw w pojeździe służbowym 2016-12-23 2016-12-23 1 335,95 zł nie
658 F/001142/16 2016-12-21 M&M Centre Marcin Błachnio
NIP: 7440001454
Zakup środków przemysłowych 2016-12-21 2016-12-21 1 420,04 zł nie
659 FS/12222/2016 2016-12-27 LATTIA Sp. J.
NIP: 1132883310
Usługa remontowa 2016-12-27 2016-12-27 5 412,00 zł nie
660 WX11902036/16                 WX11902039/16                  WX11902059/16 2016-12-23 SKP NAGRABA Dawid Nagraba
NIP: 1251531913
Okresowe badanie techniczne pojazdów służbowych 2016-12-23 2016-12-23 297,00 zł nie
661 09202/16                                         09201/16 2016-12-28 PW ROMPOL Roman Dzyr
NIP: 1132883310
Zakup narzędzi 2016-12-28 2016-12-28 5 730,26 zł nie
662 2015/F65P/00101 2015-11-30 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa telefonii mobilnej II rata 2015-12-29 2017-06-30 1 845,00 zł nie
663 2015/F65P/00374 2015-11-30 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Zakup paliwa do samochodów służbowych II rata 2015-11-30 2019-01-09 850,00 zł nie
664 2015/F65P/00476 2015-12-16 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Ubezpieczenie majątku Jednostek Administracji Publicznej II rata 2015-12-16 2017-01-15 145,47 zł nie
665 F 073/12/2016 2016-12-28 PROMO24 s.c. Małgorzata Strupczewska, Sławomir Jarosiewicz, Wojciech Wdowiak
NIP: 5242772157
Zakup upominków do magazynku upominków 2016-12-28 2016-12-28 1 127,91 zł nie
666 31/BDG/2016 2016-12-29 Polmed S.A.
NIP: 5921963724
Profilaktyczne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy 2017-01-01 2018-12-31              51 800,00 zł nie
667 41/BDG/2016 2016-12-29 AUTO-BLAK Sp. z o.o.
NIP: 1230950444
Wykonywanie napraw i przeglądów technicznych pojazdów służbowych 2017-01-01 2018-12-31            130 000,00 zł nie
668 37/BDG/2016 2016-12-29 Wojciech Kałuża
NIP: 5212671339
Kompleksowa konserwacja i naprawy instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji wodno — kanalizacyjnej w budynku stanowiącym siedzibę MC
2017-01-01 2017-12-31              47 232,00 zł nie
669 Umowa nr 2/P/BZPP/2016 2016-12-23 Ernst & Young
NIP: 5252314195
Wspracie eksperckie - analizy możliwości wdrożenia mechanizmu GSMA MOBILE oraz PHONEID 2017-01-01 2017-12-31            151 290,00 zł nie
670 Umowa nr 4/p/BZPP/2016 2016-12-23 Carrywater Group Spółka Akcyjna
NIP: 8971632646
Wypracowanie koncepcji nadzoru projektów, opracowanie uproszczonej metodyki zarządzania projektami 2016-11-16 2017-02-15              63 960,00 zł nie
671 Umowa nr 27/ApiusTechnologies/MC/PN/16 2016-12-29 Apius Technologies S. A.
NIP: 9452155088
Świadczenie usług wsparcia serwisowo-technicznego dla urządzeń sieciowych firmy CISCO 2016-12-29 2019-06-30            467 400,00 zł nie
672 298/2016                                               323/2016                                           331/2016 2016-11-21 Ministerstwo Spraw Wewnęrznych i Administracji
NIP: 5210526030
Udostępnienie MC części pomieszczeń w budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie 2016-06-01 2016-12-31 68 355,27 zł nie
673 57/12/2016 2016-12-29 Solis Iwona Gombińska
NIP: 5571375658
Zakup środków czyszczących 2016-12-29 2016-12-29 3 479,54 zł nie
674 2016/F53/00018 2016-12-28 Centrum Usług Wspólnych
NIP: 5213590436
Usługa sporządzenia stenogramu z posiedzenia KRMC z dnia 24 listopada,                   8 grudnia, 15 grudnia2016 r. 2016-11-24 2016-12-15 1 001,22 zł nie
675 915/B/FIN 2016-12-19 Nadwiślański Odział Straży Granicznej
NIP: 5222735986
Refundacja kosztów energii elektrycznej w serwerowni Centralnego Węzła Teleinformatycznego - koszt związany z utrzymaniem urządzeń systemu teleinformatycznego "ePUAP" 2016-11-01 2016-11-30 4 444,58 zł nie
676 1612111T22F/M 2016-12-09 NETIA S.A.
NIP: 5260205575
Usługi telekomunikacyjne 2016-10-01 2016-10-31 29 659,70 zł nie
677 21/12/2016 2016-12-12 Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
NIP: 1181242640
Realizacja modyfikacji w profilu zaufanym 2016-12-12 2016-12-12 52 220,88 zł nie
678 38/BDG/2016 2016-12-29 Czerwiński Wojciech Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej; naprawa zewnętrznego oświetlenia 2017-01-01 2017-12-31 42 000,00 zł nie
679 Deklaracja 2012-12-28 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Podatek od nieruchomości  2017-01-01 2017-12-31 85 511,00 zł nie
680 00433-12-16-CP 2016-12-29 Comarch Polska S.A.                                             NIP: 6751387586 Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Draco i Sopel  2016-10-01 2016-12-31 37 207,50 zł nie
681 00432-12-16-CP 2016-12-29 Comarch Polska S.A.                                             NIP: 6751387586 Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania IBM 2016-10-01 2016-12-31 586 833,00 zł nie
682 156/2016                                         160/2016                                                      FS 343/2016            2016-12-28 MAXDEKOR s.c. Zbigniew Kłyciński, Zofia Kłycińska, Paweł Kłyciński
NIP: 5360010115                                   MAXIDOOR Piotr Wójcicki
NIP: 5341040440
Zakup wyposażenia budynku MC 2016-12-28 2016-12-28 10 319,11 zł nie
683 1612183T22F/M 2016-12-29 NETIA S.A.
NIP: 5260205575
Usługi wysyłania SMS na potrzeby systemu ePUAP 2016-08-01 2016-08-31 28 919,40 zł nie
684 17404 2016-12-16 Gratisownia.pl
Katarzyna Dolniak
NIP: 6312329285
Zakup  upominków do magazynu upominków 2016-12-16 2016-12-16 4 612,38 zł nie
685 Umowa nr 18/GARTNER/MC/PN/2046 2016-12-30 Garnter Poland Sp. z o.o.                                          NIP: 5252598376 Usługi informatyczne  2017-01-01 2017-12-31 645 750,00 zł nie

Rejestr umów_zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2016 roku Pobierz plik: pdf Rejestr umów_zamówień finansowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2016 roku

Rozmiar : 0.39MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.01.2018 13:52
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 26.01.2018 13:52
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl