Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarki z komponentem security by design

Członkowie zespołu:

 1. Rafał Rodziewicz - lider zespołu 
 2. Izabela Albrycht
 3. Michał Adamczyk
 4. Grzegorz Mazurek
 5. Dariusz Milka
 6. Jerzy Nawrocki
 7. Justyna Skorupska
 8. Maciej Sobolewski
 9. Katarzyna Śledziewska

Co chcemy zmienić

„Cyfryzacja przyczynia się do wzrostu produktywności gospodarki na cztery sposoby poprzez optymalizację procesów, rozszerzenie rynku zbytu, innowacyjne produkty oraz bardziej efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego.” (Cyfrowa Polska, McKinsey&Company). O ile część największych polskich spółek skarbu państwa posiada pozycję dominującą na rynku, a co za tym idzie niewdrożenie cyfrowych rozwiązań nie wpłynie znacząco na ich konkurencyjność, o tyle MŚP muszą konkurować ceną i jakością w kraju i za granicą i mogą nie przetrwać braku zmian cyfrowych. Z kolei straty finansowe wynikające z ataków cybernetycznych dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości i branży. Dlatego transformacja cyfrowa musi zostać dokona w formule security by design, która zakłada odpowiednie zaaranżowanie procesu, produktu, usługi jeszcze w fazie projektu tak, aby były procesem, produktem, usługą bezpieczną. „Zgodnie z wynikami badań prowadzonych w skali globalnej przez KE nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne są obecnie jednym z najistotniejszych stymulatorów wzrostu gospodarczego oraz poziomu zatrudnienia. Zaniechania z tym obszarze w ostatnich latach powodują powiększenie dystansu między Polską a grupą liderów, zarówno w Europie, jak i na świecie. Wg najnowszego unijnego wskaźnika DESI (Digital Economy and Society Index 2016) nasz kraj w obszarze cyfryzacji gospodarki zajmuje dopiero 22 miejsce wśród 28 państw członkowskich UE.” (Kierunki Działań Strategicznych MC).

Jak to zrobimy

Kompleksowy przegląd aktualnych zachęt i programów w ramach aktualnie dostępnego programowania środków UE na lata 2014-2020 oraz innych środków, którymi dysponują instytucje finansowe oraz inne jednostki publiczne i prywatne. Z drugiej strony przejrzenie projektów i planów Rządu w zakresie transformacji systemowej gospodarki celem znalezienia wytycznych kierunkowych Rządu i poszczególnych Ministerstw. Istotne z punktu widzenia projektu jest także spojrzenie szerzej na inne kraje, w których upowszechniono lub nie stosowanie zachęt – celem znalezienia dobrych praktyk (success stories) w branżach i sektorach gospodarki. Celem byłoby znalezienie zestawu zachęt oraz propozycji zmian w programach dostępnych w instytucjach aby zaakcentować możliwość realizacji obszaru cyfrowego z komponentem security. Projekt wymaga z jednej strony zaangażowania jak najszerszej grupy interesariuszy poprzez akcje informacyjne.

Rezultaty naszej pracy

Produktami będą:

 1. Wyczerpująca lista dobrych praktyk w zakresie zachęt dla przedsiębiorców
 2. Zaproponowanie konkretnych zmian legislacyjnych, zachęt, produktów / usług.

Efektem będzie przyspieszenie transformacji cyfrowej gospodarki oraz zwiększanie jej cyberbezpieczeństwa i budowa / zwiększenie świadomości po stronie przedsiębiorców o potrzebach zmian (dzięki wsparciu komunikacyjnemu MC).

Zespół II - systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.odt Pobierz plik: odt Zespół II - systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.odt

Rozmiar : 0.03MB

Fundusze Pożyczkowe - pomoc dla MSP Pobierz plik: pdf Fundusze Pożyczkowe - pomoc dla MSP

Rozmiar : 0.78MB

Instrumenty finansowe dla wsparcia cyfryzacji MŚP Pobierz plik: pdf Instrumenty finansowe dla wsparcia cyfryzacji MŚP

Rozmiar : 0.53MB

Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki - przykład Niemiec Pobierz plik: pdf Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki - przykład Niemiec

Rozmiar : 1.02MB

Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki - przykład Wielkiej Brytanii Pobierz plik: pdf Systemowe wsparcie dla cyfryzacji gospodarki - przykład Wielkiej Brytanii

Rozmiar : 1.06MB

Spotkanie z wiceministrem Piotrem Woźnym - 10 lutego 2017 r.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.12.2017 11:32
Osoba publikująca: Paweł Ratyński
Zmodyfikowano: 22.12.2017 11:32
Osoba modyfikująca: Paweł Ratyński