Założenia projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

TELEKOMUNIKACJA

Zapraszamy do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Uwagi zbieramy do dnia 31 stycznia 2017 r.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie poprzez:

  • zapewnienie dostępu do szybkiego internetu;
  • dostarczenie multimedialnych treści edukacyjnych;
  • zapewnienie usługi bezpieczeństwa sieciowego.
     

Zgodnie z założeniami ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej powinna regulować, między innymi:

  • Status OSE i status operatora OSE
  • Obowiązki operatora OSE
  • Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i JST w stosunku do Operatora OSE
  • Zakres oraz dostęp do zasobów edukacyjnych
  • Zapewnienie finansowania sieci OSE

 

Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich opinii, uwag i sugestii do opublikowanego dokumentu. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: magdalena.nowak@mc.gov.pl lub marcin.lukasiewicz@mc.gov.pl do dnia 31 stycznia 2017 r.

Zakończono: 23.12.2016 - 31.01.2017

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka