Zbliża się termin otwarcia naboru w ramach programu WiFi4EU

Portal WiFi4UE

Inicjatywa WiFi4EU kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej. Głównie w miejscach takich jak: parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Dostęp realizowany będzie za pośrednictwem tzw. hot-spotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na prawie powiatu w ramach dofinansowania zapewnionego przez program.

W celu uzyskania dofinasowania, beneficjenci są zobowiązani do rejestracji na portalu prowadzonym przez Komisję Europejską - www.wifi4eu.eu. Portal został uruchomiony przez KE w marcu 2018 roku. W połowie roku w związku z problemami technicznymi Komisja Europejska była zmuszona unieważnić nieudany nabór i zamknąć portal. Obecnie serwis jest otwarty i beneficjenci, którym nie udało się zarejestrować wcześniej mają taką możliwość. Do tej pory na portalu zarejestrowało się ponad 800 beneficjentów z Polski (gmin i miast na prawach powiatu).

Należy jednak pamiętać, że w celu ubiegania się o dofinasowanie w ramach programu oprócz rejestracji trzeba złożyć aplikację, jak najszybciej po otwarciu naboru, klikając na odpowiedni przycisk dostępny na koncie użytkownika, po zalogowaniu się na stronie www.wifi4eu.eu. Wybór beneficjentów będzie przeprowadzony w formule, kto pierwszy ten lepszy. Dlatego o możliwości skorzystania z dofinansowania będzie decydował termin złożenia wniosku.

Nabór zostanie otwarty 7 listopada 2018 r. o godzinie 13:00.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.11.2018 14:41
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 06.11.2018 14:41
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz