Zmiany w kierownictwie Centralnego Ośrodka Informatyki

Dotychczasowy dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Rafał Leśkiewicz złożył 16 sierpnia 2016 r. na ręce minister Anny Streżyńskiej rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Rezygnacja ta uzasadniona została względami osobistymi.

Minister Anna Streżyńska powołała z dniem 1 września 2016r. na stanowisko Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki panią Monikę Jakubiak.

Monika Jakubiak od 27 stycznia 2016 r. pełni funkcję wicedyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki, biorąc udział we wszystkich kluczowych operacjach związanych z restrukturyzacją COI, w tym weryfikacją stanu zaawansowania projektów realizowanych przez COI na rzecz Ministra Cyfryzacji oraz stabilizacją działań wykonywanych w tych projektach.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka