Aktualizacja Programu Konwergencji

Przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Program jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.

W Polsce program stanowi część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa opracowanego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

 

pdf Program Konwergencji. Aktualizacja 2019

1.69MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.01.2019 14:55
Osoba publikująca: Paulina Gronek
Zmodyfikowano: 06.05.2019 15:30
Osoba modyfikująca: Monika Błaszczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający: Departament Polityki Makroekonomicznej
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Aktualizacja Programu Konwergencji 1.0 30.01.2019 14:55 Paulina Gronek Paulina Gronek
Aktualizacja Programu Konwergencji 1.1 06.05.2019 15:30 Monika Błaszczyk Paulina Gronek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP