2/2019 Petycja w sprawie zmiany siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

  1. Petycja dotycząca zmiany § 2 statutu Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z brzmienia obecnego tj. „Siedzibą Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest Warszawa”  na  Siedzibą Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest Tarnów”.
  2. Data złożenia petycji 3.01.2019 r.
  3. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana: Aleksander Kosicki.
  4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji:

 

pdf Treść petycji nr 2/2019

0.05MB

pdf DNP_Odp_na_petycję_z_dnia_3_stycznia_2019_r_w_sprawie__zmiany_siedziby__BRMiSP_22022019.pdf

0.19MB

pdf DNP_Opinia_RzMiSP_22022019.pdf

0.2MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.01.2019 14:11
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 14.05.2019 13:31
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
2/2019 Petycja w sprawie zmiany siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 1.0 10.01.2019 14:11 Ewa Jaczewska Agata Żołnacz-Okoń
2/2019 Petycja w sprawie zmiany siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 1.1 04.02.2019 11:11 Ewa Jaczewska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
2/2019 Petycja w sprawie zmiany siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 1.2 22.02.2019 14:47 Ewa Jaczewska Agata Żołnacz-Okoń
2/2019 Petycja w sprawie zmiany siedziby Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 1.3 14.05.2019 13:30 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP