Baiery prawne w rozwoju firm rodzinnych

Temat kontroli

Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce.

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Minister kierujący działem gospodarka prawidłowo realizował działania, mające na celu wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, w wyniku których wdrożono m.in. rozwiązania zaprojektowane w ramach Pakietu 100 zmian dla firm  oraz Konstytucji Biznesu. Ułatwienia te, zakładające w szczególności likwidację zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz utrudnień w codziennej działalności firm skierowane były do wszystkich przedsiębiorstw. Mimo wdrożenia wielu ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, w dalszym ciągu na etapie projektu znajdowały się prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Prace nad tym projektem ustawy, zawierającym uproszczenia w prawie podatkowym, którego nieprzejrzystość wskazywana jest przez przedsiębiorców jako jedna z głównych barier w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej, trwają od 2016 r.
Dla projektów badanych ustaw nie ustalono sposobu monitorowania efektów wprowadzonych rozwiązań w zakresie likwidacji barier prawnych dla przedsiębiorców. Nie przeprowadzono także badania ankietowego przed wejściem w życie ustawy - Prawo przedsiębiorców, co może utrudnić ocenę skuteczności wprowadzonych rozwiązań i uzyskanie pełnej informacji o ich rzeczywistych efektach.

Wnioski pokontrolne

Najwyższa Izba Kontroli wniosła o:

  1. Organizowanie posiedzeń zespołów działających przy Ministrze kierującym działem gospodarka, wspierających kształtowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz dokumentowanie ich prac, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach powołujących te zespoły.
  2. Określanie w zasadach monitorowania efektów projektowanych rozwiązań legislacyjnych mierników tych efektów oraz ich wartości bazowej i docelowej.

Szczegóły w wynikach kontroli

pdf Wystąpienie pokontrolne

6.85MB

pdf Informacja o wynikach kontroli: "Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce"

9.41MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 08:52
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 18.06.2019 14:37
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych 1.0 07.01.2019 08:52 Joanna Puchalska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych 1.1 18.06.2019 14:37 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP