Komunikat Nr 32 / 2019

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Turcji poinformował o zamiarze zaproszenia do przetargu na renowację instalacji radarowej w Yamadag , Turcja

Informacje o przetargu

Klauzula tajności: NATO SECRET

Przewidywany czas realizacji kontraktu – 300 dni od daty podpisania kontraktu.

Szacunkowa wartość kontraktu –  946.249 euro.

Wniosek o wydanie deklaracji uprawnienia

 Zainteresowane firmy,  powinny złożyć wniosek o  wydanie deklaracji uprawnienia do udziału w przetargu do Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii do dnia 29 maja 2019 r. na następujące adresy:

  • w formie papierowej:

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

oraz

W przetargu będą mogły wziąć udział jedynie firmy posiadające deklarację uprawnienia. Wymóg posiadania deklaracji dotyczy każdego przedsiębiorcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie (w ramach konsorcjów).
Regulamin zgłaszania w formie udzielania deklaracji uprawnienia do udziału w przetargach NATO wraz z wzorem wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przetargi-nato

Kontakt w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii: Ewa Swędrowska: tel. (22) 262 97 83, Piotr Krawczyk: tel. (22) 262 97 47. e-mail: mzp@mpit.gov.pl

pdf turcja_radar-2019-05-24

0.04MB

Article List

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.05.2019 14:46
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 24.05.2019 14:46
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Swędrowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Komunikat Nr 32/2019 1.0 24.05.2019 14:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP