W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

[Anulowane] Studium wykonalności dla projektu ZONE

17.06.2019

UWAGA - zapytanie anulowane w dniu 25 czerwca 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na wykonanie Studium Wykonalności wraz z harmonogramem dla projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” planowanego do realizacji przez MPiT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Cel zamówienia

Projekt ma na celu utworzenie kompleksowego systemu informatycznego na poziomie kraju, który dzięki zapewnieniu określonych e-usług dla obywateli pozwoli na podjęcie działań naprawczych w kwestii poprawy jakości powietrza, zwiększy bezpieczeństwo obywateli, poprawi stan jakości otaczającego ich środowiska co bezpośrednio przekłada się na stan zdrowia obywateli oraz stworzy realne narzędzie administracji samorządowej i rządowej w zakresie kształtu i intensywności polityk i programów wspierających walkę z niską emisją pochodzącą z sektora komunalno-bytowego w Polsce.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. w Kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w terminie do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 15:00, zaadresowanej na: Departament Gospodarki Niskoemisyjnej z dopiskiem „Oferta na opracowanie Studium Wykonalności oraz pozostałych dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

Materiały

Studium Wykonalności ZONE - zapytanie ofertowe
SW​_ZONE​_Zapytanie​_ofertowe.pdf 0.75MB
Studium Wykonalności ZONE - załącznik nr 1 - SOPZ
SW​_ZONE​_Załącznik​_nr​_1​_SOPZ.pdf 0.42MB
Studium Wykonalności ZONE - załącznik nr 2 - formularz oferty
SW​_ZONE​_Załącznik​_nr​_2​_-​_formularz​_oferty.docx 0.03MB
Studium Wykonalności ZONE - załącznik nr 3 - projekt umowy
SW​_ZONE​_Załącznik​_nr​_3​_-​_projekt​_umowy.pdf 0.49MB
Studium Wykonalności ZONE - załącznik nr 4 - wykaz usług
SW​_ZONE​_Załącznik​_nr​_4​_-​_wykaz​_wykonanych​_usług.docx 0.02MB
Studium Wykonalności ZONE - załącznik nr 5 - wykaz osób
SW​_ZONE​_Załącznik​_nr​_5​_-​_wykaz​_osob.doc 0.09MB
Studium Wykonalności ZONE - załącznik nr 6 - oświadczenie
SW​_ZONE​_Załącznik​_nr​_6​_-​_oswiadczenie​_brak​_powiazan​_kapitalowych.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.06.2019 12:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Drelich-Sikorska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
[Anulowane] Studium wykonalności dla projektu ZONE 1.1 25.06.2019 15:16 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Studium wykonalności dla projektu ZONE 1.0 17.06.2019 12:46 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP