W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zezwolenia na obrót produktami podwójnego zastosowania

Zezwolenie na obrót produktami podwójnego zastosowania można uzyskać po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050 z późn. zm.).

Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego lub może złożyć oświadczenie o korzystaniu z zezwolenia generalnego.

 

Zezwolenie Indywidualne i Globalne

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia może wystąpić:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.

Wnioskodawcą może być osoba mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Wnioskodawca składa wniosek wraz z następującymi załącznikami:

  • oświadczenie o posiadaniu koncesji (MSWiA) lub innych zezwoleń uprawniających do posiadania towaru o znaczeniu strategicznym lub prowadzenia działalności związanej z wnioskowanym obrotem, jeżeli posiadanie takich koncesji lub zezwoleń jest wymagane na podstawie przepisów innych ustaw, wraz z dokładnymi cechami identyfikacyjnymi tych dokumentów,
  • projekt umowy lub umowę dotyczącą obrotu, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe,
  • certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika w przypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnego,
  • zgodę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 10 ustawy.

Ważna informacja!

Do dokumentu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Wydział Kontroli Eksportu
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Więcej szczegółowych informacji

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania określonych dokumentów związanych z obrotem z zagranicą produktami podwójnego zastosowania dostępne są na następujących stronach internetowych:

Ile będziesz czekać na wydanie zezwolenia?

Zezwolenia są wydawane w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że wniosek jest wypełniony poprawnie, a wszystkie wymagane załączniki zostały przekazane w komplecie.

Opłaty

Brak opłat za wydanie zezwolenia.

Dane kontaktowe:

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego
Wydział Kontroli Eksportu
Pani Krystyna Robaszewska
e-mail: krystyna.robaszewska@mpit.gov.pl

Zezwolenia Generalne

Prowadzenie obrotu na podstawie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz wymaga złożenia oświadczenia o terminie jego rozpoczęcia. Oświadczenie należy złożyć organowi kontroli obrotu najpóźniej miesiąc od daty wywozu towaru.

Materiały

rejestr​_eu001​_01082019r
DOT​_Rejestr​_EU001​_01082019r.pdf 0.17MB
Rejestr przedsiębiorców korzystających z Generalnego Unijnego Zezwolenia na Wywóz Nr EU002
DOT​_Rejestr​_EU002​_06022019r.pdf 0.08MB
rejestr​_eu003​_24042019r
DOT​_Rejestr​_EU003​_24042019r.pdf 0.08MB
rejestr​_eu004​_24042019r
DOT​_Rejestr​_EU004​_24042019r.pdf 0.08MB
Rejestr przedsiębiorców korzystających z Generalnego Unijnego Zezwolenia na Wywóz Nr EU005
DOT​_Rejestr​_EU005​_15122018r.pdf 0.07MB
Rejestr przedsiębiorców korzystających z Generalnego Unijnego Zezwolenia na Wywóz Nr EU006
DOT​_Rejestr​_EU006​_15122018r.pdf 0.08MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.08.2019 16:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Pierwsza publikacja:
01.08.2019 16:00 Monika Waćkowska-Kabaczyńska