W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Premier Jarosław Gowin: KPO będzie służyło modernizacji polskiej gospodarki

07.04.2021

Omówienie założeń Krajowego Planu Odbudowy oraz dyskusja o możliwościach, jakie ten program oferuje polskiej gospodarce to główne tematy dzisiejszego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, w którym uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk i partnerzy społeczni.

Premier Jarosław Gowin podczas konsultacji dotyczących Krajowego Planu Odbudowy.

W moim resorcie odbywały się intensywne i merytoryczne - trwające kilka tygodni - konsultacje poświęcone poszczególnym komponentom Krajowego Planu Odbudowy. Kluczowe kwestie, które zostały podczas nich poruszone, dotyczyły: reformy w zakresie cyfrowej oraz zielonej gospodarki, instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne, a także zmian na rynku pracy. Ale na tym nie poprzestajemy. W najbliższych tygodniach planuję dalsze rozmowy z partnerami społecznymi nt. KPO. KPO to nie jedyne, ale z pewnością istotne narzędzie, które będzie służyło modernizacji polskiej gospodarki w nadchodzących miesiącach i latach – powiedział wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin podczas dzisiejszego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.

Omawiając i dopasowując założenia Krajowego Planu Odbudowy do potrzeb i oczekiwań naszego rynku, najwięcej uwagi poświęcamy działaniom, służącym zwiększaniu produktywności polskiej gospodarki, wsparciu działalności innowacyjnej i zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw przy równoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego – podkreślił premier Jarosław Gowin.

Powstanie KPO jest warunkiem wykorzystania przez nasz kraj środków z europejskiego Funduszu Odbudowy, którego budżet wynosi 750 mld euro, a Polska będzie jednym z jego największych beneficjentów.

Reformy i inwestycje przewidziane w KPO będą także prowadzić do zapewnienia odpowiednich kadr dla nowoczesnej gospodarki, m.in. poprzez wzrost kompetencji czy też poprawę funkcjonowania instytucji rynku pracy – dodała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) ma odbudować kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa i zapewnić jej większą odporność na przyszłe nieprzewidziane okoliczności. Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków i konkurencyjność naszej gospodarki.

KPO należy postrzegać jako jedno z wielu dostępnych narzędzi w procesie modernizacji gospodarki. W sposób naturalny wielkoskalowe inwestycje przełożą się bowiem na wykorzystanie potencjału lokalnych przedsiębiorców, poddostawców, etc.
Reformy i programy inwestycyjne KPO mają przede wszystkim długofalowo realizować zieloną i cyfrową transformację.

Konsultacje KPO - od 1 marca do 2 kwietnia

Omówieniu projektu KPO poświęcone zostało posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020, z udziałem resortów, partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Poniżej przedstawiamy tematy dodatkowych spotkań w ramach konsultacji społecznych KPO przeprowadzonych przez kierownictwo i przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:

  • reforma planowania przestrzennego,
  • wsparcie społeczności energetycznych OZE oraz sektorów najbardziej poszkodowanych w czasie pandemii,
  • wzrostu bezpieczeństwa lekowego – z Izbą Farmacji Polskiej, Polfarmedem, Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Infarmą, Polskim Związkiem Producentów Leków Bez Recepty,
  • instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – z udziałem Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE) i z KlastER (w ramach programu Gospostrateg),
  • turystyki – posiedzenie Rady Ekspertów ds. Turystyki,
  • reformy rynku pracy – posiedzenie konwentu Urzędów Pracy z udziałem powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, Rady Rynku Pracy, ze środowiskami biznesowymi i NGO, KRWiST,
  • doposażenia pracy zdalnej – z udziałem z udziałem resortów, partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz PARP.

Co to jest Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W jej skład wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz rządu. Członków Rady powołuje Prezydent RP.

Geneza i cele RDS  

Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.  Zadaniem Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki.    

Rada ma także, w praktyczny sposób, realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Rada wspiera również określanie i wdrażanie polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Jej rolą jest także budowanie wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej. 

Materiały

Konsultacje KPO w kontekście reformy rynku pracy – były jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Rynku Pracy
Zmiany na rynku pracy – konsultacje KPO z udziałem wiceminister Iwony Michałek w Toruniu
Rozwój i odbudowa turystyki – konsultacje KPO z udziałem wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego
Poprawa jakości przestrzeni i komfortu życia Polaków – reforma planowania przestrzennego w projekcie KPO
Konsultacje KPO - upowszechnienie pracy zdalnej w sektorze MŚP
Minister Tomanek: rewitalizacja obszaru Huty im. Sendzimira może być sfinansowana z KPO