W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs – wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych - krajowa preselekcja

29.01.2021

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłasza krajową preselekcję, której celem jest wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych.

zdjęcie oka

Gospodarka europejska (w tym również gospodarka polska) znajduje się pod rosnącą presją ze strony pozostałych światowych graczy. Jednym z rozwiązań mogących poprawić jej międzynarodową konkurencyjność jest zwiększenie poziomu produktywności poprzez powszechne wykorzystanie technologii cyfrowych do procesów biznesowych, wytwarzania produktów i świadczenia usług.

Cel Programu

Celem ustanowionego przez Unię Europejską na lata 2021-2027 programu Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme) jest rozbudowa cyfrowej infrastruktury technicznej, jak również zwiększenie w Państwach Członkowskich poziomu wykorzystania cyfrowych technologii przez administrację publiczną oraz sektor prywatny, a w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).

Zadania sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych

Służyć temu ma utworzenie sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs - EDIHs), których zadaniem będzie wspieranie cyfrowej transformacji zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów administracji publicznej. Szczególnie w sektorze MŚP istnieje znaczne zapotrzebowanie na zwiększenie poziomu adopcji najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej. Interwencja w tej dziedzinie oddali ryzyko spadku konkurencyjności europejskich i polskich MŚP, oraz zapobiegnie utracie ich pozycji rynkowej.

Jak będzie przebiegał wybór?

Proces wyboru Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych jest trójstopniowy:

 1. Krajowa preselekcja – wybór kandydatów na EDIH-y.
 2. Konkurs przeprowadzany przez Komisję Europejską – wybór EDIH-ów + grant z Programu Cyfrowa Europa.
 3. Konkurs krajowy – wybór EDIH-ów + grant ze środków wyasygnowanych przez Państwo Członkowskie.
   

Nabór do programu Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych ma charakter trójstopniowy.

 1. W pierwszym państwa członkowskie wyłonią kandydatów na EDIH-y, aby następnie nominować ich do udziału w zamkniętym konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską.
 2. W drugim etapie Komisja dokona wyboru Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w oparciu o kryteria adekwatności, jakości i oddziaływania.
  Szczegółowy opis kryteriów wyboru przyjętych przez Komisję Europejską znajduje się w dokumencie roboczym z dnia 25 stycznia 2021 r. pt. „European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme. Draft working document”.
  Komisja dla 8-16 wyłonionych z Polski EDIH-ów przewiduje na lata 2021-2027 dofinansowanie w wysokości 50% wskazanych kosztów kwalifikowalnych (łącznie ok. 55 mln euro). Komisja podpisze z wyłonionymi EDIH-ami umowy o dofinansowanie w trzecim kwartale 2021 roku.
 3. Wyłonione przez Komisję EDIH-y, w trzecim etapie przystąpią do konkursu krajowego, w ramach którego możliwe będzie otrzymanie grantu pokrywającego pozostałe 50% kosztów kwalifikowalnych.

Program Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych składa się z dwóch faz.

Faza pierwsza trwa w latach 2021-2023, natomiast druga w latach 2024-2027. Budżet programu przewidziany na pierwszą fazę wynosi łącznie 47,2 mln euro (składający się w częściach równych ze środków Komisji i wkładu krajowego). Wyłonione EDIH-y będą wstępnie finansowane do końca 2023 r. Przedłużenie finansowania do 2027 r. będzie możliwe jedynie w przypadku dokonania przez Komisję pozytywnej weryfikacji prowadzonych działań.

Z racji na brak uchwalenia Rozporządzenia Unii Europejskiej ustanawiającego program Cyfrowa Europa na dzień opublikowania niniejszego dokumentu preselekcja przeprowadzana jest warunkowo, na podstawie przywołanego powyżej projektu Dokumentu Roboczego Komisji Europejskiej. Warunki preselekcji, oraz kryteria wyboru zawarte są w dołączonym do niniejszego ogłoszenia Regulaminie. Treść Regulaminu może ulec zmianie po ogłoszeniu finalnej wersji Dokumentu Roboczego.

Harmonogram

 • 1.03.2021 – termin składania aplikacji w ramach krajowej preselekcji,
 • do 31.03.2021 – ogłoszenie wyłonionych kandydatów,
 • 27.04.2021 – termin składania aplikacji do Komisji Europejskiej przez wyłonionych kandydatów.

Z pytaniami dotyczącymi programu Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych i procesu krajowej preselekcji można zwracać się pod adres: konkursDIH@mrpit.gov.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu na polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych

W związku z ogłoszonym Konkursem mającym na celu wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych,  do MRPiT wpłynęło 40 aplikacji. Zgodnie z zapisami Regulaminu i wynikającymi z niego kryteriami wyboru Komisja Oceniająca dokonała oceny złożonych wniosków i zarekomendowała 25 aplikacji kandydatów na regionalne i specjalistyczne eDIH, koordynowanych przez następujące podmioty:


1. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
3. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
4. Fundacja Digital Knowledge Observatory
5. Wrocławski Park Technologiczny
6. Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny
7. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
8. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
9. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (EDIH specjalizacyjny)
10. Smart Secure Networks Sp z o.o.
11. Centrum Projektów Polska Cyfrowa
12. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (EDIH regionalny)
13. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
14. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
15. Fundacja Progress and Business
16. Fundacja Klaster LifeScience Kraków
17. Stowarzyszenie Instytut Kościuszki
18. Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
19. ALNEA Sp. z o.o.
20. Polska Platforma Technologiczna Fotoniki
21. Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
22. Fundacja na rzecz wspierania rozwoju technologii Human Cloud
23. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG - PIB)
24. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
25. Lucet Capital Sp. z o.o.

MRPIT zarekomendowało wszystkie aplikacje, które w wysokim stopniu spełniały wymagania konkursowe.
Wymienione ośrodki będą mogły wziąć udział w naborze do sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych realizowanym przez Komisję Europejską w ramach Programu Cyfrowa Europa.

 

Materiały

Regulamin​_Konkursu​_eDIH​_final
Regulamin​_Konkursu​_eDIH​_final.docx 0.03MB
Aplikacja​_EDIH​_final
Aplikacja​_EDIH​_final.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.01.2021 13:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Patrycja Wzorek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs – wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych - krajowa preselekcja 7.0 31.03.2021 19:18 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konkurs – wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych - krajowa preselekcja 6.0 01.03.2021 16:54 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konkurs – wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych - krajowa preselekcja 5.0 26.02.2021 16:52 Agata Kubel-Grabau
Konkurs – wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych - krajowa preselekcja 4.0 22.02.2021 09:05 Agata Kubel-Grabau
Konkurs – wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych - krajowa preselekcja 3.0 19.02.2021 10:54 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konkurs – wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych - krajowa preselekcja 2.0 29.01.2021 13:58 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Konkurs – wyłonienie polskich kandydatów na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych - krajowa preselekcja 1.0 29.01.2021 13:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}