W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dobry rok dla przedsiębiorców

31.12.2019

Mniej zamykanych przedsiębiorstw; ułatwienia w sukcesji; rekordowa liczba firm założonych online; popularność ulgi na start; więcej inwestycji, w tym w OZE – to tylko niektóre efekty naszych działań w mijającym roku. Rosną też zyski rodzimych przedsiębiorstw, na co ma też wpływ dobra kondycja naszej gospodarki, która jest jedną z najszybciej rozwijających się w UE. Po 4,9-proc. wzroście PKB w 2017 r. oraz 5,1-proc. wzroście w 2018 r., polska gospodarka w dalszym ciągu utrzymuje się na ścieżce stabilnego rozwoju gospodarczego.

biały napis #2019naPlus na granatowym tle

Według danych Eurostat w III kw. 2019 r. Polska ze wzrostem 4,1% rok do roku, znalazła w unijnej czołówce. Te i inne dane stawiają naszą gospodarkę w gronie liderów wzrostu w całej Unii Europejskiej.  Solidne fundamenty polskiej gospodarki pozwalają stawić czoła pogarszającej się sytuacji w najbliższym otoczeniu – zaznacza szefowa MR Jadwiga Emilewicz.

Podkreśla, że w 2019 r. obserwowaliśmy efekty wcześniej wprowadzonych rozwiązań, jak Konstytucja Biznesu i jej ulga na start, Polska Strefa Inwestycji, Sukcesja Firm, Mały ZUS, ale też przygotowaliśmy kolejne ułatwienia dla polskich przedsiębiorców.  

Mały ZUS plus, kolejne pakiety zmian dla MŚP, nowe Prawo zamówień publicznych, ograniczenie zatorów płatniczych – to tylko niektóre z nich. Jedne już działają, inne wejdą w życie na początku 2020 r., a kolejne – jak PZP – w 2021 r. – wskazuje minister Jadwiga Emilewicz.

Przypomina o uruchomieniu Platformy Przemysłu Przyszłości, elektronizacji usług i upowszechnianiu  obrotu bezgotówkowego.

Podjęliśmy szereg działań na rzecz czystego powietrza, w tym upowszechniających OZE. Przed nami następne plany i wyzwania. Liczę, że kolejny rok będzie równie udany i pracowity – mówi Emilewicz.

Widoczne efekty Konstytucji Biznesu

Bardzo dużą popularnością cieszy się – wprowadzona przez Konstytucję Biznesu – ulga na start. Od 30 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. chęć skorzystania z niej zgłosiło ok. 335 tys. przedsiębiorców, czyli ok. 77 proc. uprawnionych.

Do CEIDG wpisanych jest już 670 prokurentów (możliwość ustanawiania prokury przez osobę fizyczną wprowadziła właśnie Konstytucja Biznesu)

Poza tym orzecznictwo sądowe coraz chętniej korzysta z odwoływania się do zasad ogólnych Konstytucji Biznesu (postanowienie NSA z 5 grudnia 2018 r., sygn. akt II OSK 3297/18; orzeczenia: WSA w Rzeszowie z dnia 24 października 2019 r. (II SA/Rz 911/19); WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2019 r. (I SA/Po 350/19); WSA w Bydgoszczy z dnia 30 września 2019 r. (II SA/Bd 425/19); WSA w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. (VI SA/Wa 904/19).

Polska przyciąga inwestycje

Od początku 2016 r. przyciągnęliśmy 1248 inwestycji. Ich deklarowana wartość to 56,7 mld zł, a liczba miejsc pracy – 36,9 tys. Z Polską wiążą się globalne firmy, m.in. Umicore, Toyota, Daimler, LG Chem, czy Lufthansa. 

Teraz „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” ma większy budżet (prawie 2,6 mld zł); dłuższy okres obowiązywania (do 2030 roku); nowe kryteria oceny i tzw. warunków wstępnych dla inwestycji, by zwiększyć udział w programie rodzimego biznesu.

Zreformowaliśmy też specjalne strefy ekonomiczne, wprowadzając Polską Strefę Inwestycji (PSI). Od września 2018 roku PSI przyciągnęła 383 projektów (zgłoszonych przez 367 firm). 276 (72%) z nich to firmy z polskim kapitałem. Deklarowana wartość przedsięwzięć to ok. 18,3 mld zł. Z tego 8,3 mld zł (45%) ze strony firm z polskim kapitałem.

Ułatwienia w sukcesji firm

W ciągu roku od wejścia w życie naszej ustawy już 13,5 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Oznacza to, że właściciele dali swoim firmom szansę na przetrwanie i dalszy rozwój po ich śmierci. Z tej liczby 915 osób aktywnie sprawuje zarząd sukcesyjny – tyle firm dzięki nowym przepisom, udało się już uratować przed likwidacją w wyniku śmierci właściciela.

Rekordowa liczba firm założonych online

W 2019 r. aż co piątą działalność gospodarczą (20,6%) założono on-line, bez konieczności wizyty w urzędzie. Przy czym w listopadzie i grudniu 2019 r. w ten sposób założono już co czwartą firmę (25,2% miesięcznie). Pod tym względem obserwujemy systematyczny trend wzrostowy od ponad 6 lat. Przy czym jego dynamika znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat – jest to zmiana o ponad 18 punktów procentowych od stycznia 2017 r.

Mniej zamykanych przedsiębiorstw

2019 rok to mniejsza o blisko 10% liczba zamykanych działalności gospodarczych. Widzimy w tej kwestii pozytywny trend (2017 – 183,7 tys. zamkniętych działalności; 2018 – 177 tys.; 2019 – ok. 160 tys.). Dane te świadczą o zwiększeniu przeżywalności polskich firm, co jest jednym z celów Konstytucji Biznesu.

Rosną zyski biznesu

Przedsiębiorstwa w naszym kraju zarabiają coraz więcej. Po trzech pierwszych kwartałach tego roku ich zysk netto wzrósł o 2,9% w ujęciu rocznym. W przychodach firm zwiększa się udział eksportu. Rośnie również poziom inwestycji przedsiębiorstw. Od stycznia do września zwiększyły się one o 16 proc. rok do roku i osiągnęły poziom 104,5 mld zł – wynika z danych GUS dot. przedsiębiorstw niefinansowych, które zatrudniają minimum 50 osób.

W sumie – w pierwszych trzech kwartałach tego roku – przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw wyniosły 2,38 bln zł. Oznacza to wzrost o 6,7% rok do roku. Zysk netto, w sumie o 2,9%, wykazało 77,7% podmiotów.

Rozwój rozproszonej energetyki z OZE

Upowszechniamy OZE i model prosumencki, czyli taki, w którym każdy może produkować energię na własne potrzeby, magazynując jej nadwyżki w sieci po to, by później je wykorzystać. M.in. dzięki naszym działaniom obserwujemy w Polsce boom na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ich liczba zwiększyła się z ok. 16 tys. w 2016 do ok. 85,6 tys. w I kwartale 2019 r.

Wprowadziliśmy pakiet prosumencki w nowelizacji ustawy OZE, który umożliwił przedsiębiorcom uzyskanie statusu prosumentów.

A dodatkowo:

  • Ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia odliczenia inwestycji np. w instalację paneli fotowoltaicznych, do 53 000 zł, od podstawy opodatkowania PIT.
  • Nowelizacja ustaw Prawo energetyczne i ustawie Prawo budowlane wprowadza zmianę obecnych przepisów, która zapewni instalowanie w nowych budynkach wyłącznie takich źródeł ogrzewania, których używanie nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń powietrza. Takimi niskoemisyjnymi źródłami ogrzewania są m.in. ciepło systemowe, które w wielu krajach Europy jest podstawowym źródłem ogrzewania budynków.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza objęcie jednolitą, obniżoną stawką podatku VAT (8% wobec dotychczasowych 23%) dostawę i budowę mikroinstalacji OZE, która ma zapewnić energię dla tego budynku lub jego częśc