W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Dyrektywa maszynowa

Informacje o dyrektywie

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (dalej: Dyrektywa) została zmieniona Rozporządzeniem 596/2009/WE i Dyrektywą 2009/127/WE zawierającą dodatkowe wymagania dla maszyn do stosowania pestycydów.

Dyrektywa 2009/127/WE, dostępna jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex:

Rozporządzenie krajowe wdrażające Dyrektywę maszynową 2006/42/WE oraz jego zmianę można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu:

Rozporządzenie krajowe wdrażające Dyrektywę maszynową 2006/42/WE należy czytać łącznie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z Dyrektywy maszynowej określają tzw. wymagania zasadnicze dla maszyn. Niemniej konkretny produkt może podlegać przepisom nawet kilku aktów prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów.

W dniu 26 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie 2019/1243, którego przepisy umożliwiają KE w ramach tzw.  procedury regulacyjnej z zastrzeżeniem, wydawanie w zakresie dyrektywy maszynowej aktów delegowanych. 

Ww. przepisy opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE (nr OJ L 198, 25.7.2019, str. 241: zob. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1243/oj).

Konsultacje publiczne ws. rewizji Dyrektywy maszynowej

Komisja Europejska zakończyła etap zgłaszania uwag ws. rewizji Dyrektywy Maszynowej.

Informacje na ten temat dostępne są na stronie:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989_en#plan-2018-2979

Wstępna ocena skutków miała na celu poinformowanie o planach KE dot. rewizji Dyrektywy, tak aby zainteresowani mogli w przyszłości skutecznie uczestniczyć w konsultacjach. KE zachęcała do przesyłania opinii na temat problematycznych zagadnień i ich możliwych z uwzględnieniem zastosowania różnych wariantów zmian Dyrektywy. 

Zmiana Dyrektywy niezależnie od wariantu, powinna dążyć do przejrzystości prawa, uproszczenia  i dostosowania do postępu przepisów do postępu technicznego.

Celem rewizji jest rozwiązanie następujących problemów:

 • brak spójności z szerszymi ramami UE i trudności w egzekwowaniu przepisów dot. nadzoru –  Dyrektywa nie jest zgodna z "nowymi ramami prawnymi" (zob. Decyzja nr 768/2008/WE), co generuje obciążenia administracyjne i dodatkowe koszty dla podmiotów gospodarczych, organów nadzoru rynku i instytucji UE (np. procedura postępowania z klauzulami ochronnymi, forma i treść dokumentacji itp.);

 • brak przejrzystości prawnej co do zakresu i definicji - W szczególności definicja "maszyny nieukończonej" powoduje niepewność prawną i dodatkowe koszty dla podmiotów gospodarczych i organów krajowych. Ponadto niektóre kategorie produktów, które są wyraźnie wyłączone z zakresu, nie są zdefiniowane w taki sposób, aby zapewnić wyraźne rozgraniczenie od innych mających zastosowanie przepisów, np. Dyrektywy niskonapięciowej;

 • obciążenia administracyjne i dodatkowe koszty dla podmiotów spowodowane wymogami dotyczącymi posiadania dokumentacji papierowej - w Dyrektywie nie jest jasne, czy dokumentacja towarzysząca produktom może mieć format cyfrowy;

 • wyzwania związane z postępem technicznym w cyfryzacji, np. Sztuczna Inteligencja i Internet Rzeczy.

Zgodnie z powyższymi celami i w oparciu o wnioski z przeprowadzonej oceny, KE rozważa następujące opcje rozwiązań:

 • opcja 0 - scenariusz podstawowy (bez zmian);

 • opcja 1 - dostosowanie Dyrektywy do "nowych ram prawnych", bez zmiany istoty aktu prawnego (zakres, definicje, zasadnicze wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa);

 • opcja 2 - dostosowanie Dyrektywy do "nowych ram prawnych" ze zmianami w:

  • jej zakresie i definicjach, np. dostosowanie wykazu wyłączonych produktów niskonapięciowych i udoskonalenie definicji „maszyny nieukończonej”; i / lub

  • wymaganiach BHP, tak aby:

   • umożliwić stosowanie cyfrowej dokumentacji; i / lub

   • wyraźnie odnieść się do aspektów związanych z powstającymi technologiami cyfrowymi, np. Sztuczna Inteligencja, Cyberbezpieczeństwo, Internet Rzeczy.

 • opcja 3 - dostosowanie zakresu i definicji Dyrektywy i / lub zasadniczych wymagań BHP (jak w przypadku wariantu 2) bez dostosowania jej do "nowych ram prawnych";

 • opcja 4 (wraz z opcją 1, 2 lub 3) - przekształcenie Dyrektywy w rozporządzenie.

KE otrzymała 115 uwag – głównie od różnych organizacji reprezentujących przemysł, organów nadzoru rynku, osób prywatnych i in. Publiczna dyskusja nad nimi odbędzie się w drugim kwartale 2019 r.

W styczniu 2019 r. KE zleciła prace mające na celu ocenę skutków stosowania Dyrektywy maszynowej. Wykonawcy firma VVA (Valdani Vicari & Associati) oraz ECORYS mają na to 13 miesięcy.  Badania będą polegały m.in. na przeprowadzeniu otwartych konsultacji publicznych, wywiadów, ankiet on-line skierowanych do różnych kategorii interesariuszy jak: instytucje UE, władze krajowe, przedstawiciele CEN/CENELEC, jednostki notyfikowane, organizacje reprezentujące przemysł, pracowników, pracodawców, konsumentów, jednostki nadzoru rynku, grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. Sztucznej inteligencji oraz przedsiębiorcy. Termin raportu zaplanowano na luty 2020 r.

Otwarte konsultacje publiczne dotyczące przeglądu dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn
(po otworzeniu strony proszę wybrać PL - język polski). Konsultacje trwały do dnia 30 sierpnia 2019 r.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RevisionMachineryDirective2019

Odnośniki:

Strona Komisji Europejskiej (KE) poświęcona dyrektywie maszynowej, z której można pobrać m.in. wytyczne. Wytyczne nie są prawnie wiążące.

Strona Komisji Europejskiej (KE) - baza nando zawierająca informacje o jednostkach notyfikowanych do aktów unijnych.

Materiały

Wykaz norm zharmonizowanych opublikowany w marcu 2019
Wykaz norm zharmonizowanych opublikowanych w marcu 2019 .pdf 0.41MB
Informacja o grupie roboczej ds.dyrektywy maszynowej z dnia 25.02.2019 n z dnia
skrot​_MD-20190225.pdf 0.13MB
Unijny Przewodnik dot. systemu oceny zgodności Blue Guide
DOT​_BLUE​_GUIDE​_unijny​_​_przewodnik​_​_dot​_systemu​_oceny​_zgodności.pdf 2.36MB

Zobacz inne ciekawe strony:

Kontakt

W sprawach Dyrektywy i aktów wdrazajacych  (w tym kwestie omawiane na posiedzeniach Grup Roboczych w Brukseli) - Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego (DOT) - email: sekretariatDOT@mr.gov.pl

W sprawach norm zharmonizowanych prosimy o kontakt z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (www.pkn.pl)

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.06.2020 15:55 Agata Kubel-Grabau
Pierwsza publikacja:
07.06.2019 14:51 Monika Waćkowska-Kabaczyńska