W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Rozwoju, UE-EFS

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest stworzenie narzędzi mających wpływ na zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. Cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie programu szkolenia ukierunkowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie planowania przestrzennego oraz opracowanie i wydanie jedenastu publikacji skierowanych do osób zaangażowanych w kształtowanie polskiej przestrzeni. Wydane publikacje będą rozdystrybuowane do jednostek samorządu terytorialnego, a ich elektroniczne wersje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Beneficjent: Departament Planowania Przestrzenneego w Ministerstwie Rozwoju

Okres realizacji projektu: od 17 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 2 345 234,10 zł  

Dofinansowanie z UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 976 563,30 zł

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami zarówno pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i wszystkie osoby zaangażowane w kształtowanie polskiej przestrzeni.

Materiały

Program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
Publikacja „Delimitacja krok po kroku”
Publikacja „Teledetekcja w planowaniu przestrzennym”
Publikacja „Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”
Publikacja "Niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym"
Publikacja „Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych”