Dwa spotkania ministerialne w Tallinnie - dwie deklaracje cyfrowe

MKS w Tallinie

5-6 października w Tallinnie, w ramach prezydencji estońskiej w Radzie Unii Europejskiej odbyły się dwa spotkania ministerialne istotne z punktu widzenia gospodarki cyfrowej.

5 października odbyło się 2. spotkanie ministrów UE i Partnerstwa Wschodniego (PW) nt. gospodarki cyfrowej. Z ramienia Polski udział w spotkaniu wziął Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Podczas spotkania ministrowie podsumowali postęp prac po przyjęciu w czerwcu 2015 r. deklaracji na 1. spotkaniu PW oraz określili działania do zrealizowania do 2020 r. Są to m.in. wyzwania oraz możliwości związane z rozszerzeniem Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego na państwa Partnerstwa Wschodniego. Państwa przyjęły przez aklamację deklaracje ministerialną, w której zaproponowano rozwiązania służące poprawie jakości życia obywateli oraz wzmacniające konkurencyjność przedsiębiorców w zakresie komunikacji elektronicznej, infrastruktury, zaufania i bezpieczeństwa, e-handlu, umiejętności cyfrowych, innowacji ICT oraz e-zdrowia. Przyjęta deklaracja będzie stanowić wkład do dyskusji na listopadowy szczyt PW.

Z kolei 6 października, podczas spotkania ministerialnego państw członkowskich UE i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu, została podpisana deklaracja w sprawie administracji elektronicznej – „Tallin Declaration on eGovernment”. 

Ze strony polskiej dokument podpisał również Minister Krzysztof Szubert.

Dokument potwierdza zaangażowanie państw UE w realizację wizji przedstawionej w unijnym planie na rzecz e-administracji na lata 2016-2020 oraz w Europejskich Ramach Interoperacyjności, według których administracje publiczne państw powinny być otwarte, efektywne, powszechne i świadczyć transgraniczne, interoperacyjne, spersonalizowane, przyjazne użytkownikom, kompleksowe, cyfrowe usługi publiczne wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom.

Aby wprowadzić w życie zasady planu działania UE na rzecz e-administracji w ciągu najbliższych pięciu lat (2018-2022) państwa zamierzają zrealizować wspólna wizję poprzez urzeczywistnienie następujących zasad:

  • domyślności, integracji i dostępności
  • jednorazowości (once only principle)
  • wiarygodności i bezpieczeństwa
  • otwartości i transparentności
  • interoperacyjności

 

Rozwój e-administracji jest jednym z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji. Polska administracja oferuje dziś obywatelom możliwość korzystania drogą elektroniczną w sumie z 542 usług. W ciągu ostatnich 18 miesięcy powstało lub zostało poprawionych ponad 90 proc. z nich.

06.10.2017 Tallinn eGov Declaration.pdf Pobierz plik: pdf 06.10.2017 Tallinn eGov Declaration.pdf

Rozmiar : 0.61MB

05.10.2017 PW Digital Ministerial Declaration (2).pdf Pobierz plik: pdf 05.10.2017 PW Digital Ministerial Declaration (2).pdf

Rozmiar : 0.38MB

Tallinn Declaration on eGovernment v PL (1).pdf Pobierz plik: pdf Tallinn Declaration on eGovernment v PL (1).pdf

Rozmiar : 0.66MB

MKS w Tallinie
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 20.07.2018 13:10
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 20.07.2018 13:10
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl