Rusza centrum kompetencyjne POPC Wsparcie

Instytucje publiczne, które realizują projekty informatyczne finansowane z II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) dostaną wsparcie. W Ministerstwie Cyfryzacji powstało centrum kompetencyjne POPC Wsparcie

Dzięki uruchomieniu centrum POPC Wsparcie instytucje publiczne otrzymają pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych, realizacji, rozliczaniu projektów informatycznych, projektów digitalizacji zasobów nauki i kultury w ramach środków 2. osi priorytetowej POPC.

Utworzone centrum kompetencyjne „POPC Wsparcie” zapewni pomoc na każdy etapie projektu: począwszy od pomysłu, poprzez jego realizację, aż po zamknięcie i rozliczenie.  

Z usług centrum kompetencyjnego POPC Wsparcie będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani:

  • wnioskodawcy – instytucje zainteresowane pozyskaniem środków unijnych na projekty informatyczne,
  • beneficjenci – instytucje publiczne korzystające z pozyskanych środków na projekty informatyczne.

Do dyspozycji podmiotów korzystających ze wsparcia będą: strona internetowa z bazą wiedzy, kadra ekspertów, pakiet specjalistycznych usług związanych z realizacją projektów IT oraz pakiet szkoleń i warsztatów.

Ponieważ przed nami kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów informatycznych,  ramach II osi priorytetowej POPC E-administracja i otwarty rząd 2014-2020 do dyspozycji wszystkich zainteresowanych jest jeszcze 2 mld 896 mln zł. Dzięki projektowi instytucje korzystające ze wsparcia:

  • zwiększą efektywność pozyskiwania środków finansowych w ramach II osi POPC,
  • skrócą proces przygotowania dokumentów o dofinasowanie,
  • zoptymalizują zakres i koszt projektów informatycznych,
  • zwiększą efektywność rozliczania,
  • podniosą dojrzałość projektową zespołów realizujących projekty.

 

Projekt realizuje Centralny Ośrodek Informatyki (COI).

Z usług wsparcia oferowanego przez centrum kompetencyjne można korzystać od 10 października 2017:

tel.: +48 22 250 28 83 lub +48 22 250 28 85

e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

POPC WSPARCIE prezentacja.pdf Pobierz plik: pdf POPC WSPARCIE prezentacja.pdf

Rozmiar : 2.14MB

Uruchomienie PO PC Wsparcie
Uruchomienie PO PC Wsparcie
Uruchomienie PO PC Wsparcie
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:10
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska