Stabilizacja CEPiK 2.0 - Raport za dzień #01 (2017-11-13)

Podsumowanie

Wykonawca systemu lokalnego nazywany będzie w Raporcie Wykonawcą poza Nadzorem MC/COI.

Podczas pierwszego dnia stabilizacji powdrożeniowej CEPiK 2.0 wystąpiła 1 awaria usunięta w ciągu jednej godziny (identyfikacja o godzinie 8:00, rozwiązanie 9:03), czyli w większości starostw nieodczuwalna ponieważ duże starostwa w większości rozpoczynają działanie w poniedziałki o godzinie 9:00.

Nie wystąpiły błędy krytyczne.

W pojedynczych miastach występowały problemy związane z połączeniem aplikacji klienckich SI Pojazd z bazą centralną. Po interwencjach u Wykonawcy poza Nadzorem MC/COI związanych z literalnym wskazaniem niedziałającej lokalizacji, lokalizacje były sukcesywnie przywracane „do życia”.

Wykonano 39 tys. operacji na dokumentach w bazie CEPiK 2.0 w tym 15,5 tys. wydań DR i PC – dla porównania 6/11 (również poniedziałek) wydano 21,5 tys. czyli porównywalną liczbę dokumentów.

Pierwsze historyczne negatywne badanie techniczne zarejestrowano o 7:49 w Jastrzębie Zdrój.

Maksymalne obciążenie systemu w GNR wyniosło 21 zapytań/sek przy wydajności systemu centralnego CEPiK 2.0 wynoszącej 1000 zapytań/sek.

W porozumieniu z MC MSWIA na bieżąco analizowało problemy z połączeniami, wynikające z telekomunikacyjnej warstwy sieciowej.

Raport szczegółowy

Kontekst

Grupa MC realizuje stabilizację powdrożeniową bazy centralnej CEPiK 2.0.

Zasady kontraktowe Programu CEPIK 2.0 powodują, że Grupa MC nie posiada kontroli nad procesem E2E.

Poza kontrolą MC pozostają w związku z tym aplikacje klienckie (SI Pojazd – Wykonawca poza Nadzorem MC/COI) oraz warstwa sieciowa (Operatorzy Telekomunikacyjni poza Nadzorem MC/COI).

MC w szczególności nie posiada informacji o terminie wgrywania ani zakresie zmian nowych wersji aplikacji klienckiej.

Utrudnia to istotnie diagnozę występujących incydentów, identyfikację przyczyn i wypracowywanie rozwiązań po stronie Grupy MC.

Problemy

Klasyfikacja

Kategoria

Zgłoszono

Komentarz

Awarie

1

Zgłoszenie o godzinie 8:00; Rozwiązanie o godzinie 9.00; Czas rozwiązania -11min od zdiagnozowania przyczyny;

Błędy krytyczne

Brak

 

Pozostałe błędy

86

Tylko 5 zgłoszeń dotyczących jakości danych po migracji.

 

Lokalizacje z długotrwałą niedostępnością (przywracane „do życia” przez Wykonawcę poza Nadzorem MC/COI w trakcie dnia roboczego):

Kraków x 2, Łódź, Grodzisk Mazowiecki, Bielsko Biała, Leszno, Szczecin, Koszalin i Racibórz, Katowice.

Koszalin - pomimo obowiązku działania w trybie awaryjnym Referat zaniechał prowadzenia działalności.

Racibórz – Referat nie przyjmował klientów.

Na wtorek rano 100% starostw było gotowych do obsługi klientów, ale z nowymi problemami wynikającymi z kolejnej wersji oprogramowania SI Pojazd (Wykonawca poza Nadzorem MC/COI). Szczegóły zostaną podane w raporcie podsumowującym dzień dzisiejszy.

Wsparcie

Service Desk MC (COI)

  • Obsada Service Desk – 32 osoby
  • Liczba odebranych rozmów – ~1400
    • Liczba przyjętych zgłoszeń o błędach – 160
    • Liczba rozmów dotyczących certyfikatów (SKP) – ~1000

Service Desk Wykonawcy poza Nadzorem MC/COI

Całkowity brak realnego wsparcia Wykonawcy poza Nadzorem MC/COI – liczne eskalacje klientów starostw. Osoby dzwoniły w związku z tym na SD COI oraz sekretariaty MC.

Performance systemu

Starostwa

Pozycja

Liczba

Wykonane operacje na dokumentach sumarycznie

38 954

- Wydanie DR

12 121

- Wydanie PC

3 389

- Zamówienie DR

19 553

- Przerejestrowanie

617

- Rejestracja pojazdu zabytkowego

1

 

Stacje Kontroli Pojazdów

Badania

Pozycja

Liczba

Wykonane badania techniczne

27 721

- Pozytywne

26 905

- Negatywne

616

 

Pozycja

Liczba

Podłączonych platform (producentów)

9/11

Wszystkich SKP

4 700

SKP niepodłączonych

2 100

- w tym SKP pracujących w trybie awaryjnym

1 000

 

Uwaga: Pomimo intensywnej akcji informacyjnej Grupy MC identyfikujemy istotne ryzyko braku podłączenia wszystkich SKP z systemem CEPiK 2.0 w skończonym czasie.

 

http://www.cepik.gov.pl/

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:08
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska