3. konkurs w ramach działania 1.1 PO PC ogłoszony!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” ogłosiło dziś trzeci konkurs na dofinansowanie projektów budowy sieci szerokopasmowych. To kolejne 2 mld zł środków unijnych na wyeliminowanie białych plam dostępu do internetu.

W ramach dotychczasowych konkursów realizowanych jest 136 projektów, wspartych kwotą ponad 2,3 mld zł. Realizowane projekty zapewnią dostęp do nowoczesnych usług dostępu do internetu dla ponad 1,3 mln gospodarstw domowych i 10 tys. placówek oświatowych – co jest wynikiem prawie dwukrotnie przewyższającym cel określony dla I osi priorytetowej PO PC.

Trzeci konkurs kierowany jest do obszarów, na które nie podpisano umów we wcześniejszych naborach. Ostatecznie zostały zatwierdzone 33 obszary konkursowe. Łączna kwota maksymalnego dofinansowania dla wszystkich obszarów wynosi 1 908 808 869 zł. Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem dla wszystkich obszarów łącznie wynosi 460 565, natomiast łączna liczba adresów placówek edukacyjnych, które mają zostać podłączone to 2 579.

Warunki trzeciego konkursu są co do zasady tożsame z warunkami drugiego konkursu. Nowością jest możliwość przeprowadzenia kolejnych rund naborów – dzięki czemu możliwe będzie sprawne rozdysponowanie alokacji na wszystkie obszary konkursowe w przypadku, gdyby po pierwotnym naborze wciąż pozostały obszary, na których nie będzie projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową dostępne jest na stronie CPPC.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 20.11.2017 10:08
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska