W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

Projekt Węzła Krajowego pozwoli upowszechnić i ułatwić korzystanie z usług elektronicznych dla Polaków, co - w dużym uproszczeniu - będzie to tożsame z powstaniem jednego uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł.

Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej docelowo będzie dostępny i promowany pod nazwą login.gov.pl. Będzie odpowiednikiem podobnych rozwiązań stosowanych w innych państwach, np. login.gov w Stanach Zjednoczonych. Dostęp do usług przez Węzeł Krajowy pozwoli używać uniwersalnego loginu i bezpiecznego hasła. 
Od 7.10.2017 r. trwa pilotaż rozwiązania ograniczony do wybranych systemów usługowych, m.in. ePUAP, biznes.gov.pl, a w trakcie jest integracja z portalami praca.gov.pl i Emp@tia prowadzonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz portalem CEIDG prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. 
Jednocześnie sprawdzamy integrację węzła z systemami identyfikacji elektronicznej, w tym nie tylko z Profilem Zaufanym, ale też z systemem banku PKO BP oraz z pilotażowym wersją tzw. węzła komercyjnego. Węzeł komercyjny to nic inne go jak system identyfikacji elektronicznej integrujący środki identyfikacji elektronicznej wystawiane przez podmioty komercyjne (np. banki). Pilotaż prowadzony jest dla wybranej grupy testerów, którzy są pracownikami instytucji prowadzących powyższe systemy. Prowadzimy je po to, by zebrać jak najwięcej uwag i opinii dotyczących wydajności, używalności, ergonomii i bezpieczeństwa tego rozwiązania. Uwagi testerów zebrane podczas pilotażu będą miały wpływ na końcowy wygląd aplikacji oraz przebieg procesu uwierzytelnienia (logowania).
Pilotaż Węzła Krajowego będzie prowadzony do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowelizacji ustawy o usługach identyfikacji i zaufania. Teraz projekt tej nowelizacji jest na etapie uzgodnień rządowych.

Status projektu:

•    Realizowany  

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna: 
Ministerstwo Cyfryzacji

Współpracują

 Centralny Ośrodek Informatyki, 

Projekt a dokumenty strategiczne

Projekt realizuje założenia następujących dokumentów o charakterze strategicznym:

Cel projektu

  • Stworzenie warunków i narzędzi do upowszechnienia usług cyfrowych. 
  • Wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste oraz bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne.
  • Krajowy Węzeł będzie pośredniczyć w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej.

Oczekiwane rezultaty

Dla obywateli posiadających dziś Profil Zaufany (eGO) nie będzie to żadna zmiana w sposobie korzystania z e-usług. Uruchomienie Węzła Krajowego poszerzy natomiast spektrum możliwości załatwiania spraw bez wizyty w urzędzie dla tych, którzy nie mają PZ i wolą korzystać  z innych, wygodnych dla siebie środków identyfikacji , np. w banku (przy założeniu, że ten środek będzie dopuszczony do wykorzystania w krajowym schemacie identyfikacji elektronicznej). Usługa publiczna online przyłączona do Węzła Krajowego w prosty sposób „podpowie” co oprócz Profilu Zaufanego (eGO) wystarczy dla jej realizacji. Na przykład użytkownik wybierze posiadany przez siebie sposób uwierzytelnienia (wskazując logo swojego banku), po czym zostanie przekierowany do systemu tego banku po to, by potwierdzić swoją tożsamości i automatycznie „wróci” do usługi publicznej jako osoba uwierzytelniona. Istotne jest to, że Węzeł Krajowy będzie działał w tle usług publicznych, dając ich użytkownikom dodatkowa opcję wyboru sposobu identyfikacji.

Finanse

Źródła finansowania:
•    Budżet państwa

Wartość projektu: 
10 701 441,57 PLN

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Zasady zarządzania projektami w Ministerstwie Cyfryzacji zostały określone w Zarządzeniu Nr 5 Ministra  Cyfryzacji z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie „Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji”.

 


 

Materiały

Opis projektu informatycznego Węzeł Krajowy
opis​_projektu​_informatycznego​_wezel​_krajowy​_wersja​_finalna​_2 (1).odt 0.31MB
20170116 Węzeł Krajowy - prezentacja
20170116​_wezel​_krajowy​_-​_prezentacja (1).pdf 2.97MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.02.2018 15:03 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
01.02.2018 15:03 administrator gov.pl