Czekamy na ankiety – program „Internet dla szkół”

Do piątku, 29 kwietnia czekamy na ankiety od szkół na temat sposobu korzystania z internetu. Wyniki posłużą opracowaniu listy placówek objętych programem „Internet dla szkół”.

Do tej pory, do 26 kwietnia, ankiety wypełniło już ponad 87% wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce. Do tego dnia ankiety wypełniło 26 684 podmiotów. Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka jeszcze na odpowiedzi od 3 927 szkół, które serdecznie zachęcamy do przesyłania ankiet.

Dostęp do szerokopasmowego internetu dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce to główny cel programu ogłoszonego 22 grudnia 2015 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Źródłem finansowania tego programu mają być środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa znajdującego się w dyspozycji Ministra Cyfryzacji.

W ramach przygotowań do realizacji programu, Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowało w marcu br. ankietę. Skierowano ją do 30 611 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Celem ankiety było zebranie informacji bezpośrednio od placówek oświatowych na temat sposobu korzystania przez nie z internetu. Zebrane dane mają pomóc w przygotowaniu listy placówek szkolnych biorących udział w projekcie „Internet dla szkół”.

Do tej pory placówki szkolne nie brały udziału w tak szeroko zakrojonych badaniach ankietowych w kwestii dostępu do internetu. Na uwagę zasługuje fakt, że dla potrzeb komunikacji ze szkołami użyty został system informatyczny, który znacząco przyspieszył proces zbierania danych. Dotyczyło to także analizy zebranych informacji dla potrzeb ustalenia mapy działań planowanych przez Ministra Cyfryzacji we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej.

Po zakończeniu zbierania danych bezpośrednio od placówek szkolnych Minister Cyfryzacji dokona porównania uzyskanych informacji z danymi z Systemu Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej oraz danymi zebranymi w ramach konsultacji od przedsiębiorców telekomunikacyjnych (tzw. cross-check). Tak zebrane i krzyżowo zweryfikowane dane posłużą Ministrowi Cyfryzacji do zbudowania finalnej wersji listy szkół objętych planowanych programem pomocowym.

Ostateczny termin wypełnienia ankiet dotyczących dostępu do internetu przez szkoły mija 29 kwietnia br. Po tym czasie proces zbierania danych od szkół zostanie zakończony.

pdf Treść ankiety, która została udostępniona w Systemie Informacji Oświatowej w strefie dla zalogowanych w dniu 31.03.16 r.

0.06MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka