Dokumenty

Rada do Spraw Cyfryzacji - Dokumenty

Protokół z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 24 czerwca 2014 roku, o godzinie 15:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

I posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf I posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.27MB

Incentivizing Digital Innovation in Europe - The Example of Irish Copyright Reform - Eoin O’Dell, School of Law, TCD - Chair, Copyright Review Committee

Eoin O'Dell_prezentacja Pobierz plik: pdf Eoin O'Dell_prezentacja

Rozmiar : 26.94MB

Protokół z II posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 17 lipca 2014 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

II posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf II posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.23MB

Protokół z III posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 11 września 2014 roku, o godzinie 13:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

III posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf III posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.32MB

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych - Posiedzenie Rady ds. Cyfryzacji - Warszawa, 11 wrzesień 2014 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Pobierz plik: pdf Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

Rozmiar : 0.96MB

Protokół z IV posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 23 września 2014 roku, o godzinie 15:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

IV posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf IV posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.25MB

Protokół z V posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 28 października 2014 roku, w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

V posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf V posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.3MB

Protokół z VI posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 18 listopada 2014 roku, w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

VI posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf VI posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.24MB

Protokół z VII posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 18 grudnia 2014 roku, w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

VII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf VII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.22MB

Protokół z VII posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 12 lutego 2015 roku, w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sali 116 o godzinie 13:00.

VIII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf VIII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.23MB

Protokół z IX posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 12 marca 2015 roku, o godzinie 13:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

IX posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf IX posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.31MB

Protokół z X posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 9 kwietnia 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

X posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf X posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.05MB

Protokół z XI posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 13 maja 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

XI posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XI posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.23MB

Protokół z XII posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

XII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.29MB

Protokół z XIII posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 9 lipca 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

XIII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XIII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.23MB

Protokół z XIV posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 17 września 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

XIV posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XIV posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.17MB

Załącznik do Protokołu z XIV posiedzenia Rady.

Projekt Pobierz plik: pdf Projekt "W Dialogu" - prezentacja

Rozmiar : 0.32MB

Protokół z XV posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 9 października 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

XV posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XV posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.21MB

Protokół z XVI posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 20 listopada 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

XVI posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XVI posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.17MB

Protokół z XVII posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 10 grudnia 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji.

XVII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XVII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.26MB

Załącznik do Protokołu z IX posiedzenia Rady - Prezentacja - rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAC ds. informatyzacji Państwa

Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAC do spraw informatyzacji Państw Pobierz plik: pdf Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAC do spraw informatyzacji Państw

Rozmiar : 0.07MB

PROTOKÓŁ z VII posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 12 lutego 2015 roku, w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sali 116 o godzinie 13:00.

XVIII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XVIII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.27MB

Wsparcie dla innowacji PROGRAM SEKTOROWY IUSER – „Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej”

SW IUSER - Krótka prezentacja programu Pobierz plik: pdf SW IUSER - Krótka prezentacja programu

Rozmiar : 4.79MB

PROTOKÓŁ z XIX posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 18 lutego 2016 roku, o godzinie 13:00 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji.

XIX posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XIX posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.25MB

Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnych Zespół ds. Kompetencji Cyfrowych Rada ds. Cyfryzacji

Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych_J. Jasiewicz_2016.02.18 Pobierz plik: pdf Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych_J. Jasiewicz_2016.02.18

Rozmiar : 0.62MB

Program rozwoju bibliotek - J. Królikowski - 2016.02.18 - prezentacja

Program rozwoju bibliotek - J. Królikowski_2016.02.18 Pobierz plik: pdf Program rozwoju bibliotek - J. Królikowski_2016.02.18

Rozmiar : 2.16MB

PROTOKÓŁ z XX posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 10 marca 2016 roku, o godzinie 13:00 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji.

XX posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XX posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.18MB

Agenda Cyfrowa fundamentem innowacyjności Polski Spotkanie Rady ds. Cyfryzacji 10 marca 2016 r.

Agenda Cyfrowa fundamentem innowacyjności Polski - P. Gołos Pobierz plik: pdf Agenda Cyfrowa fundamentem innowacyjności Polski - P. Gołos

Rozmiar : 0.44MB

PROTOKÓŁ z XXI posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 14 kwietnia 2016 roku, o godzinie 13: 00 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji.

XXI posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XXI posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.27MB

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTRA CYFRYZACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTRA CYFRYZACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Pobierz plik: pdf PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTRA CYFRYZACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Rozmiar : 0.69MB

PROTOKÓŁ z XXII posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się 20 maja 2016 roku, o godzinie 14:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

XXII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XXII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.15MB

Elektroniczne udostępnianie obywatelom informacji w państwie dr Grzegorz Sibiga 20 maja 2016

Elektroniczne udostępnianie obywatelom informacji w państwie Pobierz plik: pdf Elektroniczne udostępnianie obywatelom informacji w państwie

Rozmiar : 0.34MB

DELab UW Laboratorium Gospodarki Cyfrowej - prezentacja

DELab UW Laboratorium Gospodarki Cyfrowej Pobierz plik: pdf DELab UW Laboratorium Gospodarki Cyfrowej

Rozmiar : 7.09MB

XXIII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji Pobierz plik: pdf XXIII posiedzenie Rady do Spraw Cyfryzacji

Rozmiar : 0.18MB

Blocking illegal online gambling in Denmark Pobierz plik: pdf Blocking illegal online gambling in Denmark

Rozmiar : 1.5MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 29.09.2017 11:05
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka