Działalność gospodarcza, w tym zamówienia publiczne

Działalność gospodarcza

  • serwis  biznes.gov.pl - Elektroniczny Pojedynczy Punkt Kontaktowy dla przedsiębiorców, możliwość uzyskania informacji i realizacji e-usług związanych z rozpoczęciem, wykonywaniem, zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce.
  • ​serwis firma.gov.pl – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG)- rejestracja działalności gospodarczej online.
  • Aplikacja koszty-zapasy -  umożliwia elektroniczne przekazywanie przez przedsiębiorców kwartalnych sprawozdań do ministra właściwego ds. gospodarki  o kosztach poniesionych w związku z obowiązkowym tworzeniem i utrzymywaniem zapasów ropy naftowej,
  • Uzyskanie patentu - złożenie do Urzędu Patentowego wniosku o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy,
  • Serwis Espacenet - umożliwia wyszukiwanie patentów.  

Zamówienia publiczne

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 25.09.2017 08:57
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka