Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych

Powołanie grupy roboczej

Minister Cyfryzacji, dostrzegając potrzebę stworzenia forum wymiany doświadczeń w zakresie wdrożenia RODO i zagadnień związanych z ochroną prywatności, tworzy Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych.

Grupa jest odpowiedzią na liczne przypadki błędnego zrozumienia przepisów RODO. Celem grupy jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji przepisów RODO. Prace Grupy będą podzielone na zespoły, a podziału członków dokona jej przewodniczący.

Ochrona danych osobowych to zagadnienie międzyresortowe i interdyscyplinarne, stąd wymaga wielopłaszczyznowej współpracy. Do udziału w pracach grupy zapraszamy członków Rady Ministrów, przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, izb i organizacji branżowych, środowisk naukowych oraz NGO’sów.

Grupa będzie liczyła 20 osób – wyboru dokona Minister Cyfryzacji spośród kandydatów, którzy w terminie do 18 czerwca 2018 r. prześlą zgłoszenie na adres:

sekretariat.dzd@mc.gov.pl.

Do udziału w pracach Grupy zapraszamy w szczególności:

 •  przedstawicieli przedsiębiorców bądź zrzeszeń przedsiębiorców;
 •  przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 •  przedstawicieli ośrodków akademickich.

którzy gotowi są aktywnie uczestniczyć w pracach Grupy.

Przewidujemy, że pierwsze spotkanie odbędzie się pomiędzy 25 czerwca a 6 lipca br., kolejne odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

W zgłoszeniach prosimy podać:

 • imię, nazwisko
 • stanowisko
 • nazwę reprezentowanego podmiotu
 • numer telefon do kontaktu
 • adres email
 • wyszczególnione grupy zagadnień, którymi w ramach prac Grupy chcą Państwo się zająć  

  Na zgłoszenia czekamy do 18 czerwca 2018 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Pobierz plik: odt Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Rozmiar : 0.01MB

Grupa ds. Ochrony Danych Osobowych - lista członków z podziałem na Zespoły Pobierz plik: xlsx Grupa ds. Ochrony Danych Osobowych - lista członków z podziałem na Zespoły

Rozmiar : 0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.11.2018 11:25
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 08.11.2018 11:25
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz