Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych

Powołanie grupy roboczej

Minister Cyfryzacji, dostrzegając potrzebę stworzenia forum wymiany doświadczeń w zakresie wdrożenia RODO i zagadnień związanych z ochroną prywatności, tworzy Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych Osobowych.

Grupa jest odpowiedzią na liczne przypadki błędnego zrozumienia przepisów RODO. Celem grupy jest opracowanie klucza postępowania w najczęstszych przypadkach nadinterpretacji przepisów RODO. Prace Grupy będą podzielone na zespoły, a podziału członków dokona jej przewodniczący.

Ochrona danych osobowych to zagadnienie międzyresortowe i interdyscyplinarne, stąd wymaga wielopłaszczyznowej współpracy. Do udziału w pracach grupy zapraszamy członków Rady Ministrów, przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, izb i organizacji branżowych, środowisk naukowych oraz NGO’sów.

Grupa będzie liczyła 20 osób – wyboru dokona Minister Cyfryzacji spośród kandydatów, którzy w terminie do 18 czerwca 2018 r. prześlą zgłoszenie na adres:

sekretariat.dzd@mc.gov.pl.

Do udziału w pracach Grupy zapraszamy w szczególności:

 •  przedstawicieli przedsiębiorców bądź zrzeszeń przedsiębiorców;
 •  przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 •  przedstawicieli ośrodków akademickich.

którzy gotowi są aktywnie uczestniczyć w pracach Grupy.

Przewidujemy, że pierwsze spotkanie odbędzie się pomiędzy 25 czerwca a 6 lipca br., kolejne odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

W zgłoszeniach prosimy podać:

 • imię, nazwisko
 • stanowisko
 • nazwę reprezentowanego podmiotu
 • numer telefon do kontaktu
 • adres email
 • wyszczególnione grupy zagadnień, którymi w ramach prac Grupy chcą Państwo się zająć  

  Na zgłoszenia czekamy do 18 czerwca 2018 r.

odt Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

0.01MB

xlsx Grupa ds. Ochrony Danych Osobowych - lista członków z podziałem na Zespoły

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.11.2018 11:25
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 08.11.2018 11:25
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz