Izabela Albrycht

Izabela Albrycht – od 2006 r. jest związana zawodowo z Instytutem Kościuszki, think tankiem specjalizującym się w tematyce bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego oraz cyberbezpieczeństwa, gdzie od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu. Od września 2014 r. jest również przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego i Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, a od listopada 2016 r. przewodniczącą Rady Do Spraw Cyfryzacji II kadencji. Od stycznia 2017 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jest ekspertem i autorem artykułów w Forbes oraz zastępcą redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal – specjalistycznego kwartalnika poświęconego cyberbezpieczeństwu. W latach 2013-2014 pełniła również funkcję redaktor naczelnej the International Shale Gas and Oil Journal w Claeys & Casteels Law Publishers B.V. Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową oraz budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Izabela Albrycht w 2005 r. uzyskała tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych na kierunku politologia. W roku 2007 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera na kierunku Public Relations, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa w Consulting and Training Institute. W 2010 r. odbyła profesjonalne szkolenia: "Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE", "Traktat Lizboński" w Parlamencie Europejskim, a w 2014 r. wzięła udział w prestiżowym programie Departamentu Stanu USA - the International Visitor Leadership Program (IVLP) w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi ("NGO Management").

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 08.09.2017 13:39
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska