Katarzyna Śledziewska

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektor zarządzająca DELab UW, ośrodka zajmującego się badaniami w zakresie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu. Prowadzi wykłady z  teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w krajowych i międzynarodowych pismach specjalistycznych, a także wielu książek i podręczników akademickich.

Członkini Readie, międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 22.09.2017 10:40
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska