Kolejne projekty MC z finansowaniem POPC

Projekty ilustracja

Ministerstwo Cyfryzacji uzyskało środki finansowe z POPC dla 4 projektów wspierających przygotowanie projektów: Zintegrowana Platforma Analityczna, Rejestr Punktów Adresowych, E-doręczenia i Portal RP. Właśnie zawarte zostały porozumienia o dofinansowanie z CPPC.

30 listopada 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji zawarło z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Porozumienia o dofinansowanie 4 projektów wspierających realizację projektów pozakonkursowych w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w tym:

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych:

  • E-doręczenia - Usługa rejestrowanego doręczania elektronicznego w Polsce
  • Rejestr Punktów Adresowych

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej:

  • Portal RP cz. informacyjna II faza
  • Zintegrowana Platforma Analityczna

W trakcie przygotowania do zawarcia porozumień o dofinansowanie są jeszcze 2 projekty wspierające realizację projektów pozakonkursowych w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”:

  • Wspólna Infrastruktura Państwa Rządowy Klaster Bezpieczeństwa
  • Wspólna Infrastruktura Państwa Rozwiązanie Informatyczne Chmury Obliczeniowej,

które otrzymały potwierdzenie spełnienia wszystkich kryteriów wyboru projektów i zostały rekomendowane przez Komisję Oceniającą Projekty do dofinansowania.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.11.2017 16:14
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 30.11.2017 16:12
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk