Komisja Europejska odnotowuje postępy polskiej administracji

Właśnie ukazał się zaktualizowany raport nt. stanu elektronicznej administracji publicznej w naszym kraju.

Przedstawiono w nim także znaczące postępy, jakie w tej dziedzinie poczyniło Ministerstwa Cyfryzacji. Raport ujmuje bowiem m.in. założenia do Kierunków Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych. Zawiera też szereg aktualizacji z zakresu działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Całą czerwcową aktualizację raportu e-Government Factsheets 2016 można zobaczyć tutaj.

Raporty dotyczące pozostałych krajów znajdują się tutaj.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka