Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji ze stroną na portalu Gov.pl

KRMC na GOV.PL

Portal administracji rządowej – Gov.pl – wzbogacił się o stronę Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, opiniowanie i koordynacja między resortami wszystkich prac dotyczących informatyzacji kraju, w tym mi.in. informatyzacji administracji publicznej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, sieci szerokopasmowych, edukacji, ochrony zdrowia, łączności, polityki audiowizualnej i współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemem Informacyjnym.

 

Strona Komitetu znajduje się pod adresem: www.gov.pl/krmc

Navigation Menu

Metrics