W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konsultacje publiczne Narodowego Planu Szerokopasmowego

11.09.2018

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna formalny proces konsultacji publicznych projektu aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego. Konsultacje potrwają do 16 października br.

Światłowód

Aktualizacja NPS stanowi odpowiedź na kolejne wyzwania w zakresie rozwoju powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu oraz nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności dotyczące upowszechniania się usług dostępu do internetu o przepustowościach przekraczających 100 Mb/s (a w niedalekiej przyszłości 1 Gb/s) czy wdrożenia sieci mobilnych 5 generacji. NPS stanowić będzie źródło proinwestycyjnych działań Państwa i samorządów, ukierunkowanych na zapewnienie społeczeństwu i gospodarce uniwersalnego, równego i niezawodnego dostępu do usług łączności elektronicznej o najwyższych parametrach.

NPS, tak jak obecnie, będzie rządowym programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z jej wymogami, NPS przedstawia diagnozę stanu obecnego infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, określa  potrzeby inwestycyjne w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów i proponuje katalog działań zmierzających do pobudzenia kluczowych dla osiągnięcia tych celów czynników, jakimi są podaż i popyt na usługi dostępu do internetu o bardzo wysokich przepustowościach, a w końcu identyfikuje potencjalną lukę w możliwościach sfinansowania inwestycji wymaganych do spełnienia założeń NPS. Cele, ustanawiane w zaktualizowanym dokumencie, odpowiadają dotychczasowym celom NPS oraz celom ustanowionym przez Komisję Europejską w Komunikacie w sprawie społeczeństwa gigabitowego, tj:

  1. powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do roku 2020, zaś o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (z możliwością zwiększenia do 1 Gb/s) do roku 2025,
  2. korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s przez co najmniej 50% gospodarstw domowych do roku 2020;
  3. dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla głównych miejsc stanowiących siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego do roku 2025,
  4. w pełni rozwinięta łączność 5G w co najmniej 1 głównym mieście do roku 2020, zaś na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych i głównych miastach do roku 2025.

Uwagi do dokumentu prosimy kierować na adresy poczty elektronicznej: piotr.jackiewicz@mc.gov.pl i marcin.lukasiewicz@mc.gov.pl

lub korespondencją tradycyjną na adres ministerstwa: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,

z dopiskiem: „Konsultacje projektu Narodowego Planu Szerokopasmowego”.

Materiały


Narodowy​_Plan​_Szerokopasmowy​_-​_aktualizacja.pdf 3.39MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.09.2018 09:03 Kinga Graczyk
Pierwsza publikacja:
11.09.2018 09:04 Kinga Graczyk