Article List

eGovernment Action Plan 2016-2020 - plan działania w obszarze e-administracji - konsultacje KE

Zakończono 22.01.2016

E-Administracja, Wykorzystanie Informacji i Zasobów

Trzecia runda konsultacji zmian w globalnym zarządzaniu technicznymi zasobami sieci Internet

Zakończono 21.12.2015

Wolność W Internecie

Jak prowadzimy konsultacje?

Konsultacje społeczne służą tworzeniu lepszego prawa. Dlatego muszą być prowadzone według zasad akceptowanych przez uczestniczących w nich obywateli i przedstawicieli administracji rządowej. Dlatego w MC wprowadziliśmy zasady konsultacji, które pomogą nam korzystać z wiedzy i zaangażowania obywateli w pracach nad naszymi projektami. Zasady te są sformalizowane w Zarządzeniu Ministra i opierają się na wypracowanym z partnerami społecznymi Kodeksie Konsultacji i Siedmiu Zasadach Konsultacji.

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Zakończono

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka