Marek Zagórski na szczycie Digital Day w Brukseli

Minister Marek Zagórski wśród uczestników szczytu

9 kwietnia br. minister Marek Zagórski wziął udział w trzeciej edycji konferencji Digital Day organizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli. Minister był jednym z prelegentów panelu poświęconemu etyce w technologiach sztucznej inteligencji. Jednocześnie na marginesie konferencji i przy udziale Komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Mariya Gabriel, została podpisana deklaracja państw Grupy Wyszehradzkiej dotycząca wzajemnej współpracy w obszarze e-administracji.

Celem organizowanego od trzech lat wydarzenia jest stworzenie platformy do przyspieszenia transformacji cyfrowej wśród państw członkowskich UE i poza nią, tak aby przyniosła wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne. W ciągu ostatnich dwóch lat Digital Day było okazją do inicjacji współpracy w takich obszarach jak przemysł cyfrowy, sztuczna inteligencja, blockchain czy e-zdrowie. W tym roku wśród kluczowych obszarów wskazano etyczne aspekty sztucznej inteligencji, zaangażowanie kobiet w rozwój gospodarki cyfrowej, wspieranie działań na rzecz postępującej cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, a także cyfryzacja rolnictwa i obszarów wiejskich.

W tym roku Polskę reprezentowali minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

W ramach sesji o sztucznej inteligencji minister Zagórski podkreślił iż godna zaufania AI powinna być ,,znakiem towarowym, marką Unii Europejskiej, jakością, która stanie się  narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej UE w globalnej konkurencji gospodarek dominujących”. Dodał, że wdrażanie nowych technologii powinno przede wszystkim respektować godność człowieka. Następnie, w imieniu polskiego rządu minister Zagórski podpisał dwie deklarację: jedną na rzecz zwiększenia zaangażowania kobiet w rozwój gospodarki cyfrowej oraz na temat współpracy nad cyfryzacją dziedzictwa kulturowego.

Na marginesie konferencji odbyło się także spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej z Komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Mariya Gabriel, podczas którego podpisano, wspominaną już podczas szczytu OECD w Paryżu, deklarację dotyczącą współpracy państw V4 w obszarze e-administracji.

Minister spotkał się również z Kristiną Posavec, podsekretarz stanu odpowiedzialną za rozwój społeczeństwa cyfrowego Chorwacji a także Petrem Očko, wiceministrem przemysłu i handlu Republiki Czeskiej oraz ministrem rolnictwa i zasobów naturalnych Irlandii Sean Canney. Odbył także spotkania z przedstawicielami Litwy, Rumunii i Bułgarii. Rozmowy dotyczyły między innymi następnej prezydencji Rady UE, rozwoju internetu szerokopasmowego, 5G, inicjatywy autostrad cyfrowych w ramach Trójmorza,  a także strategii AI i przyszłości gospodarki cyfrowej Europy.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.04.2019 09:42
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 10.04.2019 09:42
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk