Nowy dyrektor COI

Od 1 czerwca funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki pełnić będzie Rafał Leśkiewicz.

Rafał Leśkiewicz jest menadżerem i naukowcem. Od 2006 roku pracował na stanowiskach kierowniczych w Instytucie Pamięci Narodowej. Od 2010 roku pełnił tam funkcję dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie. Jest autorem pierwszej koncepcji komputeryzacji archiwów IPN. Nadzorował wdrożenie kilkunastu projektów informatycznych.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka