W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

Sieć ta będzie operowana przez Operatora OSE, którym został NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy). Będzie on odpowiedzialny za jej utrzymanie (oraz wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej, jeśli okaże się to konieczne) oraz:

 1. dostarczanie szkołom usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa,
 2. dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Koszty wdrożenia OSE szacowane są na 320 mln zł (środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), zaś jej funkcjonowania (w tym zakupu usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnych usług dostępu do Internetu) - ponad 1,3 mld zł w perspektywie 10 lat (od 2022 roku ok. 164 mln zł rocznie) i zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Równolegle prowadzone będą prace nad zapewnieniem szkołom niezbędnego dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. W działaniach mających zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa szkoły są traktowane priorytetowo.

Wdrożenie OSE pozwoli na:

 1. cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie),
 2. wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania),
 3. wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału,
 4. transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W związku z tym model wdrożenia OSE zakłada umożliwienie korzystania z jej usług pierwszym szkołom od 1 września 2018 r. oraz sukcesywne podłączanie kolejnych. W poszczególnych latach zakładamy następującą liczbę szkół, którym zostanie zapewniona możliwość korzystania z usług OSE:

 1. 2018 rok – do 1,5 tys. lokalizacji,
 2. 2019 rok – do 12,7 tys. lokalizacji,
 3. 2020 rok – do 19,5 tys. lokalizacji (wartość docelowa).


Więcej informacji o ustawie o OSE odnajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-ustawy-o-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej 

Status projektu

 • Realizowany

Zaangażowani

Instytucja odpowiedzialna:
Ministerstwo Cyfryzacji

Cele projektu

 1. Dostarczanie szkołom usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa,
 2. Dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Oczekiwane rezultaty

 1. Cywilizacyjna zmiana w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na edukację cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w internecie),
 2. Wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania),
 3. Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału.
 4. Transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Metodyka zarządzania i realizacji projektu

Obecnie trwa:

 1.  wyznaczanie obszarów konkursowych i szacowanie kosztów budowy sieci,
 2.  opracowywanie dokumentacji konkursowej, w tym dokumentu określającego wymagania techniczne dla przyłączy i instalacji w szkołach,
 3.  proces legislacyjny nowelizacji rozporządzenia pomocowego dla I osi POPC,
 4.  dialog techniczny dotyczący Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej.

Zakończono:

Materiały


dzialania​_ministra​_cyfryzacji​_dotyczace​_zapewnienia​_szkolom​_dostepu​_do​_b (2).pdf 0.87MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.04.2018 11:25 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
05.04.2018 11:25 administrator gov.pl
{"register":{"columns":[]}}