Otwarte dane. Eksperckie spotkanie warsztatowe w Gdańsku

Eksperckie spotkanie warsztatowe w Gdańsku

Przedstawiciele zespołu projektowego „Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja” Ministerstwa Cyfryzacji razem z Miastem Gdańsk i Fundacją ePaństwo 11 czerwca br. zorganizowali w Gdańskim Centrum Informatycznym eksperckie spotkanie warsztatowe.

Warsztaty służyły wymianie doświadczeń pomiędzy administracją samorządową i rządową w otwieraniu danych publicznych oraz wypracowaniu dobrych praktyk w tym obszarze.

Przedstawiciele miasta Gdańska zwrócili uwagę, że otwieranie danych w każdym urzędzie wymaga przede wszystkim zmiany świadomości urzędników oraz prowadzenia działań edukacyjnych służących poprawie jakości danych. Ważną rolę pełnią zarówno dokumenty strategiczne, stanowiące podstawę dla otwierania danych, jak również lider tematu oraz zaangażowanie osób realizujących powierzone im zadania. Przedstawiciele Gdańska wskazali te czynniki jako warunkujące sukces otwierania danych publicznych.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel Gdyni - wiceprezydent miasta - opowiadał m.in. o portalu otwartych danych w Gdyni oraz nowym portalu edukacyjnym e-GIO.

Agata Miazga, Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji, Pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. otwartości danych, pokazała, jak wygląda otwieranie danych na szczeblu centralnym. Przedstawiła bieżące działania, w tym m.in. opracowanie standardów otwartości danych czy przygotowanie nowej odsłony portalu danepubliczne.gov.pl oraz zachęciła do korzystania z materiałów opracowanych w ramach projektu: „Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja”.

Materiały podsumowujące warsztat zostaną udostępnione urzędom, które dopiero rozpoczynają proces otwierania danych publicznych, jako zbiór praktycznych wskazówek.

Eksperckie spotkanie warsztatowe w Gdańsku
Eksperckie spotkanie warsztatowe w Gdańsku
Eksperckie spotkanie warsztatowe w Gdańsku
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.06.2018 15:20
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 13.06.2018 15:20
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz