Otwieranie danych. Podręcznik dobrych praktyk

Logo projektu Otwarte dane. W tle dynamiczna grafika.

Otwarte dane to cenny surowiec, wykorzystywany w aplikacjach, produktach i usługach. Ich wartość zaczęli doceniać naukowcy i przedsiębiorcy, dlatego urzędy coraz częściej decydują się otwierać dane. Ostatnie publikacje Ministerstwa Cyfryzacji - Podręcznik dobrych praktyk w otwieraniu danych oraz Standardy otwartości danych - zwiększają szanse na jeszcze więcej wysokiej jakości danych, udostępnianych przez urzędy, do pobrania i ponownego wykorzystywania.

Opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji materiał - Otwieranie danych. Podręcznik dobrych praktyk - opisuje podstawowe ramy tego procesu: prawne, organizacyjne i instytucjonalne i przedstawia praktyczne scenariusze otwierania danych w urzędach. Został opracowany z myślą o kierujących urzędami administracji rządowej i samorządowej, pracujących w urzędach, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy na podstawie danych tworzonych i przetwarzanych w instytucjach publicznych budują swoją wiedzę o działaniach administracji. Prezentuje modele współpracy wewnątrz- i pozainstytucjonalnej, które najlepiej sprawdzają się podczas otwierania danych oraz praktyczne wskazówki, jak realizować proces otwierania danych.

Ochrona danych osobowych, uwarunkowania prawne lub technologiczne nie powinny stać na przeszkodzie w otwieraniu danych. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji opracowało standardy otwartości danych publicznych dla administracji, które zapewnią właściwe przygotowanie i udostępnianie danych do ponownego wykorzystywania. Obejmują one wytyczne dotyczące: regulacji prawnych, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych, technicznych aspektów ich udostępniania oraz dostępu do baz danych przez API (interfejs programistyczny aplikacji). Standardy otwartości danych zapewnią wyższą jakość danych udostępnianych przez administrację.

Podręcznik oraz standardy otwartości danych zostały opracowane w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp standard, edukacja”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2018 13:57
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 22.11.2018 13:57
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz