Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. otwartości danych

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. otwartych danych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, biznesu oraz administracji samorządowej i rządowej dyskutowali dziś w Ministerstwie Cyfryzacji o perspektywach rozwoju otwartych danych w Polsce.

Spotkanie otworzył wiceminister Karol Okoński. Rozpoczęło ono międzysektorowe konsultacje działań planowanych przez MC w zakresie otwierania danych publicznych. Kluczowe tematy do dyskusji grupy to m.in. dyrektywa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, kalendarz otwierania danych, ewaluacja standardów otwartości danych, czy mechanizmy monitorowania ponownego wykorzystywania danych. Grupa podejmie też współpracę merytoryczną przy realizacji działań promujących otwartość danych w Polsce.

Agata Miazga, pełnomocnik ministra ds. otwartości danych, dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji przedstawiła dotychczasowe działania MC w obszarze otwartości danych m.in. w zakresie Programu Otwierania Danych Publicznych, realizowanego projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” oraz planowanego projektu „Otwarte dane plus”.

Dyrektor Miazga zwróciła uwagę na ważną rolę grupy, która przyczyni się do szerszego wykorzystywania otwartych danych publicznych.

 

 

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. otwartości danych
Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. otwartości danych
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.07.2018 12:10
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 12.07.2018 12:10
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz