Polska wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU

Polska wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU

W wyborach przeprowadzonych podczas Konferencji Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), 5 listopada 2018 r., Polska otrzymała 125 głosów i została wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU. Wynik ten został osiągnięty dzięki współpracy Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trakcie kampanii promującej kandydaturę oraz wieloletniemu zaangażowaniu tych instytucji w prace ITU.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jest wyspecjalizowaną agendą ONZ zajmującą się kwestiami telekomunikacji. ITU pełni kluczową rolę w zakresie regulacji w obszarze widma radiowego, w tworzeniu standardów technicznych, a także w tworzeniu i prowadzeniu inicjatyw wspierających kraje rozwijające się.

Polska została członkiem Rady ITU na kolejną kadencję. Dotychczas Polska była zaangażowana w prace ITU dotyczące przede wszystkim: norm promieniowana pola elektromagnetycznego, mapowania infrastruktury, rozwoju sieci szerokopasmowych i technologii 5G czy budowania kompetencji cyfrowych. Była również gospodarzem europejskiej konferencji na temat mapowania infrastruktury szerokopasmowej i jakości usług, warsztatów dotyczących wdrażania mID (mobilnego dowodu tożsamości) i aktywnym uczestnikiem dyskusji o zarządzaniu internetem. Podczas dorocznej konferencji WSIS Forum z polskiej inicjatywy odbywają się warsztaty promujące małe i średnie przedsiębiorstwa i nowoczesne projekty realizowane przez uczelnie. Nasze zaangażowanie w obszarze cyfrowym zostało docenione przez społeczność ITU – Polska czterokrotnie otrzymała nagrodę WSIS Prize.

Polska jest zaangażowana we wdrażanie Regionalnych Inicjatyw ITU, które ukierunkowane są na podnoszenie standardów w obszarze cyfrowym w mniej rozwiniętych krajach regionu. Byliśmy współautorem 2 z 5 inicjatyw dla Europy przyjętych na konferencji WTDC-17, które dotyczą infrastruktury szerokopasmowej i zarządzania widmem, a także przyjaznej dla obywatela e-administracji.

W kolejnej kadencji Polska planuje nadal uczestniczyć w tych pracach i zwiększyć zaangażowanie w dyskusjach nad nowymi technologiami, sztuczną inteligencją czy internetem rzeczy. Chcemy, aby ITU stała się efektywną platformą wymiany doświadczeń najważniejsze dla nas tematy to: rozwój sieci na obszarach trudnodostępnych, wykorzystanie nowoczesnych technologii, budowanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży czy wzmocnienie pozycji kobiet w ICT. Wymiana wiedzy między krajami bardziej i mniej doświadczonymi może przynieść wymierne efekty.

Podczas konferencji Pełnomocników wybrano nowy zarząd Związku (Sekretarza Generalnego i jego zastępcę oraz Dyrektorów trzech Biur Radiokomunikacji, Rozwoju i Standaryzacji), a także nowych członków Rady Związku i Rady Regulaminu Radiokomunikacyjnego. W skład Rady ITU wchodzi 48 krajów, które na bieżąco nadzorują prace Zarządu Związku. Oprócz tego w ramach Rady działają grupy robocze, poświęcone takim tematom jak międzynarodowe aspekty zarządzania internetem, wdrażanie postanowień Szczytu WSIS, ochrona dzieci online oraz kwestie organizacyjne ITU.

Polska wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU
Polska wybrana na kolejną kadencję do Rady ITU
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.11.2018 09:32
Osoba publikująca: Tadeusz Płaczkiewicz
Zmodyfikowano: 06.11.2018 09:32
Osoba modyfikująca: Tadeusz Płaczkiewicz