Program Współpracy MC z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacje

Zapraszamy do konsultacji Programu Współpracy Ministerstwa Cyfryzacji z Organizacjami Pozarządowymi.

Program ma zapewnić ramy dla sprawnej i efektywnej współpracy MC z organizacjami pozarządowymi. W programie przedstawione zostały priorytety, formy i zasady współpracy MC z trzecim sektorem, które ułatwią udział stronie społecznej w procesie tworzenia regulacji, kształtowaniu polityk publicznych i rozwiązań prawnych, aby w efekcie podejmowane były lepsze, bardziej wyważone decyzje.

Obowiązek opracowania programu wynika bezpośrednio z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). Projekt programu, zgodnie z art. 5 b ww. ustawy, podlega konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.

Uwagi prosimy zgłaszać do 30 października 2018 r. na adres: piotr.majewski@mc.gov.pl oraz pawel.flakiewicz@mc.gov.pl

 

Program_wspolpracy_na_lata_2019-2021_MC_(p).odt Pobierz plik: odt Program_wspolpracy_na_lata_2019-2021_MC_(p).odt

Rozmiar : 0.07MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.10.2018 10:26
Osoba publikująca: Jakub Karpowicz
Zmodyfikowano: 11.10.2018 10:26
Osoba modyfikująca: Jakub Karpowicz